Personförsäkringar

För dig och ditt barn - därför väljer du oss:


 • En del av våra personförsäkringar ger dig återbäring. Du är alltså med och delar på vinsten när det går bra för oss – antingen i form av förbättrade kunderbjudanden eller återbäring.
 • Kundservice och skadehantering i toppklass – 9 av 10 kunder ger vår kundservice bra eller mycket bra i omdöme och vår skadehantering får 9 av 10 i snittbetyg.
 • Vår personförsäkring för barn får höga poäng i Konsumenternas jämförelse av de bästa barnförsäkringarna.


Skydd för dig och ditt barn

Så tycker våra kunder om oss

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om personförsäkringar.


Gravidförsäkring

En gravidförsäkring är det enda skydd som går att teckna för ett ofött barn. För att skapa största möjliga trygghet är det viktigt med ett försäkringsskydd redan tidigt i livet. Eftersom det ekonomiska stödet från samhället är lågt om något allvarligt drabbar ett ofött barn, blir gravidförsäkringen ett viktigt komplement.

Gravidförsäkringen kan ge ekonomisk hjälp vid skador som orsakats av till exempel för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen. Eftersom en barnförsäkring inte täcker det som visat sig innan försäkringen tecknades, kan man få viss hjälp via gravidförsäkringen istället.

Vår Gravidförsäkring finns i två varianter.
  
Gravidförsäkring – grundskydd som är gratis. Grundskydd lämnar endast ersättning vid olycksfall och dödsfall till barnet och den gravida.

Gravidförsäkring – utökat skydd
för en engångskostnad. I det utökade skyddet ingår grundskyddet, men den ger också ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller måste vårdas på sjukhus samt om den gravida drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer och måste vårdas på sjukhus. Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen eftersom den ger barnet och den gravida ett mer omfattande skydd.

I våra gravidförsäkringar ingår dessutom tjänsten Familjestöd Direkt, ett samtalsstöd du kan ringa om du har frågor kring graviditet, barn eller familjeliv och få prata med experter som barnmorskor, barnsjuksköterskor och socionomer. Tjänsten är öppen 8-20 årets alla dagar och samtalet är kostnadsfritt.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10 och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen, medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader gammalt och en vanlig missuppfattning är att gravidförsäkringen senare övergår i en barnförsäkring, men det stämmer inte. Föräldrarna måste teckna en ny försäkring när barnet är fött, gärna så fort som möjligt för att den ska ge ett så bra och omfattande skydd som möjligt.

Gravidförsäkring grundskydd är kostnadsfri.

Gravidförsäkring med utökat skydd betalar man en engångskostnad för: 1 500 kr (1 350 kr med samlingsrabatt).

Det är viktigt med ett försäkringsskydd tidigt i barnets liv. Försäkringen är ett komplement till det ekonomiska stödet från samhället. Den ger i första hand ett skydd till barnet samt ett visst skydd för den gravida (samt partner), beroende på vilken variant man väljer.

Gravidförsäkringen finns i två varianter, ett kostnadsfritt grundskydd och ett utökat skydd som man betalar en engångskostnad för.

Viktigt att tänka på är att vid ansökningstillfället ska den gravida vara folkbokförd, stadigvarande bosatt och befinna sig i Sverige.

Även om gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader, behövs ett annat mer omfattande skydd när barnet är fött. Därför bör man inte vänta med att teckna en barnförsäkring även om man har en gravidförsäkring.

Vi brukar rekommendera att man tecknar barnförsäkringen tidigt i barnets liv för att få ett så omfattande skydd som möjligt, eftersom barnförsäkringen inte ersätter skador eller sjukdomar som visar sig innan du tecknat din försäkring, och inte heller följder av dessa.


Sjuk och olycksfallsförsäkring

Du kan få ersättning för ekonomisk invaliditet om din förmåga att arbeta blir minskad med minst hälften. Och du beviljas sjukersättning från Försäkringskassan.

Du behöver inte göra någonting, vid 65 års ålder går försäkringen över i en olycksfallsförsäkring som även innehåller diagnosförsäkring. I diagnosförsäkringen ingår snabb ersättning för vissa sjukdomar.

Försäkringen gäller alla sjukdomar med vissa undantag; psykiska sjukdomar, medfödda sjukdomar, sjukdomar i muskel- och skelettsystem, tinnitus samt vissa smärttillstånd. För dessa sjukdomar kan du inte få ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet eller aktivitetskapital.


Barnförsäkring

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

Alla barnförsäkringar har begränsningar som varierar mellan bolagen. Det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar och tillstånd samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning, därför är det viktigt att göra en jämförelse.

Det är även viktigt att veta att en sjukdom eller ett olycksfall som visat sig innan försäkringen tecknades inte täcks av försäkringen. Eventuella följder av sådan sjukdom eller olycksfall täcks inte heller av försäkringen.

Ja, vi gör alltid en individuell bedömning av barnets hälsa. När barnet har fått ett födelsenummer går det bra att inkomma med en ansökan.

En barnförsäkring kan man ha till och med det avtalsår man fyller 25 år. Vi brukar rekommendera att man behåller barnförsäkringen fram till dess av den enkla anledningen att man då blir erbjuden att teckna en vuxenförsäkring

Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet och förlossning
 • För frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder: socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.