Spolmask och bandmask

Råd och behandling av mask hos katt

Spolmask och bandmask är de vanligaste typerna av mask din katt kan få. Om du misstänker att din katt har fått en maskinfektion kan du börja med att boka ett videosamtal med veterinär för att få en första bedömning.

Veterinären kan hjälpa dig och ge dig råd om du bör avmaska din katt eller om det behövs annan behandling.

Hur ser man skillnad på spolmask och bandmask?

Spolmask är långa vita maskar som påminner om spagetti. De kan bli några centimeter långa och har en tjocklek på några millimeter. Spolmask kan också vara gula, bruna eller brunröda.

Bandmask som är fullvuxen är avlånga, platta och segmenterade. Ofta ser du enbart små delar av masken i pälsen runt rumpan på din katt, som små vita korn.

Hur vet jag om min katt har mask?

Ofta ger maskinfektionen inga symptom. Vid större infektioner kan din katt kräka upp levande maskar, ha maskar i avföringen eller i pälsen runt analöppningen. I vissa fall kan din katt få dålig pälskvalité, bli rund om magen eller få hosta. Tecken på vilken typ av maskparasit det rör sig om, skiljer sig åt beroende på om det är spolmask eller bandmask.
Spolmask och bandmask är de vanligaste typerna av mask din katt kan få.

Spolmask hos katt

 • Det finns två typer av spolmask som katter i Sverige kan få: Toxocara cati och Toxascaris leonina.

  Vuxna katter kan få spolmask genom att äta infekterade gnagare eller genom att få i sig larver direkt i munnen. Kattungar kan smittas via mjölk när de diar från kattmamman. Upp mot 15% av alla svenska utekatter är infekterade med spolmask.

  Tecken på spolmaskinfektion Hos unga katter kan man se tecken som dålig tillväxt, dålig pälskvalité, bukighet och symptom från magtarmkanalen.

  Vid kraftiga infektioner finns risk för tarmperforation och dödsfall.

Bandmask hos katt

 • Det finns en art av bandmask hos katter i Sverige: Hydatigera (Taenia) taeniformis.

  Katten kan få bandmask genom infekterade mellanvärdar som sork, möss och råttor. Katter kan inte smitta varandra med bandmask.

  Tecken på bandmaskinfektion
  Infektionen ger ofta inga symptom. Däremot kan man se små delar av bandmasken (proglottider) runt kattens bak och svans eller i avföringen. Du kan även se hela kedjor av proglottider i din katts avföring. Bandmaskar lägger sina ägg oregelbundet, vilket gör att man inte alltid kan se ifall katten har bandmask genom ett träckprov (avföringsprov för att ta reda på om det finns parasiter).

  Mindre vanliga tecken på bandmask hos din katt, är rubbningar i matsmältningen eller lös avföring.

Avmaskning av katt

Om du tror att din katt har en maskinfektion ska du alltid kontakta en veterinär för en första bedömning. Veterinären kan hjälpa dig och ge dig råd om du bör avmaska din katt eller om det behövs en annan behandling.

Ska jag avmaska min katt?

Du ska bara avmaska din katt om du vet att katten har fått spolmask eller bandmask. Precis som när det kommer till antibiotika för människor, kan maskmedel i onödan leda till att resistens utvecklas hos din katt.

Misstänker du att din katt har mask men inte ser mask i avföring eller kräk, rekommenderas att ta ett träckprov. Ett träckprov är ett avföringsprov från din katt, som du skickar in på analys för att ta reda på om det finns ägg från exempelvis spolmask. Träckprov går att köpa på Apoteket.

Hur avmaskar jag min katt?

 • Du kan avmaska din katt själv hemma.
 • Läkemedel för avmaskning är ofta receptfritt och går att köpa på Apoteket. Använd enbart avmaskningsmedel avsett för katter.
 • Välj ett avmaskningsmedel anpassat för den typ av mask din katt har, för att undvika onödig användning.
 • Välj den läkemedelsform som passar din katt bäst. Det finns olika läkemedelsformer: tablett, paste, lösningar som ges oralt eller spot-on-droppar. Spot-on preparat är medicin som du droppar på din katts nacke, vilket gör att din katt inte kan slicka bort dropparna.
 • Avmaskningsmedlet ska doseras efter din katts kroppsvikt.

Hur snabbt verkar avmaskningsmedlet?

Avmaskningsmedel brukar verka snabbt. Ibland kan du se döda maskar i din katts avföring eller kräk redan efter en eller ett par dagar. Det är viktigt att du följer rekommendationerna för hur länge och ofta du ska ge din katt maskmedel.

Andra masksjukdomar

En parasit som är ovanlig hos katter i Sverige. Din katt blir infekterad genom att äta transportvärdar som bär parasiten. Den vanligaste värden för lungsmask är sniglar. Men det kan även vara möss eller fåglar som utekatten har fångat.

Infektionen ger inte alltid symptom. Vissa katter kan bli påverkade och hosta, då vuxna maskar i kattens lungor bildar små knutor.

Inomhuskatter kan inte smittas av lungsmask om de inte kan äta djur som varit ute. Behandling av lungsmask kan göras i hemmet efter bedömning av en veterinär.

Om du misstänker att din katt har lungmask kan du ta ett träckprov (avföringsprov).

Beställ träckprov för lungmask från SVA

Vanligt förekommande parasit hos rävar i Sverige. Hundar kan smittas via avföring av rävar, där ägg från larverna kan leva så länge som fyra månader. Katter kan få hakmask, men parasiten har inte förekommit hos katt i Sverige.

Försäkra din katt hos oss

Genom att försäkra din katt i Folksam kan du enkelt få träffa en veterinär eller specialist när det passar dig. Har du inte försäkrat din katt hos oss? Nedan kan du läsa mer och teckna den kattförsäkring som passar dig.
Källor till artikeln är hämtade från:

FirstVet

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)