Abstrakta objekt.

Diagnosförsäkring

Diagnosförsäkring är ett skydd som kan ge dig eller ditt barn ekonomisk kompensation för oväntad sjukdom.

Vi erbjuder diagnosförsäkringar i olika former där du kan teckna den som försäkring genom fackligt medlemskap eller som tillägg i våra sjukförsäkringar.

I våra barnförsäkringar ingår också ett skydd för diagnoser. Hur stor ersättningen kan bli beror på vilket försäkringsbelopp du har valt för ditt barn.

Om du är medlem i ett fackförbund vi samarbetar med kan du i vissa fall teckna en separat diagnosförsäkring eller lägga till diagnosförsäkringen i din sjuk- och efterlevandeförsäkring. Vissa förbund erbjuder även diagnosförsäkring till dig som är senior.

Förbunden erbjuder diagnosförsäkring genom:

 1. Diagnosförsäkring
 2. Sjuk- och efterlevandeförsäkring
 3. Diagnos 60+

Diagnosförsäkring

Vissa fackförbund erbjuder en separat diagnosförsäkring. Genom den har du ett skydd vid allvarlig sjukdom och kan få ersättning efter att en läkare har ställt diagnos.

Du kan till exempel få ersättning för diagnosen stroke och olika typer av cancer. Vilka diagnoser som ger ersättning varierar beroende på vilket fackförbund du är med i.

Välj ditt förbund i listan nedan för att veta vad som gäller för dig.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring - för dig som är medlem i ett LO-förbund

Sjuk-och efterlevandeförsäkringen innehåller flera trygga skydd i ett. Om du får en allvarlig diagnos på grund av sjukdom, till exempel cancer eller stroke, kan försäkringen ge dig 50 000 kronor i ersättning.

Om du blir sjuk eller är med om en olycka och inte kan arbeta som vanligt kan försäkringen täcka upp en del av din inkomstförlust. Blir du sjukskriven en längre tid får du ersättning i upp till 18 månader.

Om du skulle avlida får dina efterlevande en stor summa som skyddar familjens ekonomi efter dödsfall.

Många förbund erbjuder även din man/fru, registrerade partner eller sambo sjuk- och efterlevandeförsäkring till samma förmånliga medlemspris som du betalar.

Mer information om försäkringens innehåll finns på ditt förbunds sida som du hittar i listan.

Diagnos 60+

Vissa förbund erbjuder en diagnosförsäkring för medlemmar som är seniorer. Den heter Diagnos 60+ och gäller längst till och med den månad du fyller 85 år. Försäkringen kan ge ersättning vid vissa diagnoser och går även att teckna för man/fru, registrerad partner eller sambo.

I listan nedan finns de förbund som erbjuder Diagnos 60+.

Om du inte är medlem i ett förbund kan du som vuxen teckna en individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring eller olycksfallsförsäkring hos oss.

Diagnosförsäkring är ett tillägg till det omfattande skydd som redan finns i sjuk- och olycksfallsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Med tillägget kan du få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Ersättningen är 50 000 eller 100 000 kronor beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer för din diagnosförsäkring.

Diagnoser som vi ersätter för person som är under 65 år:

 • Alzheimers sjukdom
 • Andra demenssjukdomar
 • Elakartad cancer (exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer)
 • Hjärnhinneinflammation
 • Hjärtinfarkt
 • Multipel skleros
 • Muskeloskeletala sjukdomar
 • Sjukdomar i njurar
 • Parkinsons sjukdom
 • Psoriasisartrit
 • Reumatoid artrit
 • Schizofreni
 • Sjukdomar i hjärnans kärl
 • Virussjukdomar i centrala nervsystemet

Diagnoser som vi ersätter för person över 65 år:

 • Elakartad cancer (exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer)
 • Multipel skleros
 • Parkinsons sjukdom
 • Psoriasisartrit
 • Reumatoid artrit
 • Schizofreni
 • Sjukdomar i hjärnans kärl
Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för många olika slags sjukdomar, om du råkar ut för ett olycksfall eller om du inte längre kan arbeta.

Mer information om vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

Har du vår olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för bestående skador efter en olycka. Du kan också få ersättning för kostnader som du får i samband med olycksfallet, till exempel för tandskador eller sjukhusvistelse.

Det här ingår i vår olycksfallsförsäkring

Vi rekommenderar att du skaffar en barnförsäkring så fort ditt barn har fått ett personnummer. Försäkringen gäller nämligen inte för skada eller sjukdom som har hänt innan du tecknat försäkringen. Vår barnförsäkring gäller dygnet runt och kan ge ersättning om ditt barn drabbas av funktionsnedsättning, sjukdom, skada och bestående men under försäkringstiden - ända upp till 25 års ålder.

Här köper du vår barnförsäkring

I barnförsäkringen ingår också ett antal diagnoser, till exempel ersättning vid cancer, MS eller vissa hjärnskador. Vissa diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom eller autism ger begränsad ersättning, högst 10 procent av försäkringsbeloppet, så länge barnförsäkringen tecknades innan barnet fyllt sex år.

