IT och systemutveckling

— spännande projekt och tekniska utmaningar

Hos IT på Folksam får du vara med på en spännande förändringsresa. Du får jobba med många projekt och tekniska utmaningar, bland annat med nya metoder som scrum och agil utveckling och ny teknik som ”cloud computing”.

Du kommer med andra ord garanterat utvecklas tillsammans med många trevliga och kompetenta kollegor i varierande roller. Slutmålet för de system du bidrar till är att skapa trygghet för våra kunder. Och du får göra det på ett företag som arbetar långsiktigt och alltid tagit sin samhällsroll med stort ansvar. Dessutom kommer du ha möjlighet att skapa balans i livet.

För att trivas och lyckas krävs givetvis att du har relevant kompetens i botten, helst från högskola eller universitet. Du är en lagspelare med stort tålamod, samtidigt som du är en målmedveten och fokuserad problemlösare. Du trivs med att söka lösningar på kniviga frågeställningar. Vi värdesätter ditt engagemang, förmågan att tänka strategiskt och förståelse för hur man arbetar i processer.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du arbetar i agila team med både förvaltning och vidareutveckling av tekniska lösningar, i syfte att modernisera och effektivisera Folksams informationsförsörjning. Du jobbar med hantering och framtagning av komplext beslutsstöd i form av högkvalitativ data och rapporter.

Du fångar detaljerade funktionella och icke-funktionella krav och möjliggör för teamet att utveckla funktioner i enlighet med dessa. På Folksam arbetar vi med krav enligt agila metoder och med user stories/användningsfall.

Du agerar expert inom riskhantering, regelverk och regelefterlevnad och säkerställer att teamen har rätt kunskap och verktyg för att kunna driva Folksams IT med ordning och reda. Du omvärldsbevakar, följer upp och synliggör risker och behov så att Folksam kan möta både dagens och morgondagens krav.

Du jobbar med ett eller flera team och säkerställer teamets förmåga att förstå, praktisera och ständigt förbättra det agila arbetssättet. Du möjliggör och bidrar till Folksams uppdrag och mål genom att ge råd, coacha och utbilda teammedlemmar och intressenter för att uppnå effektiva flöden och hög leveransförmåga. Att arbeta med ständiga förbättringar är naturligt för dig.

Du ansvarar för arkitekturen för ett eller flera system och jobbar tillsammans med teamen för att förverkliga den och för att leverera värde till våra kunder. Tillsammans med andra arkitekter säkerställer du också att initiativ inom agila releasetåg ligger i linje med Folksams vision, strategier och mål.

Du ansvarar för att tekniska plattformar och infrastruktur inom ett eller flera teknikområden följer Folksams övergripande arkitekturella vision och roadmap. Tillsammans med arkitekter, utvecklare och andra System Engineers löser du tekniska problem och säkerställer att plattformar och tekniska lösningar lever upp till krav på tillgänglighet, kostnader, kontinuitet och säkerhet.

Du arbetar i agila team med både utveckling och förvaltning av lösningar, i syfte att modernisera och effektivisera Folksams processer för att kunna leverera ökat kundvärde. Folksam använder många olika tekniker, vilket ger dig möjlighet att arbeta med flera olika utvecklingsspråk såsom java, .net, cobol och react.