Försäkra en importerad katt

Funderar du på att importera din katt från ett annat land? När du ska försäkra katten kan vi behöva ett veterinärintyg, beroende på vilket land den kommer ifrån.

Om katten importeras från ett nordiskt land, det vill säga Norge, Danmark eller Finland, gäller samma regler när du ska försäkra som för svenska katter. Samma regler gäller också om katten har varit i Sverige (eller i Norden) i mer än tre månader.
Importerar du katten från ett land utanför Norden och den har kommit till Sverige för mindre än tre månaders sedan, krävs ett veterinärintyg för att försäkra katten. Veterinärintyget ska vara svenskt och måste skickas till oss senast 30 dagar efter att du har tecknat försäkringen. Vi godkänner inte smittskyddsintyg.

Om du köper en katt som inte hunnit bli 16 veckor och som inte hinner komma till Sverige inom 30 dagar kan du försäkra den utomlands under dessa förutsättningar. Katten måste vara minst 11 veckor gammal och befinna sig i Europa eller ett annat land som Folksam godkänner.

För att teckna en försäkring som ska börja gälla innan katten har kommit till Sverige måste du skicka in ett veterinärintyg som är utfört i landet där katten befinner sig. Använd veterinärintyget nedan som är på engelska. 

När katten sedan kommer till Sverige, kräver vi inte något ytterligare veterinärintyg för att försäkringen ska fortsätta gälla i Sverige.

Veterinärintyg på engelska

Gör så här

  • När du har varit i kontakt med oss och ansökt om försäkring blir du ombedd att skicka in ett veterinärintyg om det krävs.

    1. Ta en kopia på veterinärintyget som veterinären har fyllt i.

    2. Märk intyget med försäkringsnummer eller ditt personnummer.

    3. Mejla intyget till: mo-djur@folksam.se eller skicka till: Folksam Djur, Box 735, 851 21 Sundsvall.