IT och systemutveckling

— spännande projekt och tekniska utmaningar

Hos IT på Folksam får du vara med på en spännande förändringsresa. Du får jobba med många projekt och tekniska utmaningar, bland annat med nya metoder som scrum och agil utveckling och ny teknik som ”cloud computing”.

Du kommer med andra ord garanterat utvecklas tillsammans med många trevliga och kompetenta kollegor i varierande roller. Slutmålet för de system du bidrar till är att skapa trygghet för våra kunder. Och du får göra det på ett företag som arbetar långsiktigt och alltid tagit sin samhällsroll med stort ansvar. Dessutom kommer du ha möjlighet att skapa balans i livet.

För att trivas och lyckas krävs givetvis att du har relevant kompetens i botten, helst från högskola eller universitet. Du är en lagspelare med stort tålamod, samtidigt som du är en målmedveten och fokuserad problemlösare. Du trivs med att söka lösningar på kniviga frågeställningar. Vi värdesätter ditt engagemang, förmågan att tänka strategiskt och förståelse för hur man arbetar i processer.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du ska i detalj fånga och dokumentera de funktionella kraven i användningsfallsbeskrivningar och de icke-funktionella kraven på systemet i den kompletterande specifikationen. Du ansvarar även för att kraven stämmer med varandra och hänger ihop i användningsfallsöversikten.

Du leder och koordinerar framtagandet av krav på systemet, identifierar intressenter, systemets gränser och begränsningar. Du ansvarar för att utse en kravgrupp och identifiera kompetenskravet i kravgruppen. Om möjligt föreslår du lämpliga deltagare och organiserar kravgruppsmöten.

Du utför analys och design av lösningar, baserade på krav från affärsverksamhet, IT-byggblock, IT-tjänster och mjukvaror. Du förvaltar och följer upp lösningsarkitekturerna via styrkort. SOA, ESB och EA kan du definiera i sömnen för att sedan tillämpa och förklara i vardagen.

Du ansvarar för att projektmålet uppnås inom ramen för projektplanen. Dessutom leder och koordinerar du arbetet inom projektet, hanterar ändringar och nya förutsättningar som kan uppkomma, rapporterar progress till beställare/styrgrupp och informerar olika intressenter.

Du analyserar verksamhetens behov genom att med modeller beskriva "nu- och bör-lägen” av verksamheten. Du leder framtagandet av de verksamhetsmodeller som bildar underlag för en förändring/utveckling av verksamheten, map-system, processer, organisation eller affär.

När du skapar verksamhetsmodeller utgår du från, och bygger vidare på, befintlig verksamhetsarkitektur. Du ansvarar även för att de modellerna stämmer med andra verksamhetsbeskrivningar och med varandra, det vill säga harmonierar med beslutade arkitekturprinciper.