Försäkringen för dig som är gravid

Ska du bli förälder? Grattis! Nu börjar äventyret och som med alla äventyr kan det hända saker på vägen. En bra start är att ge dig själv och ditt barn ett omfattande skydd.

Vår gravidförsäkring kan du teckna från vecka 10. Du kan välja mellan gravidförsäkring med grundskydd som är gratis och gravidförsäkring med utökat skydd. Gravidförsäkring med grundskydd innehåller ett begränsat skydd som ger ersättning vid olycksfall eller dödsfall.

När bebisen är född rekommenderar vi att du tecknar vår barnförsäkring så snart som din bebis fått sitt personnummer och är utskriven från BB eftersom barnförsäkringen innehåller ett mer omfattande skydd. Vi önskar dig allt gott med din graviditet!


Med vår gravidförsäkring med utökat skydd kan du få: 

 • Ersättning vid graviditets- och förlossningskomplikationer – Du kan få ersättning vid till exempel bristningar, havandeskapsförgiftning, analinkontinens och kejsarsnitt.
 • Ersättning vid medfödd diagnos, sjukdom eller olycksfallsskada – Om ditt barn skulle födas med en diagnos eller skada kan du få ersättning.
 • 10% rabatt på utökat skydd – Har du hemmet försäkrat hos oss får du 10% rabatt på vår utökade gravidförsäkring.

Villkor och information

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Här kan du jämföra innehållet mellan vår Gravidförsäkring med utökat skydd och Gravidförsäkring med grundskydd. Gravidförsäkring med grundskydd innehåller ett begränsat skydd som ger ersättning vid olycksfall eller dödsfall. Vi rekommenderar alltid att du väljer den utökade gravidförsäkringen som ger ett mer omfattande skydd, framför allt till barnet. 

Försäkringen ger i första hand ett skydd till barnet i magen, men det ingår även ett skydd för dig som är gravid. Du som är gravid omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet får skydd från graviditetsvecka 23. Försäkringen gäller sedan till och med barnets sexmånadersdag.

Gravidförsäkring med utökat skydd Barnet Den gravida Partner
Gravidförsäkring med gratis grundskydd Barnet Den gravida Partner
Det viktigaste är att du är rätt försäkrad efter dina behov. Här förklarar vi hur vår gravidförsäkring fungerar och de omfattningar vi har.

Så väljer du gravidförsäkring

Vår gravidförsäkring finns i två olika omfattningar: Gravidförsäkring med grundskydd och Gravidförsäkring med utökat skydd. Läs mer om innehållet här.

Vi har två olika gravidförsäkringar

 • Gravidförsäkring med grundskydd är kostnadsfritt. Grundskyddet lämnar ersättning vid olycksfall och dödsfall till barnet och den gravida. I grundskyddet ingår även kristerapi.

  Gravidförsäkring med utökat skydd tecknar du mot en engångskostnad. I det utökade skyddet ingår grundskyddet plus att den även kan ge ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller måste vårdas på sjukhus samt om den gravida drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer och måste vårdas på sjukhus.

  Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen eftersom den ger barnet och den gravida ett mer omfattande skydd.

Viktigt att veta:

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen. För att det utökade skyddet ska börja gälla måste premien ha betalats senast dagen innan något tecken finns på att förlossningen har startat. Det utökade skyddet gäller inte om premien betalas efter barnets födelse. Därför bör man betala den utökade gravidförsäkringen så snart som möjligt.

Viktiga delar i gravidförsäkringen

Här kan du se en kort översikt över de viktigaste delarna i din gravidförsäkring. Du kan se allt innehåll under jämför våra gravidförsäkringar.

Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättningens storlek bestäms av invaliditetsgraden och av vald omfattning, grundskydd eller utökat skydd. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast ett år efter det att skadan inträffat.

Gravidförsäkring – utökat skydd lämnar ersättning med 50 000 kronor om barnet föds med en diagnos som är ersättningsbar enligt villkor och diagnosen ska vara fastställd innan barnets sexmånadersdag.

Om den gravida eller partnern eller syskon till det väntade barnet drabbas av psykisk ohälsa kan kristerapi ges i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Här ingår också skäliga kostnader för resor och tolk.


