Sköt om din katt på rätt sätt

Katter är sköna individer med en egna personligheter. Med kärlek och rätt omvårdnad i form av vaccination och avmaskning hjälper du din katt att må bra.

Äventyrsälskande och duktiga jägare - det är katterna det! Men fångar de ett byte kan de få mask. Och både inne- och utekatter kan råka ut för kattpest. Vi tipsar dig om vad du behöver ha koll på för att sköta om din katt på bästa sätt.

När du ska avmaska din katt beror på hur gammal den är och om det är en inne- eller utekatt. Huvudregeln är att katten bara ska avmaskas om du är säker på eller starkt misstänker att den har mask.

Om du har en utekatt

Om du har en utekatt som äter mycket möss kan den behöva avmaskas regelbundet, varannan eller var tredje månad för att vara något så när maskfri. Är katten yngre än två år bör du avmaska den mot både spol- och bandmask. Den äldre katten behöver oftast bara avmaskas mot bandmask eftersom den med tiden utvecklar en slags resistens mot spolmask.

Om du har en innekatt

Risken för att en innekatt drabbas av parasiter är mycket liten. Om den överhuvudtaget behöver avmaskas räcker det med ett medel mot spolmask. Bandmask får katten bara om den äter bytesdjur.

Symtom på mask

 • Ibland kan katten kräkas upp långa spolmaskar och vid analöppningen kan man i vissa fall se millimeterlånga bandmaskar
 • Andra tecken på att katten kan ha mask är diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta

Avföringsprov

Ta först helst ett avföringsprov om du funderar på att avmaska din katt. Då kan du enbart avmaska mot den sortens mask som katten har och minskar risken för resistens hos parasiterna. På apoteket kan du köpa ett kit för avföringsprov på katten. Sedan postar du provet till ett labb som analyserar det för att upptäcka ägg från spolmask och hakmask.

Kontakta veterinär om du trots avmaskning ser tecken på mask, exempelvis om katten kräks upp mask eller du ser maskar i kattens analöppning.
Även om vaccination kan ge biverkningar på katten om man har otur rekommenderar veterinärer att katter ska vaccineras. Det beror på att man vägt för- och nackdelar mot varandra, och man anser att det är större risk att låta bli än att fortsätta vaccinera katterna.

Basvaccin

Det finns tre stycken basvaccin i Sverige - det vill säga vaccin som man rekommenderar att alla katter får:

Vaccin mot kattens parvovirus - kallas också kattpest
Vaccin mot kattens calicivirus - kallas också kattsnuva
Vaccin mot kattens herpesvirus - kallas också rhinotracheit virus

Grundvaccinering

 • Första vaccinationen ges vid 7–8 veckors ålder
 • Andra vaccinationen från 12 veckors ålder
 • Tredje vaccinationen vid cirka 1 års ålder
När kattungen är nyfödd har den med sig antikroppar från mamman. Nivåerna av antikropparna börjar sjunka vid 7–8 veckors ålder och då behöver kattungen få eget skydd mot sjukdomarna. För att få fullgott skydd av vaccinet så rekommenderas vaccination även efter att kattungen fyllt 12 veckor och en så kallad booster-vaccination vid cirka 1 års ålder.

Grundvaccinationen ger ett bra skydd mot parvovirus/kattpest, men katten kan fortfarande bli infekterad och sprida calicivirus/kattsnuva och herpesvirus. Vaccination gör dock att katten blir mindre sjuk om den blir smittad.

Revaccination mot parvovirus/kattpest rekommenderas att göras med åtminstone 3 års mellanrum.

Hur ofta bör katten vaccineras mot kattsnuva?

 • Hur ofta katten ska vaccineras beror på hur den lever, om den är utekatt, går på kattutställning, brukar vistas på pensionat eller bor med många andra katter. Diskutera med din behandlande veterinär för att bestämma lämpligt vaccinationsintervall för just din katt.

Kattpest

Parvoviruset som ger kattpest kan överleva länge i jord, så det är svårt att utrota sjukdomen. Får man in viruset genom jord som har fastnat på skor och kläder kan även innekatter utsättas för smitta. Ju fler katter som är vaccinerade mot parvo desto mindre risk är det för ett stort utbrott av sjukdomen.

Tilläggsvaccin - i samråd med veterinär

 • FeLV – Felint Leukemivirus vaccin
  Kattens leukemivirus kan orsaka tumörsjukdomar och/eller sjukdomar till följd av nedsatt immunförsvar. Det kan även orsaka fosterdöd.
 • Chlamydophila felis – kattens klamydia
  Chlamydofila ger vanligen symtom med ögonproblem. Vaccination kan hjälpa till så att katten får lindrigare symptom om den blir smittad.

Vaccination vid resa inom EU

För resor inom EU krävs det att katten är grundvaccinerad mot rabies och har en giltig vaccination. Giltighetstiderna är olika beroende på typ av vaccination så fråga veterinären som vaccinerar.

Vaccination vid resa utanför EU

Vaccinationen måste vara gjord minst 21 dagar innan avresa. Vissa länder utanför EU kräver att man tar ett blodprov minst 120 dagar efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka.

Alla rabiesvaccinationer måste föras in i giltigt pass direkt vid vaccinationstillfället.

Mer om rabies och regler vid resor