Skadereglering och juridik

— ansvarstagande genom skadereglering och juridik

Du möter många utmaningar och karriärmöjligheter inom skadereglering och försäkringsjuridik. Här jobbar vi med en effektiv reglering som präglas av att vi är personliga, engagerade och ansvarstagande.

Vi hittar – och skapar – bra lösningar på kundens problem. Med vår juridiska kompetens jobbar vi med rådgivning, klagomålshantering, produktutveckling och domstolsprocesser.

Här får du möjlighet att arbeta med olika inriktningar och olika svårighetsgrader på arbetsuppgifter. För att trivas hos oss är du bra på att samarbeta med andra och kan både planera och prioritera i ditt arbete på ett effektivt sätt.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du handlägger skadeärenden inom hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Du säkerställer att anlitade entreprenörer jobbar enligt uppsatta kriterier. Du bedömer hur skadan ska handläggas och ansvarar för att kunden får rätt ersättning. Vi ser gärna att du är byggnadsingenjör eller har liknande erfarenhet.

Du är ombud för Folksams bolag eller försäkringstagare i domstolsprocesser. Din specialistkompetens tar sig också uttryck i att du är ett stöd till skadeorganisationen i specifika ärenden och i produktutveckling. Du har en jur. kand. och är tingsmeriterad.

Är en fristående omprövningsinstans som ger service till alla bolag inom Folksam. Vårt övergripande mål är att bidra till att Folksam ska få försäkrings- och sparandebranchens mest nöjda kunder, det betyder att du främst kommer arbeta med omprövningar inom person- och sakförsäkring.

Som motortekniker granskar och godkänner du skadevärderingar från Folksams verkstäder. Arbetet innebär också handläggning av brand, maskin och glasskador. Du har en gymnasieutbildning med motorteknisk kompetens.

Du reglerar personskador som ersätts från trafikförsäkringen och ansvarsförsäkringar, vilket innebär reglering på skadeståndsrättslig grund. Du jobbar med medicinska sambandsfrågor, vilket kräver analysförmåga samt högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap eller juridik.

Du arbetar med olika inriktningar t.ex. motor-, sak - och personskadereglering. Du ser till att kunden får rätt ersättning och handläggning av skadan, samt skapar ett gott kundmöte och hög tillgänglighet. Du har eftergymnasial utbildning med inriktning samhällsvetenskap.

Du reglerar skador, har daglig kontakt med utländska bolag samt företräder utländska kontaktbolag, reglerar reseskador samt bilskador inträffade i och utanför Sveriges gränser. Du har eftergymnasial utbildning med inriktning samhällsvetenskap och pratar flera språk.

Du arbetar med särskilda utredningar i alla typer av oklara försäkringsärenden inom Folksam. Du har regelbundna kontakter med olika myndigheter och organisationer. Du har en polisär utbildning med särskild kunskap om lagar och förordningar vad gäller brott och brottsutredningar.