Borrelia hos hund

Borrelios är en fästingburen bakterie orsakad av bakterien Borrelia burgdorferi. Genom att kontrollera din hund efter fästingar regelbundet och plocka bort dem snabbt kan du minska risken för att din hund smittas av borrelia eller andra fästingburna sjukdomar.

Borrelia sprids via fästingars saliv och kan spridas till både människor och djur, men det är ovanligt att hundar får symtom av infektionen. En fästing måste suga blod minst ett dygn för att borrelia-infektionen ska spridas.

Symtom och tecken på borrelia

Borrelia har en lång inkubationstid på mellan två och sex månader. Hundar som är smittade av borrelia visar sällan några symtom. Ofta är besvären milda och går över av sig själva. Symtom som du tror kan bero på borrelia kan vara tecken på andra sjukdomar. Rådfråga alltid din veterinär för att snabbt kunna fastställa orsaken, förebygga och behandla eventuell sjukdom.

När bör jag söka veterinärhjälp?

 • Feber
 • Trötthet
 • Dålig aptit
 • Viktminskning
 • Ömhet och svullnad i leder och seno
 • Hudutslag
 • Muskelsvaghet, koordinationsproblem och kramper 

Djurens vårdguide

Hur vet jag att det är borrelia hunden har?

Eftersom borrelia sällan ger tydliga symtom på hundar kan det vara svårt att säkerställa om en hund har borrelia. Veterinärer försöker i första hand utesluta andra orsaker till hundens symptom innan de misstänker borrelia.

Om veterinären misstänker borrelia hos hund kan detta undersökas genom PCR-prov eller blodprov. Vid PCR-prov undersöks hundens infekterade hud vid den påverkade leden efter borrelia-DNA. Vid blodprov undersöker veterinären om hunden har antikroppar mot borrelia.

Ingen av dessa metoder är helt tillförlitliga för att ta reda på om hunden har borrelia. I vissa fall hittas inte borrelia trots att hunden är sjuk. Blodprov kan visa positivt mot antikroppar, men det kan även betyda att hunden varit i kontakt med bakterien tidigare innan den blev sjuk. Vid negativt blodprov så är hunden ej smittad av borrelia.

Hur behandlas borrelia hos hund?

Symtomen för borrelia hos hund går oftast över av sig själva, men om besvären fortsätter kan symtomen behandlas med antibiotika. Om veterinären väljer att behandla din hund med antibiotika förbättras vanligtvis hundens symtom inom ett till två dygn, men det är viktigt att trots det fortsätta med kuren under 10–21 dagar tills behandlingen är klar.  

Finns det vaccin mot borrelia?

Det finns ett godkänt vaccin mot borrelia för hund. Vaccinet heter Trilyme och är framställt för att ge hunden immunitet mot borrelia. Hunden behöver först grundvaccineras två gånger med tre veckors mellanrum och sen vaccineras en gång om året.

Hur kan jag skydda min hund mot borrelia?

 • Kontrollera pälsen regelbundet och ta bort fästingarna med fästingplockare 
 • Använd fästingmedel i form av fästinghalsband, tablett och spot on-preparat
 • Tvätta hunden med fästingavskräckande schampo 
 • Undvik fästingdrabbade områden som högt gräs och tät vegetation

Tips för hur du kan skydda din hund mot fästingar

Täcker hundförsäkringen om min hund får borrelia?

Du som har vår hundförsäkring kan få snabb hjälp genom att ringa Djurens vårdguide för vägledning. Beroende på hur din hund mår blir du antingen slussad till ett digitalt veterinärbesök i mobilen hos FirstVet eller till en fysisk djurklinik. 

Här finns mer information om djurvård och veterinärbesök i telefonen.

Försäkra din hund hos oss

Genom att försäkra din hund i Folksam kan du enkelt få träffa en veterinär eller specialist när det passar dig.

Har du inte försäkrat din hund hos oss? Nedan kan du läsa mer och teckna den hundförsäkring som passar dig.

Källa till artikeln:

FirstVet

AniCura

SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Publicerad 21 april 2023