Kennelhosta hos hund

Har din fyrbenta vän fått feber och plötsligt intensiva hostattacker? Då kan din hund ha fått kennelhosta – en av de vanligaste sjukdomarna som en hund kan få. Här får du tips och råd om din hund smittats.

I början är det lätt att oroas som hundägare då hostan är så aggressiv att det låter som att hunden fått något i halsen. Men även om det låter illa så är det i regel inget att oroa sig över. Kennelhosta är en vanlig sjukdom hos hundar och kan likställas med en vanlig säsongssjuka för människan. 

Kennelhosta orsakas av bakterien Bordetella bronchiseptica och/eller virus som kombinerat orsakar en mycket smittsam luftvägsinfektion hos hunden som sedan sprider sig lätt bland andra hundar.

Kennelhosta går oftast över av sig själv och kräver ingen behandling, mer än att hunden får ta det lugnare och isoleras från andra hundar. Men ibland krävs det ytterligare behandling. Då hundar även kan få hosta av andra anledningar är det också viktigt att bevaka symtomen för att utesluta andra sjukdomar.

På denna sida har vi samlat viktig information om kennelhosta och vad du som hundägare kan göra.

Djurens vårdguide

Kennelhosta symtom

 • Kennelhosta börjar ofta intensivt och ibland kan det uppfattas som att hunden sätter något i halsen. Det är kväljningar där hunden till slut får upp vitt slem.
 • Hunden börjar att hosta vid enklare motion eller ansträngning.
 • En kort feber är inte ovanligt i början av kennelhostan. Om din hund har över 38,5 grader i kroppstemperatur har den feber.
 • Hostan är som mest intensiv under några dagar och i regel självläker hunden inom 7-10 dagar. Viss hosta kan dock finnas kvar i upp till en månad men i lindrigare form.
 • Andra symtom är rinnande nos, nysningar och lägre mataptit.
Kennelhosta hos hundvalp
Vid kennelhostutbrott är det särskilt viktigt att du skyddar hundvalp

Är kennelhosta farligt?

Kennelhosta är en vanlig sjukdom som drabbar hundar och är väldigt smittsam. Men i regel är det ett sjukdomstillstånd där de allvarligaste symtomen går över efter en vecka. Den kan dock pågå i ett par veckor till men då med lindrigare hosta innan den går helt över. Det är först om hunden fortsatt har intensiva hostattacker och feber då det är viktigt att ta kontakt med veterinär för att utesluta annan sjukdom relaterad till hosta eller kontrollera om hunden fått sekundär bakteriell lunginflammation.

Får hunden lunginflammation behöver den behandlas av veterinär. I lindrigare fall räcker det med antibiotika fall och vård i hemmet men om hunden blivit mycket dålig kan den behöva läggas in på djursjukhus för att få utökad behandling. Om din hund fortfarande är valp är den känsligare för infektioner än vuxna hundar. Det är därför viktigt att vid upptäckt utbrott av kennelhosta att isolera hundvalpar.

Umgås hundvalpen i miljöer där det finns flera andra hundar, exempelvis hunddagis, kennel och så vidare är vaccin mot kennelhosta ibland rekommenderat. Du kan läsa mer om vaccinering längre ned på sidan.

Hur vet jag om min hund har kennelhosta?

Det är vanligt med feber i början av kennelhosta tillsammans med en plötsligt intensiv hosta där kräkningar av vitt slem kan uppstå. En normal kroppstemperatur för en hund är runt 38,5 grader. Hostan brukar oftast gå över efter en vecka men lindrigare hosta kan förekomma i upp till en månad.

Om hundens symtom inte blir mildare kan det antingen vara att sjukdomen övergått till en sekundär bakteriell lunginflammation eller bero på andra orsaker. Det är då väldigt viktigt att snabbt kontakta en veterinär för att förhindra fortsatt sjukförlopp

Vad är kennelhosta?

Kennelhosta är ett samlingsnamn för en hosta som drabbar hundar som är orsakad av virus och/eller bakterien Bordetella bronchiseptica. Flera olika virus kan orsaka kennelhosta men den vanligaste är Parainfluensavirus typ-2 som även kallas CPiV-2.

När större spridning av kennelhosta sker kallas det i folkmun för kennelhostutbrott.

Hur vet jag om min hund har kennelhosta?

Det är vanligt med feber i början av kennelhosta tillsammans med en plötsligt intensiv hosta där kräkningar av vitt slem kan uppstå. En normal kroppstemperatur för en hund är runt 38,5 grader. Hostan brukar oftast gå över efter en vecka men lindrigare hosta kan förekomma i upp till en månad.

