Journalistförbundet

Hemförsäkring student

Studentförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Bra miljöval Märkt med Bra Miljöval

Tillsammans med ditt förbund erbjuder vi dig en hemförsäkring, skräddarsydd för att ge dig det skydd du behöver. Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare, men du kan välja att medförsäkra ytterligare en person om den personen bor och är folkbokförd på samma adress. Du kan teckna en studentförsäkring upp till 39 års ålder.

 • Hemförsäkring student Mellan kostar bara 67 kr/mån

 • Allrisk (drulle) ingår – bra om du spiller kaffe i dyra datorn

 • Du får de tre första månaderna kostnadsfritt

Vår hemförsäkring för studenter finns i omfattningarna Mellan och Stor. Med våra tillägg får du en hemförsäkring som passar just dina behov. Nedan kan du jämföra våra paket finns i omfattningarna Mellan och Stor och se vad som ingår i de olika omfattningarna.
Det här ingår i
Hemförsäkring student
Mellan Stor
Upp till 1,5 miljoner kronor i ersättning
Skydd för dina saker
Krisskydd
Rättsskydd
Ansvarsskydd
Överfallsskydd
Reseskydd
Flyttskydd
Utökat stöldskydd
ID-stöld
Bortaskydd Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr
Otursskydd (allrisk) Upp till 40 tkr Upp till 80 tkr
Utökat reseskydd (Resklar)
Halverad självrisk
Nyvärde på hemelektronik
Kontantförlust
Låsbyte

För dig med bostadsrätt eller villa

Studentförsäkringen skyddar oavsett nivå: dig själv och ytterligare en person om du angett detta i samband med att du tecknat försäkringen. Men om du skulle bo i en villa, eget radhus eller bostadsrätt behöver du även ett skydd för exempelvis interiörer och fast inredning.

Kontakta oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig att även försäkra din bostadsrätt eller villa. 

Hemförsäkring student Mellan - otursskydd ingår

I Hemförsäkring student Mellan får du ett gediget skydd för dig och ditt hem. Bland annat en otursförsäkring som skyddar dig vid plötsliga händelser - exempelvis att du råkar spilla läsk i datorn.

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
 • Genom brand
 • Genom blixt
 • Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
 • Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
 • Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
 • Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
Översvämning och läckage

Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl

Du kan få ersättning om till exempel disk- eller tvättmaskin som du själv köpt går sönder, om tvätten i maskinen blir förstörd får du ersättning för den också. Om kyl eller frys skulle gå sönder kan du också få ersättning för förstörd mat.

Värdering av dina saker

Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete

Egendom som du äger och använder i din (eller annans) företagsverksamhet, kan ersättas upp till 5 000 kronor

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för (exempelvis om du blir rånad eller överfallen i eller utanför hemmet) kan vi även hjälpa dig med upp till tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Kristerapin gäller utan någon självrisk.

Om du råkar skada någon annan, eller själv blir utsatt för våld, kan du få ersättning från försäkringen. Om du krävs på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen.

Om du blir utsatt för våld kan du få överfallsersättning, det gäller även om du utsätts för våld i hemmet.

Om du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist innebär rättsskyddet att du under vissa förutsättningar kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring och Överfallsskydd.

I våra boendeförsäkringar ingår ett reseskydd. Under resans första 45 dagar gäller det i hela världen för stöld och vissa andra skador på ditt resgods upp till 40 000 kronor.

Du kan också få ersättning för till exempel läkarvård eller andra merkostnader när du är utomlands. Om du ska resa längre tid än 45 dagar rekommenderar vi en separat reseförsäkring.

Läs mer om reseförsäkring

När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.

Utökat stöldskydd gäller om du har eller får något av nedanstående:

 • Stöd i bostaden enligt socialtjänstlagen
 • Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen

Ett krav för att du ska få ersättning vid stöld i din bostad är att gärningsmannen tagit sig in utan lov. Men om du har blivit bestulen av en vårdgivare med tillåtelse att vara hemma hos dig, gäller inte detta krav, och du kan ändå få ersättning för det som blivit stulet.

