Hållbara försäkrings- och sparerbjudanden

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär.

Vi anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden och vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Därför har vi som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.
Genom att vi erbjuder miljömärkta försäkringar kan du som kund känna dig trygg med att vi reparerar bostäder och bilar med miljövänliga material. Hållbarhetsfrågan är även en grundsten i vårt arbete med prissättning, rabatter, skadeförebyggande arbete och forskning. Att skador kan undvikas är förstås det bästa för människa och miljö.

Miljömärkta försäkringar

Sedan 2011 är alla våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar märkta med Bra Miljöval. Från 2022 kan vi även erbjuda Bra Miljöval-märkt hemförsäkring och 1,9 miljoner hushåll fick automatiskt sin hemförsäkring märkt.

För att våra försäkringar ska få märkningen måste vi uppfylla en rad kriterier som Naturskyddsföreningen ställer.

Till alla våra Bra Miljöval-märkta försäkringar

Exempel på kriterier för Bra Miljöval:

 • Vi säkerställer miljövänliga inköp och använder miljömärkt el på kontoren.
 • Vi informerar våra kunder om hur de kan bidra till en hållbar livsstil och ger tillgång till energisparrådgivning.
 • Vår skaderegleringen arbetar med miljövänliga materialval och reparationer inom till exempel boende och bil.
 • Kapitalförvaltningen tillämpar både negativa och positiva investeringskriterier samt bedriver påverkansarbete för till exempel mänskliga rättigheter.

Bäst enligt Konsumenternas

Folksams hemförsäkring har bäst innehåll och får betyget 4,5 av 5 i oberoende jämförelser av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den är dessutom ett hållbart val för dig som vill bidra till en mer hållbar värld.

Konsumenternas jämförelse

Förebygga skador

Vårt skadeförebyggande arbetet sträcker sig över boende, mobilitet och hälsa. Genom att förebygga skador ökar vi tryggheten för kunderna, vi använder mindre resurser, får lägre skadekostnader och en möjlighet att hålla nere försäkringspremien.

Forskning, tester och goda råd

Det skadeförebyggande arbete grundas på erfarenheter som vi hanterar löpande men också på forskning och tester. Våra kunder får bland annat riktad information anpassad till årstidens skaderisker och vi genomför trygghetsbesiktningar ute hos våra kunder.

Förhindra ohälsa

Att förhindra ohälsa är också en viktig del av vårt skadeförebyggande arbete. Problem i vardagen kan på sikt påverka både hälsan och arbetsförmågan, oavsett om de är privata eller arbetsrelaterade. För oss handlar social hållbarhet om att skapa möjligheter för att vi och våra närmaste ska leva ett gott liv.

Tips om hur du undviker skador i hemmet

Ta del av vår trafikforskning

Här hittar du alla våra tester

Utökat skydd för våld i hemmet

År 2018 införde vi som första försäkringsbolag ersättning och kristerapi för överfall som sker mellan personer som lever i samma hushåll.

Det utökade skyddet i Folksams hemförsäkringar kan nu ge alla personer som utsätts för våld i hemmet ersättning även för akuta merkostnader som uppstår när brottsoffret behöver lämna hemmet. Det kan handla om resor till kvinnojour eller annat akut boende samt kostnader för mat, telefonkort och hygienartiklar.

Så täcker vår hemförsäkring våld i nära relation

Flerspråkig kundtjänst

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är födda i ett annat land än vårt. Därför är vår flerspråkiga service viktig. Den ger fler människor möjlighet att få information om det svenska försäkrings- och pensionssystemet på sitt modersmål.

16 olika språk

Vår flerspråkiga kundservice ger oss en möjlighet att nå kundgrupper som annars är svåra att nå. Med de 16 språk som vi erbjuder idag, bland annat arabiska, polska, persiska och spanska, når kundservicen ut till cirka 100 olika nationaliteter och tar emot drygt 100 000 telefonsamtal varje år.