Om hundens symtom inte blir mildare kan det antingen vara att sjukdomen övergått till en sekundär bakteriell lunginflammation eller bero på andra orsaker. Det är då väldigt viktigt att snabbt kontakta en veterinär för att förhindra fortsatt sjukförlopp.

Vad är kennelhosta?

Kennelhosta är ett samlingsnamn för en hosta som drabbar hundar som är orsakad av virus och/eller bakterien Bordetella bronchiseptica. Flera olika virus kan orsaka kennelhosta men den vanligaste är Parainfluensavirus typ-2 som även kallas CPiV-2.

När större spridning av kennelhosta sker kallas det i folkmun för kennelhostutbrott.


Andra frågor om kennelhosta


Symtom vid kennelhosta

Kennelhosta och symtomen är inte olikt hur det är att ha kikhosta. Hostan brukar vara ihållande och särskilt i början kan det låta som att hunden fått något i halsen. Kväljningar där hunden får upp vitt slem är också vanligt.

Typiskt är intensiva hostattacker i början som kan pågå upp till några veckor men som gradvis blir lättare och lättare.

En hund kan ha kennelhosta utan att ha några symtom. Den kan dock fortfarande vara smittbärare. Har din hund vistats i miljöer där utbrott av Kennelhosta funnits är det därför viktigt att du isolerar den från andra hundar precis som om den hade varit sjuk. 

Rekommenderad isolering från andra hundar är 14 dagar enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Vanligast är att den pågår i lite mer än en vecka men lindrigare hosta kan pågå i upp till en månad. Men det är främst under de inledande dagarna som de mest påverkande symtomen pågår vilket är intensiva hostattacker och i vissa fall feber.

Det går att ta prov för att försöka hitta orsaken till kennelhostan. Chansen är störst att hitta smittämnet om detta görs under de första dagarna som hunden hostar. Det är dock inte helt säkert att orsaken till hostan ges trots test.

Anledningen till det är att kennelhosta kan uppstå av flera olika virus som även finns i andra sjukdomar. Viktigast är att ta kontakt med veterinär om symtomen inte försvinner eller förvärras.

Typiska åtgärder som en veterinär kan göra då är att exempelvis ta röntgenbilder på lungor och blodprov för att hitta tecken på lunginflammation eller om hostan är orsakad av annat.

Folksam samarbetar med FirstVet och på deras hemsida kan du göra ett enklare test för att få vägledning om din hund har kennelhosta. Du kan även boka en tid direkt med veterinär via FirstVet och få en första rådgivning.


Kennelhosta och smitta

Kennelhostan sprider sig väldigt lätt vid utbrott och kan bero på flera olika viruser.  Det vanligaste viruset heter Parainfluensa, förkortat CPiV-2 som ofta kombineras av bakterien Bordetella bronchiseptica.  Smittan sprids lätt då det kan överföras via noskontakt mellan hundar, gemensamma mat- och vattenskålar och leksaker.

I miljöer där många hundar vistas som exempelvis hunddagis, tävlingar och kennel sprids hostan snabbt och det brukar kallas för ett kennelhostutbrott.

Att en hund haft kennelhosta innebär inte att den är skyddad mot att få sjukdomen igen. Kennelhosta är precis som en säsongsbetonad sjukdom för oss människor. Då det är en vanlig sjukdom bland hundar är det därför inte ovanligt med att en hund kan få den årligen. Om du vaccinerar hund mot kennelhosta behöver det därför göras årligen för att ha ett så bra skydd som möjligt.

Kennelhosta har en inkubationstid som kan vara så lång som 10 dagar innan symtom uppstår. Under denna tid kan smittan spridas till andra hundar. Det är en av anledningarna till att det väldigt lätt sker kennelhostutbrott i sammanhang där flera hundar vistas som hunddagis, pensionat, tävlingar etc. 

Efter att de första typiska symtomen för kennelhosta börjat, dvs feber och intensiv hosta, kan hunden smitta andra i upp till två veckor. Du ska därför isolera din hund från andra hundar i upp till 14 dagar.

Hundar kan få kennelhosta och inte uppvisa några symtom, men kan ändå sprida viruset vidare. Rekommendationen är därför att även en frisk hund ska isoleras från andra hundar i 14 dagar. 

Vid kennelhosta är rekommendationen att hunden inte ska träffa andra hundar eller vistas i miljö där andra hundar vistas under två veckor från att den började hosta. Det är under denna tid som en hund kan vara smittförande med CPiV-2-viruset. En hund kan sedan ha bestående lindrigare hosta men då inte sprida kennelhosta. Har din hund fortfarande stora symtom ska den vara fortsatt isoleras från andra hundar och tas till veterinär.