Vi erbjuder dig omfattande hjälp vid id-stöld. Om du har hemförsäkring hos oss får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.

Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.

Ingår med din hemförsäkring hos oss:
 • Id-support dygnet runt – hjälper dig att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld
 • Juridisk assistans – upp till 100 000 kronor vid krav och betalningsanmärkningar

Exempel på hur du kan få hjälp

När Lina nekades att beställa ett nytt internetabonnemang på grund av att hon inte var kreditvärdig förstod hon att något var fel. Det visar sig att identitetstjuvar har stulit post från henne, och fått tag i hennes personnummer.

Med vår hemförsäkring fick Lina hjälp att upptäcka de 27 inkassoärenden som fanns i hennes namn. Det fanns även fler obetalda räkningar som inte hade gått till inkasso.

Lina gav oss fullmakt att kontakta alla fordringsägare för att få kraven strukna och betalningsanmärkningarna borttagna.

Så hjälper vi dig vid id-stöld

Bortaskyddet gäller dina saker som förvaras på annan adress än den som anges i försäkringsbeskedet (eller saker förvarade i gemensamma förrådsutrymmen i flerfamiljshus) och ger upp till 80 000 kronor i ersättning vid varje skadetillfälle.

Exempel kan vara saker du förvarar i ditt fritidshus, har med dig utanför bostaden eller om du som bor i lägenhet som har förrådsförvaring i källare eller på vinden.

Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och gäller när du råkar ut för något som den vanliga boendeförsäkringen inte täcker. Det kan vara sånt som händer när du är stressad eller har en dålig dag. Du kanske tappar ner mobilen i marken eller glömmer datorväskan på bussen.

Sköna fördelar
 • Ger ersättning om du till exempel tappar mobilen, smycken eller glasögon
 • Gäller i och utanför hemmet dygnet runt
 • Gäller i hela världen de första 45 dagarna på resan
 • Upp till 40 000 kronor per skadetillfälle

Ett kundexempel

Nils tre år sitter i Henriks knä och sliter plötsligt tag i de nya progressiva märkesglasögonen. Ett ögonblick senare ligger de trasiga på golvet.

Tack vare att Henrik har försäkringen Mellan kan han hämta ut nya glasögon. Henrik betalar självrisken på 1 800 kronor. Resterande 7 000 kronor betalar Folksam.

Ersätts kameran och mobilen jag har med mig utomlands?

Med försäkringen Mellan ersätts plötsliga och oförutsedda händelser, även utomlands, upp till 40 000 kronor.

Hemförsäkring student Stor

Hemförsäkring student Stor innehåller samma skydd som Mellan men med ännu bättre tillägg - bland annat Resklar och nyvärde på hemelektronik.

Med Stor får du ett ännu bättre otursskydd än det som ingår i Mellan. Självrisken halveras och maxersättningen dubblas om du råkar ut för en skada på dina saker. Skulle du tappa nycklarna så hjälper vi dig.

Sköna fördelar
 • Självrisken halveras till 900 kronor för dina saker
 • Höjer ersättningsnivån till 80 000 kronor
 • Ersätter även förlust av kontanter upp till 3 000 kronor
 • Hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott

Exempel på ersättning

När Maud kommer hem från matbutiken är plånboken med kontanter, hemnycklar och körkort borta. Ingen plånbok är inlämnad, meddelar personalen i butiken när hon ringer upp.

Maud får ta sig in i lägenheten med låssmed. Hon ringer sedan till Folksam och får ersättning för låssmedskostnad, nytt körkort, plånbok, kontanter och nytt lägenhetslås, sammanlagt 4 980 kronor. Dessutom betalar hon bara halva självrisken, 900 kronor.

