Produkt- och affärsutveckling

— utveckling som berör alla människor

Hos oss får du jobba med något som berör alla människor. Du balanserar komplexiteten i försäkringar, med fokus på att göra dem moderna, tydliga och begripliga för våra kunder.

Och enkla att reglera så att det går snabbt för kunden att få ersättning. Du bidrar i arbetet med att skapa produkter som är hälsosamma och efterfrågas av kunden. Självklart ska de också vara till nytta för kunden – det är själva grundförutsättningen.

Hos oss blir du verksam i en koncern med många dotterbolag och fullsortimentserbjudande. Det gör att det finns många möjligheter att utvecklas och skapa en karriär. Vi har också en av Sveriges största aktuarieavdelningar. Och att vi ägs av våra kunder ger oss en långsiktighet som få andra kan matcha.

Några av yrkesrollerna inom det här området

Du gör statistiska beräkningar, till exempel risken för olyckshändelser i olika åldrar. Beräkningarna blir underlag för försäkringspremierna. Du jobbar även med reservsättning och deltar i utveckling av nya försäkringsprodukter. Du har utbildning inom matematik och matematisk statistik, gärna som diplomerad aktuarie.

Uppgifter du möter är till exempel att skapa kundstrategier, taktiska planer och tillämpningar utifrån mål och visioner, göra kundanalyser, samordna kampanjplaner och förvalta CRM-system. Du har högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi med fördjupning i marknadsföring.

Du ansvarar för att våra försäkringsprodukter är moderna, enkla och ger trygghet till kunden samt bidrar till fler nöjda kunder. Du utvecklar, förvaltar och avvecklar produkter och blir specialist inom ditt område, samt förmedlar information om produktinnehållet.

Du bedömer vilka risker vi som försäkringsbolag kan ta. Du gör även utredningar, tar fram statistik över till exempel tidigare skador, deltar i produktutveckling samt utarbetar tariffer och villkorsutformning i samarbete med aktuarie. I botten har du relevant högskoleutbildning.