Försäkringsadministration och pensionsservice

— service med fokus på människan

Den stora och spännande utmaningen här är att hjälpa ”människan bakom kunden” och använda hela ditt kompetensregister. Du möter en trygg anställning och ett bra ledarskap.

Dessutom får du bra backup i form av såväl verktyg och resurser som kompetens inom gruppen.

För att lyckas hos oss – oavsett roll – behöver du vara stresstålig och ha ett kritiskt tänkande. Du måste också våga ta beslut och stå för dem. Andra nycklar till framgång är din förmåga att lösa kluriga problem och att kunna vara deltagande i kundens situation, samtidigt som du behåller ditt professionella bemötande.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du utför olika manuella beräkningar, främst för att aktualisera försäkringsregistren med rätt uppgifter kring förmåner och kostnader. Du utför andra beräkningar och sammanställningar åt internkunder. Du agerar kravställare och testare i kontinuerligt arbete med systemutveckling.

Med daglig kundkontakt hanterar du utbetalning av pensions- och kapitalförsäkringar för både fond- och traditionella försäkringar. Som arbetsredskap har du försäkringsvillkoret och skrivna instruktioner. Du har minst gymnasiekompetens, med ekonomisk inriktning.

Du hanterar nyteckning och ändringar samt administrerar in- och utflyttar av försäkring. Du ger även stöd och service till vår säljorganisation vid nyteckning av försäkringsavtal. I rollen har du mycket kundkontakt. Du har minst gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning.

Du ska främst riskbedöma försäkringsansökningar som kräver medicinsk hälsoprövning. Du har kontakt med bland annat försäkringsläkare, uppdragsgivare och kunder. Som grund har du medicinsk högskoleutbildning eller lång vana av risk-/skadehantering och är insatt i medicinsk terminologi.