Vårt miljöarbete

Miljö är en central fråga för Folksam.

Vi har ambitionen att vara i framkant och har sedan 60-talet arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor.
Ett stort företag som Folksam har stora möjligheter att påverka och våra höga miljökrav har bidragit till en högre miljöstandard hos flera stora underleverantörer.

Våra bil- och byggskadeverksamheter har störst påverkan på vår omvärld. Därför är vi extra stolta över att kunna erbjuda Bra Miljöval-märkta villa-, bil- och fritidshusförsäkringar. Vidare använder vi enbart ursprungsmärkt vindkraft i våra fastigheter.
Miljö är en central fråga för Folksam. Vi har ambitionen att vara i framkant och har sedan 60-talet arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor.

Ett stort företag har stora möjligheter att påverka och Folksams höga miljökrav har bidragit till en högre miljöstandard hos flera stora underleverantörer.

Fokus på bil- och byggskadeverksamheterna

Både bil- och byggskadeverksamheterna, som är de delar av Folksam som har störst påverkan på vår omvärld, har miljöcertifierats enligt ISO 14001. Vidare använder Folksam enbart ursprungsmärkt vindkraft i sina fastigheter.

Nedan kan du ladda ner vår senaste Årsberättelse och Hållbarhetsredovisning.

Ladda ner Hållbarhetsredovisning

Ladda ner Årsberättelse

Gå igenom vårt hållbarhetsarbete steg för steg här. Vad är hållbarhet och hur jobbar Folksam för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld?

Genom länken nedan kan se "En hållbar värld" – en utbildning alla Folksam-anställda genomgår.
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår hållbarhetschef Karin Stenmar.