Barncykelhjälmar 2021

Test av cykelhjälmar för barn

Till testresultatet

Därför testar vi cykelhjälmar för barn
Minns du glädjen när du vinglade iväg på ditt livs första cykeltur? De flesta barn älskar att cykla och det är självklart att de ska en riktigt bra hjälm som skyddar huvudet. Det finns stora skillnader mellan barncykelhjälmar – både när det gäller priset och hur bra de skyddar. Vi testar cykelhjälmar för att ni alla ska vara tryggare i trafiken.

Märkningen Bra val
Folksams cykelhjälmtest visar vilka hjälmar som ger bäst skydd. Hjälmarna som får det bästa totalresultatet får märkningen Bra val. Barnhjälmarna i vårt hjälmstest är redan testade och godkända enligt europeiska krav för CE-märkning, men efter våra tuffa tester, som går längre än vad lagen kräver, är det bara hjälmarna Biltema Skate-/cykelhjälm barn MIPS och Lazer Gekko MIPS som 2021 märks med Bra val.

Totalt är det endast 4 hjälmar av 16 som får utmärkelsen Bra val när vi summerar resultaten 2019 och 2021.

Se också vilka vuxencykelhjälmar som är Bra val, se testresultatet här.
En cykelhjälm med märkningen Bra val har fått betyg 4, uppfyller lagkraven plus att den har klarat Folksams tester och är därmed bättre än övriga hjälmar i vårt test. Övriga hjälmar är de som fått betyget 1-3.

Här visas hela testresultatet från 2019 och 2021.

Samtliga hjälmar uppfyller lagkraven och har tidigare testats för raka islag. Folksam testar förutom raka islag även hur hjälmen skyddar vid sneda islag och rotation.

Betyg 4, belönas med Bra val. Hjälmen är mer än 15 % bättre än genomsnittet samt att den är bättre såväl vid raka som sneda islag. Den ger ett bra skydd och är en hjälm som vi rekommenderar.

Betyg 3, hjälmen är mer än 15 % bättre än genomsnittet men där antingen sneda eller raka islag har bättre värden än genomsnittet. En hjälm med betyg 3 ger också ett bra skydd.

Betyg 2 får en hjälm som fått ett genomsnittligt testresultat (inom +/- 14%).

Betyg 1 får en hjälm som är mer än 15 % sämre än genomsnittet.

Hjälmen har ett extra skydd som dämpar rotationskraft, till exempel vid sneda islag.

Testresultat 2019 och 2021 Testår Pris Betyg
2021 ca 430 kr Bra val
2021 ca 750 kr Bra val
2019 ca 1.000 kr Bra val
2019 ca 1.000 kr Bra val
2021 ca 600 kr 2
2021 ca 600 kr 2
2021 ca 750 kr 2
2021 ca 1.000 kr 2
2021 ca 900 kr 2
2021 ca 900 kr 2
2021 ca 650 kr 2
2019 ca 350 kr 1
2019 ca 750 kr 1
2019 ca 700 kr 1
2019 ca 200 kr 1
2019 ca 500 kr 1
De hjälmar som ingår i Folksams test är redan testade och godkända enligt CE-standard, men för lagkraven testas hjälmarna bara för rakt islag. Ett rakt islag speglar hjälmens energiupptagning, men inte vad som händer i hjärnan.

Urval av hjälmar

  • När vi valde ut hjälmar att testa ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden. Vi tittade på försäljningsstatistik och rådfrågade personal i cykel- och sportbutiker.

Så gick testet till

Vi har gjort fem tester per hjälm. För att säkerställa resultatet testades två hjälmar för varje testmoment. De två första testerna motsvarar de lagkrav som ställs på en hjälm och innebär ett rakt islag av huvudet vid 20 kilometer i timmen.
Test av rakt islag mot barncykelhjälm.
Sedan har vi gjort ytterligare tre tester som speglar sneda islag med olika träffpunkter och rotationsriktningar. Just rotation av huvudet vid islag, vet vi är kritiskt för hjärnskador. Testerna genomfördes med en träffhastighet på 22 km i timmen.
Vi testar även sneda islag mot barncykelhjälm.