Här berättar vi mer om NPF-diagnoser hos barn

Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation vi samarbetar med har du möjlighet att välja Medlemsbarn. Då behöver du inte svara på några frågor om barnets hälsa när du tecknar barnförsäkringen.

Teckna barnförsäkringen Medlemsbarn genom ditt fackförbund

En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer. 

Hos oss i Folksam kan du teckna diagnosförsäkring om du är medlem i ett fackförbund vi samarbetar med eller som ett tillägg i din individuella sjuk- och olycksfallsförsäkring. I våra barnförsäkringar ingår diagnoser från början.

Vilka diagnoser som ingår beror på vad för slags försäkring du har. Innehållet i diagnosförsäkringen genom förbund skiljer sig åt från diagnostillägget i våra individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar och i våra barnförsäkringar.

Information om vilka diagnoser som ingår hittar du i villkoren för varje försäkring.

Ingen av våra diagnosförsäkringar ger ersättning för ADHD. Om du är vuxen, men inte har fyllt 25 år så kan du fortfarande ha en barnförsäkring hos oss. Barnförsäkringen kan ersätta ADHD som ger en mätbar medicinsk invaliditet, det vill säga, en bestående funktionsnedsättning.

Om du har tecknat barnförsäkringen innan ditt barn har fyllt sex år kan vi betala ut ersättning för medicinsk invaliditet för neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism, Aspergers syndrom och utvecklingsförsening (ICD F70-F99). Ersättningen är upp till 10% av försäkringsbeloppet.

Om du tecknat barnförsäkringen innan ditt barn har fyllt sex år kan vi även betala ut ersättning vid psykiska sjukdomar och diagnoser (ICD F00-F69). Ersättningen upp till 10% av försäkringsbeloppet och barnet ska ha varit försäkrat i minst ett år i följd för att försäkringen ska gälla.

Mer information om ersättningar och villkor hittar du under våra barnförsäkringar.

Barnförsäkringen består av flera delar. Den del som handlar om diagnoser ersätter inte ADHD. Vi kan däremot betala ersättning om barnets ADHD ger en mätbar medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en bestående funktionsnedsättning.

Våra diagnosförsäkringar ersätter många cancertyper, exempelvis de flesta maligna tumörerna. Diagnosen ska vara ställd av en specialistläkare och baserad på en undersökning av borttagen tumör eller genomförd biopsi (även kallad patologisk anatomi).

Det finns vissa skillnader i våra olika försäkringar. Information om vilka diagnoser som ingår hittar du under just din försäkring och i villkoren.

Vanligtvis kan vi ersätta tre olika diagnoser som fastställs inom försäkringstiden. Du kan inte få ersättning för diagnos som ställdes innan du tecknade försäkringen. Inte heller för diagnos som finns under samma diagnosgrupp som tidigare. I ditt försäkringsvillkor hittar du information om de diagnosgrupper som finns.

Hur mycket du får i ersättning för en ställd diagnos beror på vilken försäkring du har, vilken slags diagnos det gäller och hur stort försäkringsbeloppet är. Försäkringsbeloppet kan till exempel vara 50 000 eller 100 000 kronor. Ersättningen beror sedan på vad som står i villkoret, om diagnosen ger hela eller en viss procent av försäkringsbeloppet.

Vi har idag ingen diagnosförsäkring som ger ersättning för bipolär sjukdom. I vår barnförsäkring kan bipolär sjukdom klassas som medicinsk invaliditet, om sjukdomen innebär en bestående funktionsnedsättning. Då kan barnförsäkringen ge ersättning för bipolär sjukdom.

De diagnoser vi ersätter är enbart de som beskrivs med så kallade ICD-koder i försäkringsvillkoren.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ersättning för andra delar, till exempel om din diagnos innebär en bestående funktionsnedsättning och klassas som medicinsk invaliditet.

Diagnoser finns samlade i diagnosmanualer, som är systematiska handböcker över sjukdomar, funktionsnedsättningar och tillstånd. Socialstyrelsen har bestämt alla diagnoser inom hälso- och sjukvården i Sverige ska kodas enligt en internationell diagnosmanual som heter ICD-10.

ICD-koderna gör det lättare att veta att man menar samma sak när man beskriver en diagnos och underlättar för statistiska sammanställningar om varför människor kontaktar vården och vilka resultat det ger.

Klassificering och diagnosmanualer – Socialstyrelsen

Det finns mängder av allvarliga diagnoser som har stor påverkan på människors liv men vi kan inte ersätta alla. Anledningen till det är att försäkringen skulle blir för dyr.

Tanken bakom vår barnförsäkring till exempel, är att så många som möjligt ska ha råd att försäkra sitt barn. Därför ersätter den de vanligaste förekommande sjukdomarna och inte alla slags diagnoser.