Här kan vi hjälpa dig på flera olika språk

Vår kostnad för reparationer av skadade hus uppgick till över en miljard kronor under 2023. Kostnaden för bilreparationer var ungefär dubbelt så hög. Omfattningen på skadeärendena ger oss en ekonomisk styrka och möjligheter att ställa tuffa krav på våra leverantörer. Vi utbildar våra leverantörer för att skaderegleringen ska vara långsiktig, hållbar och effektiv.

Återbruk minskar avfall

Vi ställer bland annat krav på skadeverkstäder att reparera och använda återbrukade bildelar där det är möjligt och lämpligt. Under 2023 bidrog detta till att ett avfallsberg på cirka 1 880 ton kunde undvikas och vi sparade cirka 334 miljoner kronor vid reparation av skadade bilar.

Förutom att vi påverkar branschen hoppas vi också kunna påverka våra kunders attityd till reparationer och cirkulär ekonomi.

Cirkulär skadehantering

Sedan 2015 arbetar vi tillsammans med Godsinlösen (GIAB) med en cirkulär skadehanteringsprocess för skadade föremål som soffor, glasögon, cyklar, mobiler, datorer och annan elektronik.

För mobiltelefoner har vi en specifik mobilcirkel som bygger på att kunden lämnar in sin trasiga mobil och får, i de flesta fall, tillbaka en motsvarande återbrukad eller reparerad telefon. Belastningen på miljön minskar i form av mindre mängd avfall och lägre koldioxidutsläpp.

Under 2023 bidrog vår cirkulära skadehantering enligt GIAB:s beräkningar till att 784 ton koldioxidutsläpp och 765 ton avfall kunde undvikas. Den redovisade besparingen jämförs med hur det skulle se ut om skadorna ersatts med nya enheter istället för att reparera eller byta ut dem.

Det här är cirkulär skadereglering

Folksam är en av Sveriges största investerare. Det är ett stort ansvar, men ger också möjligheter att göra skillnad. Med våra sparerbjudanden jobbar vi aktivt för att ta steg närmare en mer långsiktigt hållbar värld. Vi erbjuder i huvudsak fondförsäkring och traditionell försäkring.

Du kan bidra till en hållbar värld

Genom ditt sparande kan du bidra till investeringar som inriktar sig på ett mer hållbart samhälle på sikt. Vad vi menar med hållbart visas bland annat i de urvalskriterier som vi använder oss av när vi placerar dina sparpengar. De kriterierna är:
 • Klimat och miljö – vi ställer krav på att de företag vi investerar dina pengar i tar ansvar för miljön och hela tiden blir ännu bättre
  Mänskliga rättigheter – som aktiva ägare arbetar vi för att påverka företagen vi investerar i att ta ansvar för mänskliga rättigheter
  Ingen korruption – de företag vi investerar i vill vi ska jobba aktivt mot korruption och vi försöker som ägare att bidra till detta
  Uteslutande kriterier – Vissa branscher investerar vi inte alls i, till exempel i tobak, spel, kontroversiella vapen

Fondförsäkring

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Fondförsäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder.

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information.

Så arbetar vi ansvarsfullt med fondutbudet

Traditionell försäkring

Folksams mål är att erbjuda en så bra avkastning som möjligt samtidigt som vi är ledande inom ansvarsfull kapitalförvaltning. Det medför att hållbarhet är helt integrerat i hela vår investeringsorganisation.

Vi beaktar hållbarhetsparametrar när vi konstruerar vår aktieportfölj, när vi lånar ut pengar till exempelvis stater och kommuner genom att vi köper deras räntebärande instrument och när vi ska förvärva en fastighet. Detsamma gäller vid förvärv av en onoterad tillgång eller fond.

Traditionell försäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Folksams kapitalförvaltning påverkar och utesluter investeringar i sina investeringsportföljer.

Så här arbetar vi med ansvarsfull kapitalförvaltning