Inte skrot utan en resurs

För att hushålla med jordens resurser behöver vi en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi.

I Folksam talar vi om cirkulär skadereglering och om hur vi vid en ersättningsbar skada kan se till att dina skadade saker får ett förlängt eller nytt liv.

Du och miljön tjänar på återbruk

Visste du att mycket av det skadade gods vi tar hand om får ett förlängt liv? Mobilcirkeln är ett tydligt exempel på kundnytta och miljönytta:

  • Belastningen på miljön minskar i form av mindre avfall och lägre koldioxidutsläpp.
  • Återbruk av friska delar från trasiga mobiler gör att vi kan garantera originaldelar vid reparationer.
  • Många gånger behöver du bara betala självrisken för att få tillbaka en likvärdig elektronikprodukt.

Cirkulär skadereglering innebär att vi vid ersättningsbara skador återbrukar och återvinner kundernas skadade egendom genom ett samarbete med Godsinlösen, GIAB.

Det kan handla om allt från glasögon till mattor och mobiltelefoner som får ett nytt liv istället för att slängas på tippen. De produkter som inte går att återbruka eller sälja vidare återvinner GIAB på bästa möjliga sätt.

När du har anmält att din mobiltelefon är skadad skickar du den till företaget Godsinlösen, GIAB. Om den har enklare skador får du tillbaka din mobiltelefon efter reparation.

I dag har vi en hög reparations- och utbytesgrad på mobilerna som kommer in. Allt inom en vecka. De friska delarna i din trasiga mobil återanvänds i utbytesmobiler till andra kunder.

Med cirkulär skadereglering jobbar vi konkret för mindre slit- och släng i samhället. Målet är inte bara att återvinna, utan att också reparera och återanvända.

Vi vill dessutom förhindra att till exempel mobiltelefoner blir till elektronikskrot i fattiga länder med negativa konsekvenser för både människa och miljö. Med en hållbar skadereglering får vi minskade koldioxidutsläpp och lägre skadekostnader, som i förlängningen också kan bidra till lägre försäkringspremier för kunderna.

Behöver du hjälp?

0771-950 950

Öppettider

mån-tors 8–19
fred 8–17
helger 9–16