Vanligtvis sker en värdeminskning för hemelektronik allt eftersom tid går efter köpet. Med omfattningen Stor sker ingen värdeminskning alls om föremålet är yngre än fyra år gammalt (gäller om du köper ett nytt, likvärdigt föremål). Vid värderingen utgår vi från vad ett nytt, likvärdigt föremål kostar vid skadetillfället.

I begreppet hemelektronik räknar vi in apparater för ljud- och/eller bildåtergivning med undantag för kamera, mobiltelefon, GPS, musikinstrument och bärbar musikspelare.

Självrisken som med omfattning Stor är halverad till 900 kronor gäller dock inte hushållsmaskin som är byggnadstillbehör om du bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Där är självrisken 1 800 kronor.

Bortaskyddet gäller dina saker som förvaras på annan adress än den som anges i försäkringsbeskedet (eller saker förvarade i gemensamma förrådsutrymmen i flerfamiljshus) och ger upp till 80 000 kronor i ersättning vid varje skadetillfälle.

Exempel kan vara saker du förvarar i ditt fritidshus, har med dig utanför bostaden eller om du som bor i lägenhet har förrådsförvaring i källare eller på vinden.

I vår försäkring Stor får du ett utökat reseskydd som till exempel kan ge ersättning om du, eller någon i din familj blir sjuk.

 • Gäller alla resor och hela familjen
 • Möjlighet till ersättningsresa
 • Ingen självrisk för de delar som ingår i Resklar (reseskyddet som ingår i hemförsäkringen gäller med självrisk)
 • Resekostnaden tillbaka om du eller någon i ditt resesällskap blir sjuk innan avresa
 • Självriskreducering för hyrbil upp till 10 000 kronor
 • Hyra av utrustning vid resgodsförsening
 • Outnyttjad aktivitetsresa upp till 10 000 kr per person
 • Evenemangsförsäkring – biljetter som inte använts pga sjuk- eller olycksfall
 • Personförsening - ersättning vid exempelvis sent flyg
 • Om din hund, katt eller häst är försäkrad hos oss och skulle bli sjuk så ingår avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa

Exempel på ersättning

Joacim skulle resa till Florida, men strax före avresan blir hans vän och ressällskap akut sjuk och kan inte följa med. Joacim har ingen lust att resa på egen hand, så han skickar in sin väns läkarintyg till Folksam, och utnyttjar avbeställningsskyddet i sin Resklar.

Allt som han inte får av flygbolaget, ersätts av Folksam.

Ingår alltid i våra försäkringar

Det här är tjänster som du alltid får tillgång till med våra försäkringar

Om du har vår hem-, villa- eller fritidshusförsäkring ingår byggrådgivning via telefon när du till exempel ska reparera en skada, renovera miljövänligt eller bygga om hemma. Du betalar ingenting extra.

Här får du även tips och stöd om hur du bäst åtgärdar brister från trygghetsbesiktningen av din villa.

Läs mer om vår byggrådgivning

Att skriva samboavtal, testamente och äktenskapsförord är ett sätt att skydda sig mot framtida tvister inom familjen. Du kan få hjälp genom vår samarbetspartner Familjens jurist. Boka tid för personlig rådgivning - har du försäkring hos oss får du rabatt!

Familjejuridisk hjälp

Ett digitalt bankfack för bilder, filer och andra viktiga värdehandlingar som du när som helst kommer åt från din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel handla om kopior på pass, avtal, ritningar, dokument i hus-pärmen eller varför inte alla dina kvitton.

Läs mer om Digitalt bankfack

Ofta kan du med enkla medel förhindra stora skador. Oavsett om du behöver en brandvarnare eller ett helt larmsystem får du tillgång till prisvärda lösningar.

Larmerbjudande för villor och fritidshus

Folksams säkerhetsbutik

I Folksams säkerhetsbutik hos Anticimex finns bra och prisvärda produkter.