Datasimulering utifrån testresultat

Vidare har vi genomfört datasimulering för att bättre värdera risken för hjärnskakning vid de sneda islagen baserat på mätvärden i de fysiska testerna. Här har vi använt en modell av människohjärnan som är framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Då modellen är uppbyggd utifrån vilken belastning hjärnan tål, användes denna för att avgöra om de uppmätta värdena var skadliga - samt vilken hjälm som reducerar krafterna på hjärnan bäst. Rött innebär hög belastning och blå låg belastning. Genom att testa hjälmens egenskaper i fler situationer, gynnas de hjälmar som inte bara är framtagna för att klara lagkravet

Datasimuleringen visar skillnad mellan bästa och sämsta hjälm

I våra simuleringsfilmer visar vi vad som händer vid snett islag på främre delen av hjälmen. Resultaten är från en av de bästa och en av de sämre hjälmarna i testet. Simuleringen visar att belastningen i hjärnan är betydligt lägre med den bästa hjälmen och därmed är också risken att skadas betydligt lägre.
Datasimuleringen visar vad som händer i hjärnan vid islag
Typ av test Det här görs i testet Testhastighet
Raka islag Två islag mot hjälmen för att testa hjälmens stötupptagningsförmåga. 20 km/h
Sneda islag Tre islag: snett islag mot ovandelen av hjälmen, snett islag mot sidan av hjälmen och snett islag mot främre delen av hjälmen. 22 km/h
Simulering För att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet är skadliga har vi använt en matematisk datasimuleringsmodell av hjärnan.  

Alla rapporter

Folksams test av cykelhjälmar för barn och ungdom 2021

Bicycle Helmets for Children 2021 Tested by Folksam

Folksams test av cykelhjälmar för ungdomar och vuxna 2020

Bicycle Helmets 2020 Tested by Folksam

Folksams test av cykelhjälmar för ungdomar och vuxna 2019

Bicycle Helmets 2019 Tested by Folksam

Barn och ungdomar under 15 år ska enligt lagen använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Barn upp till och med sju år rekommenderas att använda hjälm med grönt spänne. Värt att veta är att alla hjälmar som säljs i Sverige är testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav, EN1078 alternativt EN1080 (småbarnshjälm).

De hjälmar som vi har utsett som ett Bra val har klarat ännu tuffare testmetoder med både raka och sneda islag.

Här är några tips inför hjälmköpet:

  • Tänk på att prova hjälmen innan du köper den så att den har rätt passform och att barnet trivs med den.
  • Hjälmen ska sitta så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt. Den ska täcka panna, hjässa och bakhuvud.
  • Rotationsskydd ger extra skydd mot huvudskador.
  • Köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.
  • De hjälmar vi har utsett till ett Bra val skyddar huvudet bra mot både raka och sneda islag.
Hur länge kan jag ha en hjälm?
Det beror på vad hjälmen utsatts för och hur ofta den använts. Om hjälmen varit utsatt för yttre våld – köp alltid en ny!

Extra skydd mot rotationsvåld
Vissa hjälmar är utrustade med rotationsskydd för att minska huvudets rotation vid ett islag. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för.

Resultat från både 2019 och 2021 års test visar att de hjälmar som kommer bäst ut i testet är utrustade med rotationsskyddet MIPS (Multi-directional Impact Protection System). Men testerna visar också att MIPS inte är någon garant för att få högsta betyg.
Vissa barnhjälmar knäpps med ett grönt spänne. Det gröna spännet löser ut om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen, till exempel i samband med lek. Det löser däremot inte ut om barnet faller av cykeln och slår i marken. Spännet rekommenderas till små barn, upp till sju år, som både cyklar och leker.

Tyvärr är det många föräldrar som inte vet vad det gröna spännet är till för. För att få flera att använda det gröna spännet har vi på Folksam tagit initiativet till en gemensam rekommendation för att öka barnens säkerhet när hjälm används. Bakom står också representanter från bland annat cykelbranschen, Konsumentverket och Trafikverket.

De hjälmar som får märkningen Bra val har grönt spänne.

Rekommendation: Så väljer du hjälm till ditt barn

Med grönt spänne får aktiva barn större säkerhet
Den vanligaste felet är att man sätter hjälmen för högt uppe i pannan och inte drar åt remmarna. För att uppnå maximalt skydd, välj rätt storlek så att den täcker huvudet och upplevs skön. Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får inte glida ner i nacken.