Behandling mot kennelhosta är att låta hunden vila och att kontrollera kroppstemperatur under den tid hostan är som mest intensiv. Om symtom består kan det krävas behandling hos veterinär. Då är ett första steg antibiotika vilket oftast kan ges i hemmet. Men om kennelhostan utvecklats till sekundär lunginflammation behöver hunden läggas in på djursjukhus.


Kennelhosta och vaccin

Det finns två olika typer av vaccin mot kennelhosta som går att boka hos veterinär. Ett vaccin ges som injektion och innehåller det vanligaste förekommande viruset parainfluensavirus. Det andra ges som nosdroppar och innehåller båda parainfluensavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica.

Viktigt att veta är att ett vaccin inte är någon garanti att hunden slipper kennelhosta. Om den blir smittad kan den fortfarande få en lindrigare variant. Även vaccinerade hundar kan sprida smittan, så även om din hund är vaccinerad ska den isolerad om den vistats i miljöer med andra hundar där kennelhostutbrott skett. 

Om din hund kommer att vistas ofta tillsammans med andra hundar, exempelvis på hunddagis, kennel eller vid tävlingar, är det rekommenderat att du vaccinerar din hund. För att bibehålla skyddet behövs en årlig vaccination.

Vaccin mot kennelhosta gör inte din hund immun mot kennelhosta utan den kan fortfarande smittas. Däremot så lindras symtomen och tillfrisknandet går snabbare. I bästa fall märker din hund inte alls av att den bär på viruset. 

Viktigt att veta är också att din hund kan smitta andra - även om den är vaccinerad.

Vaccinering mot kennelhosta kan göras från 8 veckors ålder. Därefter behöver hunden vaccineras varje mot kennelhosta till skillnad mot vaccinering mot valpsjuka, leverinflammation samt parvovirus där vaccinering bara måste ske vart tredje år. Vid vaccineringen ska din hund så klart vara frisk.

Det finns tre kategorier av hundar där du bör överväga att vaccinera mot kennelhosta

 • Hundvalp: Om du har en eller flera hundvalpar som umgås med andra hundar bör du överväga att vaccinera. Hundvalpar har ett känsligare immunsystem än äldre hundar och löper därför högre risk att drabbas av allvarligare symtom
 • Hund som vistas med andra hundar: Har du en hund som vistas på hunddagis eller pensionat, är med i tävlingar och utställningar eller kennel så är det hög sannolikhet att den får kennelhosta och här rekommenderas ofta vaccin. I sociala miljöer sprids smittan väldigt snabbt och det är här begreppet kennelhostutbrott brukar användas
 • Hund med andra sjukdomar: Hundar som har underliggande symtom eller är äldre kan påverkas i högre utsträckning av kennelhosta. Som ett skydd kan det därför vara bra att överväga vaccin


Behöver jag ta kontakt med veterinär vid kennelhosta?

Sjukdomen är som sagt självläkande och går över av sig själv, så vanligtvis behöver du inte göra detta. Men när de mer allvarligare symtomen inte går över bör du kontakta veterinär.

Då ska du ta kontakt med veterinär

 • Hosta kan pågå i flera veckor. Men om hostattackerna är fortsatt intensiva efter en vecka ska du kontakta veterinär.
 • Om hunden inte vill äta och dricka.
 • Feber som inte går över utan är fortsatt hög (allmän kroppstemperatur ligger på 38,5 grader).
 • Avvikande andning. Andas din hund snabbare än normalt (mer än 30 andetag per minut) eller har svårt att andas.

Behöver du hjälp av veterinär?

Du som har din hund- eller kattförsäkring hos oss kan snabbt få hjälp via Djurens vårdguide på 2288. Tjänsten är öppen vardagar kl 08.00-20.00.

Beroende på hur ditt djur mår blir du sedan slussad till FirstVet eller till en fysisk djurklinik. Vid allvarliga och akuta sjukdomar kontaktar du förstås veterinären direkt.

Här finns mer information om djurvård och veterinärhjälp i mobilen


Försäkra din hund hos oss

Genom att försäkra din hund i Folksam kan du enkelt få träffa en veterinär eller specialist när det passar dig.

Har du inte försäkrat din hund hos oss? Nedan kan du läsa mer och teckna den hundförsäkring som passar dig.
Källor till artikeln är hämtade från FirstVet och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)