Human Resources

— konsultativt arbete med operativa inslag

Du får en viktig roll när du jobbar inom HR på Folksam – du ska stödja koncernens kompetensförsörjning och ge stöd till chefer. Det stödet sker främst i form av att tillhandahålla processer och rådgivning som bidrar till Folksams attraktionskraft, konkurrenskraft och kundnytta.

De viktigaste målgrupperna inom HR är chefer, medarbetare och partners. Vi måste förstå vad de behöver, så att vi kan leverera rätt tjänster i rätt tid. Det medför att du blir en del i skapandet av en effektivare organisation – bland annat genom att säkerställa att våra verktyg tillämpas ända ut i linjen.

Du får dessutom paketera våra tjänster så att cheferna förstår vad det är de behöver och därmed kan göra rätt beställning.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du kommer agera stöd till chefer i arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsärenden. Du får också planera och genomföra utbildningar till chefer. I botten har du högskoleexamen i beteendevetenskap eller motsvarande.

Med erfarenhet av arbetsrätt och brett HR-arbete upprättar du avtal med enskilda anställda och fackliga organisationer, samt driver kollektivavtalsförhandlingar. Du har akademisk examen inom juridik och är allmänt kunnig i området. Alternativt har du examen i beteendevetenskap eller motsvarande.

Du utför brett HR-arbete inom en avgränsad del av Folksam och skapar ett effektivt lokalt HR-stöd. I detta ingår att ge råd och stöd inom praktisk HR – rekrytera, utveckla och avsluta. Du har en akademisk examen, gärna från PA-program eller beteendevetenskap.

Du säkerställer att våra cirka 350 chefer får nödvändigt utvecklingsstöd – särskilt i förändringsprocesser – och ska även identifiera, utveckla, planera, genomföra och följa upp utvecklingsinsatser för chefer. Du har examen i beteendevetenskap eller motsvarande.

Du stöttar chefer i att utveckla och säkerställa medarbetarnas kompetens och prestation. Andra uppgifter är till exempel behovsanalyser, kompetensinventeringar, utbildningsadministration och att skapa e-learningprodukter. Du har examen i beteendevetenskap eller motsvarande.

Du utför registrering och bearbetning av personal- och löneuppgifter, samt stöttar chefer i personaladministrativa frågor. Du har minst gymnasieutbildning - gärna yrkeshögskoleutbildning inom personaladministration - och har erfarenhet av personal- och löneadministration.

Du bidrar till ett bra chefsstöd i rekryteringsprocessen, gör personbedömningar med personlighetsformulär och kapacitetstester samt utvecklar Folksams kommunikation som arbetsgivare. Du har akademisk examen, gärna från PA-program eller beteendevetenskap.