Även en bra hemförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du och din familj har. Följande tilläggsförsäkringar kan du lägga till din hemförsäkring.
Sköna fördelar:
 • Gäller vid plötsliga och oförutsedda händelser eller förlust av egendom
 • Gäller i hela världen utan tidsbegränsningar

Räcker det med att jag försäkrar min värdefulla klocka till en del av värdet eftersom jag redan har en försäkring med Allrisk och ersättning upp till 80 000 kronor för hemmet?

Vi rekommenderar att man försäkrar det fulla värdet. Om flera saker skadas samtidigt kan det bli så att maxersättningen inte räcker till.

Läs mer om tillägget Värdesak

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare. I vår försäkring Stor ingår Resklar, redan från början.

Sköna fördelar
 • Gäller alla resor och hela familjen
 • Möjlighet till ersättningsresa
 • Ingen självrisk för de delar som ingår i Resklar (reseskyddet som ingår i hemförsäkringen gäller med självrisk)
 • Resekostnad tillbaka om du eller ditt resesällskap blir sjuk innan avresa
 • Självriskreducering av hyrbil upp till 10 000 kr
 • Hyra av utrustning vid resgodsförsening
 • Outnyttjad aktivitetsresa upp till 10 000 kronor
 • Evenemangsförsäkring – biljetter som inte använts pga sjuk- eller olycksfall
 • Personförsening - ersättning vid exempelvis sent flyg
 • Om din hund, katt eller häst är försäkrad hos oss och skulle bli sjuk så ingår avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa

Behöver jag Resklar om jag har en hemförsäkring med reseskydd?

Genom reseskyddet i hemförsäkring får du ersättning vid stöld, försening, olycksfall med mera. Men om du vill känna dig extra trygg är Resklar ett bra komplement eftersom du då också får ett avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa vid sjukdom.

Läs mer om Resklar

Om något händer på resan - gör så här

Du kan försäkra elrullstolar som ett tillägg till din hemförsäkring. Tillägget gäller inom Norden och i hela världen, under resans första 45 dagar.

Om du tecknat separat reseförsäkring (längre än 45 dagar) gäller den under hela resan.

Läs mer och teckna hemtillägget Elrullstol

Elin Mannerström läser datavetenskap på Mälardalens högskola. Innan sista terminen ger hon sig ut på en långresa till Asien. I Vietnam får hon magsmärtor, feber och mår fruktansvärt dåligt. 

På ett sjukhus i Hanoi konstateras det att hon har blindtarmsinflammation och måste opereras omedelbart. När Elin vaknar upp efter operationen och får veta att ingreppet kostar 38.000 kronor eftersom hon är utanför EU, är det inte bara narkosen som ger henne yrselkänslor. 

Men efter några telefonsamtal med Folksam kan Elin andas ut. I och med att hon har Hemförsäkring student via Folksam betalar nämligen Folksam hela vårdkostnaden på 38.000 kronor, plus fem dagars uppehälle i Hanoi och dessutom flygbiljetten hem. Elin betalar bara självrisken på 1.800 kronor. 

Exemplet om Elin är ett bra bevis på varför det är viktigt att du har en egen hemförsäkring. Skaffar du Hemförsäkring student, precis som Elin, så kan du också undvika att hamna i en ekonomiskt jobbig sits!

Ska du flytta hemifrån? Ta del av våra tips inför flytten!

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Om du har tecknat eller förnyat din försäkring ännu tidigare än då villkoren nedan började gälla kan du logga in på Mina sidor för att hitta rätt villkor för just din försäkring.

Viktig och samlad information om försäkringen – förköpsinformation

Viktig och samlad information om försäkringen – produktfaktablad

Villkor hemförsäkring

Tidigare villkor hemförsäkring

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Aktsamhetskrav innebär att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Egendomsskydd är ett skydd för din egendom. Med egendom menar vi saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Spara långsiktigt – till det du bryr dig om

Vad vill du spara till? Till barnen, första bostaden eller kanske det stora äventyret? Gör som 1,3 miljoner svenskar och spara långsiktigt hos oss.

Kom igång här!

Försäkring märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.

Försäkringar som gör skillnad