Akavia

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Klappar ditt hjärta för sommarhuset eller fjällstugan? Du ska inte behöva oroa dig för tråkigheter som kan hända. Med fritidshusförsäkring via Akavia (tidigare Jusek/Civilekonomerna) har du skydd under alla säsonger om huset skadas av väder och vind eller får besök av objudna gäster.
 • Skydd mot extrema väderförhållanden som storm, översvämning, hagel eller snötryck
 • Omfattande skydd vid brand, vattenskada och inbrott

Viktig och samlad information – förköpsinformation

Viktig och samlad information – produktfaktablad

Vår fritidshusförsäkring är märkt med Bra Miljöval och finns i omfattningarna Bas och Stor. Välj den försäkring som just ditt fritidshus behöver.
Det här ingår i vår fritidshusförsäkring Stor Bas
* Om du väljer att teckna skydd för dina saker, är skyddet för lösöre per automatik 150 000 kronor men du har möjlighet att välja ett större skydd vid behov.
Ingår alltid i våra hemförsäkringar Stor Mellan Hem
Även en bra försäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du och din familj har. Tilläggsförsäkringarna kan du välja till, när du tecknar Fritidshusförsäkringen.

För dig som ibland tillbringar fritiden på vatten, erbjuder vi en tilläggsförsäkring för mindre nöjesbåtar och segelbrädor. Försäkringen omfattar båten samt tillbehör och båtutrustning som normalt behövs ombord. Från 15 kronor i månaden.

Sköna fördelar
 • Omfattande skydd från bara 15 kr/mån
 • Inga begränsning gällande storlek
 • Inga begränsning gällande motorstyrka
 • Teckna enkelt som tillägg till villa- eller fritidshusförsäkringen
 • Täcker sjöskada, stöld, brand, skadegörelse, uppläggnings- och transportskada. Ansvars- och rättsskydd ingår.

Skyddas inte min småbåt genom min hemförsäkring?

Nej, för den behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägg till din hemförsäkring. Småbåt försäkrar båtar upp till ett värde av 100 000 kronor.

Läs mer och köp småbåtsförsärsäkring

Om du äger en skogsfastighet, som är mindre än 500 hektar, kan du försäkra den med en tilläggsförsäkring till din boendeförsäkring. Du kan få ersättning för bland annat brand, explosion och åskslag.

Växande skog på skogsmark är dessutom skyddad mot bland annat storm, snöbrott, torka och frost.

Försäkring skog omfattar
 • Växande skog på skogsmark
 • Skogsmark
 • Skogsprodukter
 • Hägnader och broar på skogsmark

Läs mer och köp tilläggsförsäkringen skog

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor Fritidshusförsäkring

Tidigare villkor Fritidshusförsäkring

Självrisker

Grundsjälvrisken är 1 800 kronor. Men i vissa fall är den högre, till exempel vid läckageskador på byggnad. För rättsskydd är självrisken 20 % av kostnaderna, men lägst 1 800 kronor. Du kan läsa mer om självriskerna i försäkringsvillkoret under Självrisker.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om fritidshusförsäkring.

Det är regler om hur du ska handskas med din egendom för att om möjligt förhindra skada, till exempel låsa ytterdörren när du går hemifrån. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler. När det gäller fritidshus så ingår hussvampsförsäkring endast i Fritidshusförsäkring Stor.

Ring till oss så hjälper vi dig att försäkra ditt fritidsboende på telefon 0771–950 950

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Samla dina försäkringar - få rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på flera av våra för­säkringar – vår ordinarie bilförsäkring till exempel.

Vilka rabatter får du?

Försäkring märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.

Försäkringar som gör skillnad