Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om Folksam som arbetsgivare.

Du hittar alla annonserade jobb för Folksam med dotterbolag på folksam.se/jobb-och-karriar. Här registrerar du din ansökan med din e-postadress.

Vi annonserar alla lediga jobb här på Lediga jobb. Ofta kompletterar vi med annonsering på någon rekryteringssajt eller i sociala medier och ibland även i tryckta medier som lokaltidningar eller facktidningar.

Ja, det gör vi. Här på Lediga jobb kan du registrera din spontanansökan som en intresseanmälan. Då anger du också vilken typ av jobb du är intresserad av och var i Sverige du är intresserad av att jobba.

Om du inte får hjälp av instruktionerna i rekryteringssystemet kan du höra av dig till oss via mejl. Läs mer om hur du kan kontakt oss under Kundservice.

De senaste åren har vi externannonserat cirka 500 lediga jobb per år.

Mest återkommande rekryterar vi till tjänster inom försäljning, skadereglering och IT.

Ja, vi annonserar alla lediga jobb internt först. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare chans till utveckling.

Det finns olika jobb i Folksam som inte kräver att man kan försäkring innan man börjar. Du kan ha erfarenhet från branscher som tangerar och kompletterar vår kompetens eller från försäljning i annan verksamhet. Du som börjar jobba med skadereglering eller försäljning får en anpassad utbildning hos oss.

Tyvärr har vi inte alltid möjlighet att träffa dig personligen för en "spontan intervju", men när vi har ett utannonserat jobb träffar vi alltid de sökande som bäst stämmer in på vad vi just då söker.

Förbered dig genom att läsa på om Folksam och våra dotterbolag. Till intervjun tar du med dig kopior på betyg och intyg. Fundera också på vilka referenser som är relevanta att uppge om det blir aktuellt senare i processen. Läs mer om vår rekryteringsprocess under Att söka jobb hos oss.

Vi vill att kundens upplevelse efter en kontakt med oss är att vi är engagerade, ansvarstagande och personliga. Om det stämmer överens med hur du agerar kan du kalla dig för en "Folksamare". Kunden ska alltid känna sig trygg med att vi kan vår sak.

Folksam med dotterbolag har verksamhet över hela landet och vi erbjuder en bredd av tjänster som många andra företag inte har. Hos oss kan du utvecklas i generalistroller, specialistroller eller i olika chefsroller. Vi har ett stort behov av nya medarbetare och anställer årligen cirka 500 nya personer.

Många tjänster tillsätts också internt då vi alltid först annonserar tjänsterna internt innan vi rekryterar externa medarbetare. Varje år tillsätts cirka 200 tjänster av våra egna medarbetare. Det finns med andra ord stora möjligheter att utvecklas och prova på nya roller när du väl har börjat på Folksam.

Att utvecklas på Folksam behöver inte betyda att klättra uppåt. Du kan också utvecklas ”på bredden” eller fördjupa dig inom ditt område. Eller välja att utvecklas i den roll du har i dag. På Folksam har vi inga fasta karriärvägar utan alla har möjligheter att skapa sin egen karriärväg beroende på förmåga och intresse. Under Yrkesområden finns många av våra olika yrkesroller beskrivna.

Vi tycker det är viktigt att uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling på olika sätt. Folksam arbetar strukturerat med mål- och utvecklingsamtal, behovsanalyser och relevant utbildning. Dessutom erbjuder vi karriärplanering.

Självklart lär man sig mycket i det vardagliga arbetet och utvecklas genom nya arbetsuppgifter, till exempel genom att delta i projekt eller byta jobb internt.

Den vanligaste akademiska bakgrunden är ekonomi, juridik, systemvetenskap och matematik. Alla är såklart inte akademiker utan har annan utbildningsbakgrund, exempelvis olika eftergymnasiala utbildningar som yrkeshögskolor erbjuder alternativt avslutad gymnasieutbildning.

Ja, vi har ett brett utbud av interna utbildningar. Beroende på vad du ska jobba med finns särskilda studieplaner som du ska följa. I vår interna utbildning blandar vi ofta traditionell undervisning med e-ubildning och självstudier.

Vi har Folksamspecifik utbildning inom exempelvis försäljning och skadereglering. För mer generella utbildningar samarbetar vi med flera stora utbildningsföretag.

De vanligaste ingångsjobben är inom skadereglering och försäljning. Vi har också många olika typer av administrativa jobb som kan vara ett första jobb hos oss. Du hittar alla våra lediga tjänster under Lediga jobb.

För oss är det viktigt att ha en relation med studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Vi hjälper gärna till att svara på frågor och ställer upp på intervjuer eller enkäter i den mån vi har resurser.

Dock har vi begränsande möjligheter att ta emot studenter och vara handledare för ett helt examensarbete eller uppsats. I de fall vi har examensarbeten annonserar vi dessa på vår karriärsida.

Vi tar emot många praktikanter i våra olika utbildningssamarbeten. Främst är det inom försäljning och skadereglering som vi tar in praktikanter. Håll utkik på vår karriärsida under Lediga jobb. Där lägger vi ut annonser när vi söker praktikanter.

Under Lediga jobb här på vår karriärsida finns information om våra studentpooler och sommarjobb. Annonsen läggs ut under februari-mars och du söker genom att registrera ditt cv och personliga brev. Prata gärna med oss om vår studentpool och sommarjobb om du träffar oss på någon arbetsmarknadsdag.

