Kostnadsfri rådgivning?

Vi har paketerat försäkringar och kan ge förslag på pensionslösningar som passar just ditt företag och verksamhet

Kundservice Företag

Tjänstepension utan kollektivavtal

Tjänstepensionsplan i Folksam är en pensionslösning som är enkel att anpassa efter dina egna, och de anställdas behov.

Tjänstepensionsplan i Folksam

För dig som förmedlar våra produkter

Här har vi samlat information för dig som förmedlar och säljer, eller vill sälja, våra sakförsäkringar till företag.

Förmedlarmarknad