Personförsäkringar

För dig och ditt barn - därför väljer du oss:


  • En del av våra personförsäkringar ger dig återbäring. Du är alltså med och delar på vinsten när det går bra för oss – antingen i form av förbättrade kunderbjudanden eller återbäring.
  • Kundservice och skadehantering i toppklass – 9 av 10 kunder ger vår kundservice bra eller mycket bra i omdöme och vår skadehantering får 9 av 10 i snittbetyg.
  • Vår personförsäkring för barn får höga poäng i Konsumenternas jämförelse av de bästa barnförsäkringarna.


Skydd för dig och ditt barn

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om personförsäkringar.


Gravidförsäkring

En gravidförsäkring är det enda skydd som går att teckna för ett ofött barn. För att skapa största möjliga trygghet är det viktigt med ett försäkringsskydd redan tidigt i livet. Eftersom det ekonomiska stödet från samhället är lågt om något allvarligt drabbar ett ofött barn, blir gravidförsäkringen ett viktigt komplement.

Gravidförsäkringen kan ge ekonomisk hjälp vid skador som orsakats av till exempel för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen. Eftersom en barnförsäkring inte täcker det som visat sig innan försäkringen tecknades, kan man få viss hjälp via gravidförsäkringen istället.

Vår Gravidförsäkring finns i två varianter.
  
Gravidförsäkring – grundskydd som är gratis. Grundskydd lämnar endast ersättning vid olycksfall och dödsfall till barnet och den gravida.

Gravidförsäkring – utökat skydd
för en engångskostnad. I det utökade skyddet ingår grundskyddet, men den ger också ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller måste vårdas på sjukhus samt om den gravida drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer och måste vårdas på sjukhus. Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen eftersom den ger barnet och den gravida ett mer omfattande skydd.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10 och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen, medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader gammalt och en vanlig missuppfattning är att gravidförsäkringen senare övergår i en barnförsäkring, men det stämmer inte. Föräldrarna måste teckna en ny försäkring när barnet är fött, gärna så fort som möjligt för att den ska ge ett så bra och omfattande skydd som möjligt.

Gravidförsäkring grundskydd är kostnadsfri.

Gravidförsäkring med utökat skydd betalar man en engångskostnad för: 1 500 kr (1 350 kr med samlingsrabatt).

Det är viktigt med ett försäkringsskydd tidigt i barnets liv. Försäkringen är ett komplement till det ekonomiska stödet från samhället. Den ger i första hand ett skydd till barnet samt ett visst skydd för den gravida (samt partner), beroende på vilken variant man väljer.

Gravidförsäkringen finns i två varianter, ett kostnadsfritt grundskydd och ett utökat skydd som man betalar en engångskostnad för.

Viktigt att tänka på är att vid ansökningstillfället ska den gravida vara folkbokförd, stadigvarande bosatt och befinna sig i Sverige.

Nej, gravidförsäkringen övergår inte automatiskt till en barnförsäkring när barnet är fött. Du behöver därför själv teckna en barnförsäkring och vi rekommenderar att du gör detta så snart som din bebis fått sitt personnummer.


Sjuk och olycksfallsförsäkring

Du kan få ersättning för ekonomisk invaliditet om din förmåga att arbeta blir minskad med minst hälften. Och du beviljas sjukersättning från Försäkringskassan.

Du behöver inte göra någonting, vid 65 års ålder går försäkringen över i en olycksfallsförsäkring som även innehåller diagnosförsäkring. I diagnosförsäkringen ingår snabb ersättning för vissa sjukdomar.

Försäkringen gäller alla sjukdomar med vissa undantag; psykiska sjukdomar, medfödda sjukdomar, sjukdomar i muskel- och skelettsystem, tinnitus samt vissa smärttillstånd. För dessa sjukdomar kan du inte få ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet eller aktivitetskapital.


Barnförsäkring

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

Detta ingår i vår barnförsäkring

Läs mer om varför en barnförsäkring behövs

Alla barnförsäkringar har begränsningar som varierar mellan bolagen. Det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar och tillstånd samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning, därför är det viktigt att göra en jämförelse.

