Idrottsforskning

Knäskador vanligast i fyra av fem populära lagidrotter

I fyra av fem populära lagidrotter dominerar knän bland de skador som leder till bestående besvär. Handbollsspelare löper störst risk att skada sig. Det visar en ny studie av akuta skador inom fotboll, innebandy, handboll, basket och ishockey baserad på Folksams unika idrottsskadedatabas.

Handboll har flest akuta skador per 1 000 licensierade spelare och år. Totalt har handboll även störst antal skador som leder till bestående besvär. Lägst antal skador per 1 000 spelare har innebandy.

Även om det finns variationer inom de fem idrotterna så är knän mest utsatta för skador som ger bestående besvär. 
- Skadeförebyggande arbete på nationell nivå bör därför fokusera på framför allt knäskador. Det behövs även extra fokus på tand- och ögonskador inom handboll, innebandy och ishockey, säger Malin Åman, idrottsskadeforskare för Folksam och GIH, samt ansvarig för studien som gjorts inom forskningssamarbetet.

För manliga handbollsspelare är skador på händer och fingrar vanligast, även om knän ger större andel allvarliga skador. Förvånande är att tänder är lika skadeutsatta i handboll som i ishockey. För kvinnor är tandskador dubbelt så vanligt i handboll som i ishockey.
null

Många tandskador för ishockeyspelare utan galler

För manliga ishockeyspelare är skador på skuldror vanligare än knän när det gäller skador som leder till bestående besvär. Andelen tandskador är ungefär densamma bland unga ishockeyspelare oavsett kön, men från 18 års ålder skiljer det sig avsevärt mellan män och kvinnor.

- Vi kan se att tandskadorna ökar rejält när de manliga ishockeyspelarna tar av sig gallret i 18-årsåldern. Det är mer än en fördubbling av tandskadorna, från färre än tio procent av skadorna till 27 procent. Här kan man fråga sig om det inte är dags att införa obligatoriskt galler för ishockeyspelare, säger Malin Åman.
null

Om studien

  • Studien omfattar åren 2006-2013 och bygger på Folksams unika idrottsskadedatabas. Den är del av Malin Åmans doktorandstudier som ingår i forskningssamarbetet mellan Folksam och GIH. Samarbetet inleddes 2012 med syfte att kartlägga idrottsskador och identifiera skadeförebyggande åtgärder.
Folksam engagerar sig i skadeförebyggande åtgärder och idrottsforskning eftersom vi vet att det varje år är uppskattningsvis 100 000 idrottsutövare som skadas. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige och kan se och följa den positiva effekten av skadeförebyggande insatser som gör att man kan fortsätta vara fysiskt aktiv livet ut.

Ett bra exempel är träningsprogrammet Knäkontroll som har visat sig minska skaderisken med upp till 64 procent för unga fotbollstjejer.

Vårt mångåriga samarbete med GIH syftar till att kartlägga idrottsskador med hjälp av Folksams unika idrottsskadebas. Vi följer också de positiva effekterna av skadeförebyggande insatser som gör att man kan fortsätta vara fysiskt aktiv livet ut.
Möt vår idrottsforskare Malin Åman som är doktorand på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

– Målet med min forskning är att identifiera de skador som är vanligast och allvarligast inom olika idrotter i Sverige, och att hitta sätta att förebygga skadorna. Det kan till exempel handla om bättre skydd, förebyggande träningsprogram, eller att se över regler och domarnas roll inom idrotten. Vi vet att fysik aktivitet och idrott är viktigt för vår hälsa, och att vi bör vara fysiskt aktiva genom hela livet, och då gäller det att hålla sig skadefri!

Hur kom det sig att du började med idrottsforskning?

– Jag har arbetat som fysioterapeut (sjukgymnast) i över 20 år och har hjälpt många barn och vuxna med rehabilitering efter idrottsskador. Så intresset var från början hur man på bästa sätt skulle behandla och träna efter en idrottsskada, men vartefter ökade mitt intresse för hur man skulle kunna förebygga idrottsskador istället.
Vi vet att fysik aktivitet och idrott är viktigt för vår hälsa, och att vi bör vara fysiskt aktiva genom hela livet. Då gäller det att hålla sig skadefri! Malin Åman, idrottsforskare

Hur kan Folksams kunder få nytta av din forskning?

– Just nu håller jag, tillsammans med forskare vid Linköpings Universitet, på med en studie där vi undersöker vilken effekt träningsprogrammet Knäkontroll har haft för att förebygga knäskador hos fotbollsspelare i Sverige. Vi vet att programmet har minskat dessa skador hos unga tjejer när träningen utfördes i en begränsad grupp av fotbollsspelare, inom ett forskningsprojekt.

Nu har man utbildat ledare och spelare i Knäkontrollprogrammet i alla fotbollsdistrikt i Sverige, och till både tjejer och killar. Det ska därför bli intressant att se om knä- och korsbandsskadorna har minskat hos fotbollsspelare generellt i Sverige. I så fall vet vi att träningsprogrammet verkligen fungerar!

knakontroll.se finna alla övningar samlade tillsammans med förklarande filmer.