Artros hos hund

Artros, eller osteoartrit, är en ledsjukdom som många hundar drabbas av. Det ger kronisk smärta och nedsatt rörlighet som förvärras med tiden.

Vad är artros?

Artros är en kronisk ledsjukdom och är en vanlig orsak till ledsmärta, hälta och stelhet. Det är vanligast att medelålders till äldre hundar drabbas, men även yngre kan få det om de har underliggande ledproblem, som exempelvis armbågsledsdysplasi, höftledsdysplasi eller en tidigare ledskada. De mest utsatta är mellanstora till stora hundar, men även mindre hundraser kan drabbas.

Artos kan uppstå i alla leder där det finns brosk men är vanligast i armbågsleder, höftleder, knäleder och hasleder.

Symtom och tecken på artros

 • De första tecknen på artros är att hunden börjar halta. Ibland kan hunden också gå långsammare vid promenader, inte vilja göra vissa rörelser som att hoppa eller gå i trappor.
 • Hunden kan också vara stel, till en början precis när den har vilat eller rört på sig mycket. Allt eftersom sjukdomen utvecklas blir hältan värre och hunden kan ha ont även när den vilar. Det kan visa sig genom att den är orolig, har svårt att komma till ro, byter ställning ofta och även är uppe på nätterna.
 • Har hunden ledsmärta kan den också ändra sitt beteende - inte vilja leka eller göra saker som den tidigare har tyckt om att göra.
 • Hunden kan också reagera vid beröring och även slicka eller gnaga onormalt mycket där de har ont, till exempel på armbågarna eller tassarna.

Varför får hundar artros?

En vanlig anledning till artros är att lederna belastas på ett onormalt sätt och den allra största risken för artros är övervikt. Har hunden även dåliga och ojämna muskler på grund av otillräcklig fysisk aktivitet kan artros lättare utvecklas. Sjukdomen brukar starta genom en gradvis försämring i en eller flera leder samtidigt.

Det kan också bero på att hunden har medfödda problem eller tillväxtrubbningar som exempelvis armbågsledsdysplasi eller höftledsdysplasi. Ledytorna passar då inte ihop utan glappar ständigt mot varandra och belastningen på ledbrosket och ledkapseln blir onormal.

Detta kan pågå under längre tid eller kan också uppstå plötsligt under en lek där hunden gör tvära vändningar eller inbromsningar. Hunden kan också ha drabbats av skador som påverkar leden, som till exempel korsbandsskador, eller gamla frakturer som inte läkt bra.

Artros kan även uppstå efter patellaluxation, att knäskålen går ur led. Detta leder ofta till förslitningsskador i knäleden som in sin tur kan leda till artros.

Djurens vårdguide

När bör man söka veterinärhjälp?

Om hunden haltar kraftigt och inte alls använder benet bör du söka veterinärhjälp så snart som möjligt. Haltar den lindrigt och är lite stel, som inte går över efter en veckas vila, bör du kontakta veterinär. Du ska vara särskilt uppmärksam om du har en ung hund som haltar eftersom det kan bero på en tillväxtrubbning.

Information om veterinärbesök i telefonen

Hur snabbt utvecklas artros?

Symtomen på artros kommer ofta smygande och blir värre med tiden. Du ska vara uppmärksam på om hunden börjar ändra sitt beteende, inte vill röra på sig som vanligt, haltar och inte blir bättre när den har vilat.

Täcker hundförsäkringen artros?

 • Du väljer att teckna Bas, Mellan eller Stor, där Mellan och Stor ersätter rehabilitering och receptbelagd medicin som har remitterats av veterinär. För behandling och vård av hunden ersätter Bas upp till 30 000 kr, Mellan maximalt 60 000 kr och Stor ersätts maximalt med 120 000 kr per försäkringsår.

  När det gäller artros är det viktigt att din hund är försäkrad innan artrosen uppkommer och att försäkringen därefter löpt på utan avbrott. Men för vissa ledsjukdomar som till exempel armbågsledssjukdomar och höftledssjukdomar gäller särskilda villkor.

  Allt om våra villkor i hundförsäkringen

Hur behandlar man artros hos hund?

Det finns olika sätt att bromsa utvecklingen och lindra artros. Målet med behandlingen är att minska smärtan, förbättra ledens funktion och rörelser samt att öka hundens muskelstyrka.

Vila

Har hunden haltat och visat tecken på smärta behöver den vila under ett par veckor. Ni kan fortfarande gå ut på kortare rastningspromenader i koppel, men hunden ska inte hoppa, springa eller leka med andra hundar.

Medicinering

Det går inte att bota artros med mediciner men att ge inflammatoriska läkemedel kan lindra smärtan. Därmed kan hunden börja röra sig mer utan att ha ont.

Kosttillskott och foder

Det finns olika kosttillskott som kan lindra besvären. En del innehåller ämnen som fungerar som byggstenar till ledbrosk och ledvätska och därmed fördröjer slitaget. Andra kan ge smärtlindring, ökad rörlighet och stimulera nybildning av ben samt främja tillskott av broskproduktion. Rådgör med din veterinär om vad som passar bäst för din hund.

Håll koll på vikten

Det är viktigt att hunden behåller sin normalvikt. Är den överviktig ökas belastningen på lederna vilket kan ge smärta och skynda på nedslitning av ledbrosk. Behöver din hund gå ner i vikt ska du ge den foder anpassat för viktnedgång.

Anpassad fysisk aktivitet

Hunden behöver röra på sig, men under kontrollerade former. När den mest akuta fasen är över där hunden vilat är det dags att successivt börja med rörelser. Besök gärna en sjukgymnast som tar fram en behandlingsplan där målet är att återställa rörligheten och förhindra stelhet. Träningen kan också hjälpa till att bygga upp muskulaturen.

Vattenträning är mycket bra för hundar där det är minimal belastning på leder. Även stretching och massage kan göra att muskulaturen återhämtar sig och minskar smärtan. Cirkulationen blir bättre och spänningar släpps och hunden blir mer rörlig.

Kirurgi

Det kan ibland vara aktuellt att genomföra titthålskirurgi, artroskopi, där man tar bort broskbitar och slipar bort skadat ben. Andra operationer kan behöva göras beroende på orsaken till artrosen. Vid riktigt allvarlig höftledsartros finns det också möjlighet att operera in en konstgjord höftled.

Hur kan jag förebygga artros hos min hund?

 • Håll hunden vältränad och normalviktig med bra muskelmassa. Skapa bra förutsättningar så att din hund kan behålla en bra allmän hälsa och god kondition.
 • Var uppmärksam på om din hund ändrar beteende och humör.
 • Sök veterinärhjälp i tid om du ser att hunden börjar halta eller är stel, som inte lindras efter vila. Det är särskilt viktigt om du har en ung, växande hund.
 • Har din hund fått diagnosen artros kan du med hjälp av sjukgymnast massera och stretcha för att minska smärta.

Försäkra din hund hos oss

Genom att försäkra din hund i Folksam kan du enkelt få träffa en veterinär eller specialist när det passar dig.

Har du inte försäkrat din hund hos oss? Nedan kan du läsa mer och teckna den hundförsäkring som passar dig.

Källa: First Vet