Kommunikation

— långsiktig och professionell kommunikation

Inom kommunikation får du bidra till att systematiskt och långsiktigt bygga Folksams varumärke. Med professionell kommunikation ska vi gemensamt se till att vårt varumärke är en av koncernens viktigaste tillgångar.

Du får också stödja affärsverksamheten och bidra till att Folksam når sin vision och sina affärsmål. Inom kommunikation förväntas du delta aktivt, såväl strategiskt som operativt.

När du jobbar med kommunikation får du alla möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och område. Du blir involverad i många spännande projekt och får varierade uppgifter. För att trivas är det viktigt att du tycker om när det händer mycket, att du ser lösningar i stället för problem och att du gillar att jobba i team.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du deltar i projekt där ni har idé, koncept och formgivaransvar. Kommunikationen du skapar stödjer varumärkesplattformar, strategier och affärsmål. Du bidrar till att utveckla Folksams formspråk och är rådgivare i design- och kommunikationsfrågor, samt expert på vår grafiska profil.

Du jobbar med idéer och texter i reklam. Du ska kunna formulera dig intresseväckande så att folk tar till sig budskapet, oavsett om det handlar om att sälja en idé, en vara eller en tjänst. Du arbetar tätt med AD, originalare och produktionsledare.

Du är engagerad och har förmågan att självgående driva projekt och projektteam mot uppsatta mål. Du initierar, planerar, projektleder och följer upp marknadsföringskampanjer och aktiviteter och ansvarar proaktivt för samarbetet med ett antal affärsverksamheter och centrala enheter.

Du jobbar brett med totalkommunikation, främst baserad på nyheter. Utifrån ett mål-, budskaps- och målgruppstänk genomför eller ansvarar du för aktiviteter i olika kanaler. Med kommunikationskunskaper och intresse för försäkrings- och bankbranschen arbetar du proaktivt och reaktivt.

Du är självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten samt trivs med att arbeta i ett högt tempo och med flera uppdrag samtidigt. Som produktionsledare är du uppdragsgivarnas kontaktperson som tar emot uppdrag, ansvarar för genomförandet av uppdragen samt samordnar produktionen.

Du bidrar till insikter och strategier som gynnar lönsamma affärer och nöjda kunder. Du ökar kundorienteringen via webbanalys, research och omvärldsbevakning, samt deltar i uppföljning av Folksams strategiska mål. Givetvis med noggrannhet och öga för siffror och trender.

Du har goda kunskaper inom layout, typografi och grafisk produktion liksom bildhantering och framställning av grafik. Du är noggrann och kan det mesta om repro och tryck. Du behärskar de flesta bildhanteringsprogram och levererar alltid med hög kvalitet.

Du har stort intresse för användbarhet, kunskap om ett flertal webbutvecklingstekniker och öga för design. Du vill ligga i teknikens framkant och vill utveckla både dig själv och hemsidan, med fokus på besökarna. Du är flexibel och kan arbeta med många olika områden inom webb.

Du uppdaterar och nyproducerar såväl content som funktionalitet på våra sajter. Det sker i nära samarbete med marknad och med IT i agila sprintar. Du har en fallenhet för såväl copy och bild – som design och layout. Du har mycket goda kunskaper inom publiceringsverktyg och vet också hur man formulerar en kravställning. Journalistik, information eller PR med relevant utbildning är en bra bakgrund för jobbet som site manager.