Två vuxna sitter vid ett bord och ritar tillsammans med tre barn.
Stockholms stadsmission

Hemförsäkring
för dig som är boende

I samarbete med Stadsmissionen ingår en trygg och prisvärd hemförsäkring i ditt boende. Här kan du läsa allt om vad som ingår.

Du som bor i en lägenhet behöver en hemförsäkring som skyddar ditt hem och dina saker om något händer. Hemförsäkringen kan täcka höga kostnader som du annars måste betala själv.

 • Om du råkar ut för inbrott, brand eller vattenskada i hemmet kan du få ersättning för dina saker.
 • Du kan även få ersättning om oturen är framme. Till exempel om du råkar sätta dig på glasögonen så att de förstörs.
 • Försäkringen gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden eller förvarar inlåsta i förråd.
Det här ingår i hemförsäkringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upp till 80 tkr
Upp till 40 tkr
Över 65 år
Över 65 år
Över 65 år
Ingår alltid i våra hemförsäkringar
 
 
 
 
 
 

En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna i ditt liv. Du får en grundläggande försäkring som ger ersättning om ditt hem och dina saker blir skadade. Alla hemförsäkringar har också ett reseskydd där du kan få ersättning för kostnader. Hemförsäkringen täcker oftast alla som är folkbokförda på din adress.

Det här är en kort sammanfattning av vad som ingår i en hemförsäkring. Tänk på att hemförsäkringen innehåller olika delar beroende på vilken storlek du väljer:

 • Egendomsskydd (lösöre)
  Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Egendomsskyddet gäller vid exempelvis brand, stöld och skadegörelse.
 • Reseskydd
  I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd under resans första 45 dagar. Det täcker läkarvård och merkostnader när du är utomlands och täcker stöld och vissa andra skador på ditt resgods.
 • Överfallsskydd
  Om du blir utsatt för våld, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få överfallsersättning.
 • Id-stöld
  Om du har hemförsäkring med id-stöld får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.
 • Allrisk
  Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och ingår i våra hemförsäkringspaket Mellan och Stor. Den gäller när du råkar ut för något som den vanliga hemförsäkringen inte täcker. Exempelvis skadad mobil eller borttappade glasögon.
 • Ersättning obrukbar bostad
  Blir din bostad helt eller delvis obrukbar efter brand eller annan skadehändelse som försäkringen omfattar så ersätter vi nödvändiga och skäliga merutgifter för till exempel kost, logi och magasinering i upp till två år.
 • Flyttskydd
  När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.
 • Rättsskydd
  Om du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist innebär rättsskyddet att du under vissa förutsättningar kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.
 • Ansvarsskydd
  Om du skulle krävas på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen som kan ge dig ersättning.

Priset på en hemförsäkring beror på din bostad och vilken omfattning på hemförsäkringen du väljer när du försäkrar ditt hem. I grundpaketet ingår alltid bland annat egendomsskydd, reseskydd och överfallsskydd. Utökat skydd och tillägg påverkar också hemförsäkringens kostnad.

En hemförsäkring är inte bara en försäkring för dina saker utan innehåller flera andra viktiga skydd. Exempelvis ersättning för annat boende om din bostad blir obeboelig efter en skada, reseskydd om du skadas på utlandsresan och behöver hemtransport, överfallsskydd om du blir utsatt för våld och rättsskydd om du hamnar i rättslig tvist.

Du har även ansvarsskydd om du skulle bli skadeståndsskyldig,

Om du äger en bostadsrätt är det viktigt att du försäkrar själva lägenheten med en bostadsrättsförsäkring och om du äger en villa behöver du försäkra byggnaden och tomtmarken med en villaförsäkring.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Aktsamhetskrav innebär att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Egendomsskydd är ett skydd för din egendom. Med egendom menar vi saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Ett försäkringsbelopp ska motsvara värdet på dina saker. Din försäkring är beloppslös, vilket betyder att du inte riskerar att bli underförsäkrad.

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, tvister mellan tidigare makar, sambos och registrerade partners omfattas inte av rättsskyddet.

Däremot gäller rättsskyddet för tvister om vårdnad, umgänge, underhåll och barns boende, med vissa karensregler.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hemförsäkring 2024

Villkor hemförsäkring 2023

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16