Våra tester

När du ska bygga och renovera

Att bygga och renovera hemmet har nästan blivit en folkrörelse. Samtidigt blir miljöaspekten allt viktigare när vi väljer byggmaterial

Vi hjälper dig att göra hållbara val, till exempel genom att testa utomhusfärger, mögeltvättmedel och värmepumpar.

Test av utomhusfärger

Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp.

Fyrtiofem vanliga utomhusfärger

Test av värmepumpar

Värmepumpar är idag det vanligaste sättet att värma upp sin villa. Och det som är viktigt för våra kunder, är även viktigt för oss. Därför testar vi värmepumpar så att du kan göra ett bra och hållbart val – ur kvalitet- och miljösynpunkt.

Test av värmepumpar