De vanligaste ingångsjobben är inom skadereglering och försäljning, men vi annonserar också efter juniora personer till vår IT-avdelning och produktavdelning. Alla våra jobb läggs ut här på vår karriärsida.

Genom att exempelvis arbete extra i vår studentpool under terminerna eller på sommaren. Många studenter har rekryterats via vår studentpool de senaste åren. Besök gärna vår monter när vi är ute på arbetsmarknadsdagar så berättar vi mer om våra olika yrkesroller. Mycket finns också beskrivet här på vår karriärsida.

Du ska vilja vara chef och tycka om att ta ansvar för både verksamheten och dina medarbetare. På så sätt bidrar du till Folksams mål och vision. Läs mer om hur det är att vara chef hos oss under Erbjudande till ledare.

Många av våra chefer har en bakgrund inom Folksam, men vi externrekryterar också. Tjänsterna annonseras då under Lediga jobb.

Vi gör alltid en djupare personbedömning när vi tillsätter chefer. Oftast använder vi personlighetsformulär och kapacitetsmätande tester utöver intervjuer och referenstagning. Ibland använder vi också olika former av arbetsprover.

I Folksam med dotterbolag finns det cirka 350 chefer.

I Folksam finns sex olika chefsnivåer - från gruppchef till vd.

Det beror på vilken verksamhet man är chef inom. Söker du ett chefsjobb hos oss framgår det av annonsen hur många medarbetare du kommer att leda.

Ja, alla chefer ska genomgå ett grundläggande chefsutvecklingsprogram. Det innehåller en introduktion till chefens roll och ansvar i Folksam och ett ledarutvecklingsblock. Vi har också interna utvecklingsprogram för mellanchefer samt ett flertal externa erbjudanden.

MiL Institute är vår huvudpartner. Därutöver har vi ett flertal leverantörer som vi samarbetar med.

Förutom det grundläggande chefsutvecklingsprogrammet får du stöd från HR och din chef. Beroende på vad du har för erfarenhet med dig kan vi komplettera detta med olika utvecklingsinsatser.

Folksams chefer arbetar och träffas i många konstellationer utifrån den verksamhet man ansvarar för. Både internt och externt. Därutöver har vi interna ledningsseminarier.

Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljön för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Vi fokuserar på att arbeta med tidiga rehabiliteringsinsater och förebyggande åtgärder.

Vi jobbar aktivitetsbaserat utan fasta arbetsplatser för att främja samarbete och kreativitet. Vi erbjuder många olika miljöer och du väljer en plats som passar de arbetsuppgifter du har för stunden.

Folksam har länge arbetat aktivt med mångfald. Våra medarbetare representerar den mångfald av erfarenheter, kunskaper, förmågor och egenskaper som finns i vår omvärld. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för att våra kunder ska känna sig förstådda och sedda i sina olika behov.

Mångfalden stödjer oss att göra bättre affärer, skapa kreativa och dynamiska arbetsgrupper och vara en attraktiv arbetsplats. Den gör det också möjligt för oss att nå våra strategiska mål. Mångfald är ett vinnande koncept - för medarbetaren, arbetsgruppen och kunderna.

Du kan läsa mer om vår hållbarhetsredovisning här.

Ja, vi erbjuder friskvårsbidrag till våra medarbetare på 50 procent av kostnaden, dock max 2.100 kronor per år.

Ja, Folksam har kollektivavtal med Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer samt med FTF och Handels.

Folksam tillämpar individuell lönesättning och betalar marknadsmässiga löner.

De flesta medarbetarna i Folksam har fast lön. Vissa tjänster, huvudsakligen inom försäljningsorganisationen, har både fast och rörlig lön.

Ja, Folksam har ett belöningsprogram som omfattar samtliga medarbetare förutom koncernchef, koncernledning, vd i dotterbolag samt chefer inom internrevision.

Utfallet i Folksams belöningsprogram utbetalas i form av en tjänstepensionsförsäkring till alla medarbetare som omfattas av programmet.

Ja, vi tillämpar provanställning till vissa tjänster.

Man får föräldrarpenning som ger totalt 90 procent av lönen till och med dag 210. Mellan dag 210 och 380 ges 10 procent på lön upp till 7,5 basbelopp.

Under Förmåner kan du läsa mer om vilka förmåner du har som anställd på Folksam.

Våra största yrkesgrupper är skadereglerare och säljare på olika nivåer och med olika inriktning.

Vi har kontor över mer eller mindre hela landet. Däremot finns inte alla typer av jobb på alla orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm och där finns de flesta specialistfunktionerna.

Under Hitta till oss hittar du adresser till alla våra kontor

Vi har outsourcat bland annat vår kapitalförvaltning, företagshälsovård och vissa delar av IT-verksamheten.

Aktuell information om antalet chefer i Folksam hittar du på sidan Lär känna oss.

Aktuell information om könsfördelningen i Folksam hittar du på sidan Lär känna oss.

Aktuell information om medelåldern bland våra medarbetare hittar du på sidan Lär känna oss.

Medelanställningstiden i Folksam är cirka 12 år (2014).

Mellan 70 och 100 medarbetare per år kommer att gå i pension de närmaste tio åren.