Innan du börjar använda hjälmen, justera eventuellt nackvred och remmar. Remmarna ska dras så att öronen är fria. Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt.
Exempel på hur du ska, och inte ska, sätta på cykelhjälmen.
Det är viktigt att hakbandet är lagom spänt och att hjälmen sitter stadigt.
Här kan du hitta svar på vanliga frågor om cykelhjälmar.

Till skillnad mot de test som utförs enligt lagkrav testar Folksam även sneda islag och därmed testar vi hur bra hjälmen skyddar mot hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador. Att testa ett snett islag speglar bättre vad som händer vid en verklig olycka. Folksam mäter även vad som händer i hjärnan. De tester som genomförs för att godkänna att en hjälm får säljas på svenska marknaden visar bara hur bra hjälmen skyddar mot en skallfraktur men inte mot en hjärnskakning eller svårare hjärnskada.

Nej, det behöver du inte. Det viktigaste är att du använder hjälm. Två av tre huvudskador undviks om man använder hjälm. Däremot är vår rekommendation att när det väl är dags att köpa en ny cykelhjälm att köpa en av de hjälmar som vi rekommenderar.

Det är svårt att ge någon exakt rekommendation, eftersom det beror på vad hjälmen utsatts för och hur ofta den använts. Om hjälmen har varit utsatt för yttre våld ska du alltid köpa en ny.

För att en hjälm ska kunna säljas på europeiska marknaden måste tillverkaren kunna visa att den uppfyller grundläggande säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning. Vid denna certifiering testas exempelvis hjälmarnas energiupptagning vid ett rakt islag. Detta speglar inte till fullo olycksförloppet vid en cykelolycka. Många gånger sker sneda islag som innebär att huvudet utsätts för rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och därför kan skador såsom hjärnskakning av olika svårighetsgrad inträffa. Vi har efterliknat detta i Folksams test av cykelhjälmar eftersom ett snett slag mot huvudet kan orsaka svåra hjärnskador som kan ge långvariga konsekvenser.

Vid en cykelolycka då man slår i huvudet kommer huvudet att utsättas för rotationsvåld. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Rotationsvåldet kan orsaka dragningar mellan hjärnans olika vävnader – nervtrådar, blodkärl och hjärnvävnad. Detta kan ge upphov till en hjärnskakning eller i värsta fall en nervskada eller en blödning. När vi testar mot en sned yta kommer vi sätta det hjälmbeklädda huvudet i rotation på liknande sätt som sker vid en olycka och därför är detta testmoment betydligt mer verklighetsnära än då hjälmar testas för ett rakt islag.

Det ställs inga krav på att dagens hjälmar ska skydda mot rotationsvåld, det våld som framförallt orsakar hjärnskador. Folksam har sedan 2012 kontinuerligt utfört konsumenttester av hjälmar för att belysa att dagens hjälmar inte fullt ut skyddar mot huvudskador.

Totalt har Folksam genomfört 15 tester av cykel-, rid- och skidhjälmar sedan 2012. Syftet med dessa tester är att hjälpa våra kunder att göra ett säkert val av hjälm och att driva på utveckling av säkrare hjälmar. Folksam deltar även i standardiseringsarbetet gällande TK 525 Hjälmar (cykel-, skate-, inlineshjälmar och småbarnshjälmar) och verkar för att det ska införas krav kopplat till sneda islag.

Med våra hjälmtester hoppas vi att fler konsumenter ska göra medvetna val när de köper cykelhjälm. På så sätt bidrar vi till att efterfrågan på säkra hjälmar ökar. Konsumenternas ökade efterfrågan kan också påskynda att lagkraven ändras.


Ett moln det står hej i
Hej! helena-stigson-email

Ställ din fråga direkt till vår forskare Helena Stigson

Skaffa en barnförsäkring

Skydda det bästa du har med en barnförsäkring. Vår gäller alla dagar, dygnet runt!

Läs mer om vår barnförsäkring

Är din cykel rätt försäkrad?

Vårt jobb är att skapa trygghet vid olika händelser i livet. Med rätt cykelförsäkring får du hjälp om oturen är framme.

Försäkra din cykel