Det är även viktigt att veta att en sjukdom eller ett olycksfall som visat sig innan försäkringen tecknades inte täcks av försäkringen. Eventuella följder av sådan sjukdom eller olycksfall täcks inte heller av försäkringen.

Ja, vi gör alltid en individuell bedömning av barnets hälsa. När barnet har fått ett födelsenummer går det bra att inkomma med en ansökan.

En barnförsäkring gäller till och med det avtalsår man fyller 25 år. Vi rekommenderar att du behåller barnförsäkringen fram till dess då barnförsäkring är mer omfattande jämfört med en vuxenförsäkring. När barnförsäkringen slutar att gälla blir du erbjuden att teckna en vuxenförsäkring. 

Så länge gäller barnförsäkringen 


Diagnosförsäkring

En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer. 

Hos oss i Folksam kan du teckna diagnosförsäkring om du är medlem i ett fackförbund vi samarbetar med eller som ett tillägg i din individuella sjuk- och olycksfallsförsäkring. I våra barnförsäkringar ingår diagnoser från början.

Vilka diagnoser som ingår beror på vad för slags försäkring du har. Innehållet i diagnosförsäkringen genom förbund skiljer sig åt från diagnostillägget i våra individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar och i våra barnförsäkringar.

Information om vilka diagnoser som ingår hittar du i villkoren för varje försäkring.

Barnförsäkringen består av flera delar. Den del som handlar om diagnoser ersätter inte ADHD. Vi kan däremot betala ersättning om barnets ADHD ger en mätbar medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en bestående funktionsnedsättning.

Om du har tecknat barnförsäkringen innan ditt barn har fyllt sex år kan vi betala ut ersättning för medicinsk invaliditet för neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism, Aspergers syndrom och utvecklingsförsening (ICD F70-F99). Ersättningen är upp till 10% av försäkringsbeloppet.

Om du tecknat barnförsäkringen innan ditt barn har fyllt sex år kan vi även betala ut ersättning vid psykiska sjukdomar och diagnoser (ICD F00-F69). Ersättningen upp till 10% av försäkringsbeloppet och barnet ska ha varit försäkrat i minst ett år i följd för att försäkringen ska gälla.

Mer information om ersättningar och villkor hittar du under våra barnförsäkringar.

Ingen av våra diagnosförsäkringar ger ersättning för ADHD. Om du är vuxen, men inte har fyllt 25 år så kan du fortfarande ha en barnförsäkring hos oss. Barnförsäkringen kan ersätta ADHD som ger en mätbar medicinsk invaliditet, det vill säga, en bestående funktionsnedsättning.

Hur mycket du får i ersättning för en ställd diagnos beror på vilken försäkring du har, vilken slags diagnos det gäller och hur stort försäkringsbeloppet är. Försäkringsbeloppet kan till exempel vara 50 000 eller 100 000 kronor. Ersättningen beror sedan på vad som står i villkoret, om diagnosen ger hela eller en viss procent av försäkringsbeloppet.

Vi har idag ingen diagnosförsäkring som ger ersättning för bipolär sjukdom. I vår barnförsäkring kan bipolär sjukdom klassas som medicinsk invaliditet, om sjukdomen innebär en bestående funktionsnedsättning. Då kan barnförsäkringen ge ersättning för bipolär sjukdom.

Våra diagnosförsäkringar ersätter många cancertyper, exempelvis de flesta maligna tumörerna. Diagnosen ska vara ställd av en specialistläkare och baserad på en undersökning av borttagen tumör eller genomförd biopsi (även kallad patologisk anatomi).

Det finns vissa skillnader i våra olika försäkringar. Information om vilka diagnoser som ingår hittar du under just din försäkring och i villkoren.

Har du frågor om barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart betalar du ingenting extra.

Detta kan du få hjälp med

  • Rådgivning av socionom om du har frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder
  • Ring så ofta du vill

Kontakta Familjestöd Direkt

  • Ring 0200–21 50 55 – alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barnförsäkring. Tjänsten sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal och du betalar ingenting extra.