Vår uppförandekod för leverantörer

En del av Folksamgruppens hållbarhetsarbete går ut på att påverka andra branscher och företag till att bedriva en hållbar verksamhet. I vår uppförandekod för leverantörer beskriver vi de krav och förväntningar vi har på företag vid upphandling och inköp.

Leverantörer till Folksamgruppen ska acceptera och uppfylla Folksams uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden gäller samtliga leverantörer och underleverantörer. I många fall gäller den även samarbetspartners och affärspartners som utför affärer eller tjänster på uppdrag av Folksamgruppen.

Uppförandekoden speglar våra värderingar och internationella konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrätt samt internationella miljö- och antikorruptionsförordningar.

Folksams uppförandekod för leverantörer

Folksam Code of Conduct for suppliers

Kontakta oss

Har du frågor om vår uppförandekod för leverantörer kan du kontakta Ove Scheid, avdelningschef Inköp på ove.scheid@folksam.se.