Förköpsinformation och produktfakta

Innan du tecknar en gravidförsäkring vill vi gärna att du tar del av försäkringens förköpsinformation och produktfaktablad. Där beskrivs försäkringarna mer detaljerat och du får chansen att räta ut eventuella frågetecken. Om du fortfarande undrar över något är du alltid välkommen att ringa oss på 0771-950 950, så hjälper vi dig!

Viktigt att tänka på

Det finns undantag i gravidförsäkringen, när försäkringsskyddet inte gäller. Det kan handla om vissa sjukdomar, diagnoser, tillstånd eller följder av dessa – som inte omfattas av försäkringen.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Begränsningar och undantag som inte ger rätt till ersättning:
(Nedanstående undantag tillämpas inte vid Dödsfall och Kristerapi).

 • Ämnesomsättningssjukdomar
 • Missbildningar avseende yttre eller inre organ, kromosomavvikelser
 • Sjukdom, kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning eller följder av detta – om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman funnits före födseln

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Tänk på!

 • Det är viktigt att du betalar premien för den utökade gravidförsäkringen så fort som möjligt eftersom det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter betalning
 • Tänk på att gravidförsäkringen inte automatiskt övergår i en barnförsäkring
 • När barnet har kommit behövs ett annat, mer omfattande skydd. Därför bör du teckna en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln

Gör graviditeten tryggare genom att teckna en gravidförsäkring. Vår gravidförsäkring finns i två olika omfattningar, ett där du får ett gratis grundskydd och en utökad. Den utökade ger dig och barnet ett mer omfattande skydd. Här har vi samlat tips om graviditet och barn.

För dig som är gravid eller har småbarn

Här har vi samlat tips för dig som är gravid, precis fött barn eller har småbarn.

Barnsäkra hemmet

Tips på hur du kan barnsäkra hemmet och vad du kan göra för att undvika att barnen råkar ut för olyckor.

Bilbälte när du är gravid

Att använda bilbältet rätt är alltid viktigt, inte minst under graviditeten då bältet ska skydda både mamman och det ofödda barnet.

Barnsäkra bilen

Här har vi samlat tips för dig som ska få barn eller har barn för att göra bilresorna säkrare.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10 och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen, medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Folksams gravidförsäkringar går att teckna redan tidigt i graviditeten. Den gravida omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet från graviditetsvecka 23.

Grundskyddet börjar gälla dagen efter man anmält sig till försäkringen medan det utökade skyddet börjar gälla först dagen efter försäkringen är betald. Därför bör man betala den utökade försäkringen så snart som möjligt. Under tiden omfattas man av grundskyddet.

Gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader gammalt och en vanlig missuppfattning är att gravidförsäkringen senare övergår i en barnförsäkring, men det stämmer inte. Föräldrarna måste teckna en ny försäkring när barnet är fött, gärna så fort som möjligt för att den ska ge ett så bra och omfattande skydd som möjligt.

En gravidförsäkring är det enda skydd som går att teckna för ett ofött barn. För att skapa största möjliga trygghet är det viktigt med ett försäkringsskydd redan tidigt i livet. Eftersom det ekonomiska stödet från samhället är lågt om något allvarligt drabbar ett ofött barn, blir gravidförsäkringen ett viktigt komplement.

Gravidförsäkringen kan ge ekonomisk hjälp vid skador som orsakats av till exempel för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen. Eftersom en barnförsäkring inte täcker det som visat sig innan försäkringen tecknades, kan man få viss hjälp via gravidförsäkringen istället.

Vår Gravidförsäkring finns i två varianter.
  
Gravidförsäkring – grundskydd som är gratis. Grundskydd lämnar endast ersättning vid olycksfall och dödsfall till barnet och den gravida.

Gravidförsäkring – utökat skydd
för en engångskostnad. I det utökade skyddet ingår grundskyddet, men den ger också ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller måste vårdas på sjukhus samt om den gravida drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer och måste vårdas på sjukhus. Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen eftersom den ger barnet och den gravida ett mer omfattande skydd.

Gravidförsäkring grundskydd är kostnadsfri.

Gravidförsäkring med utökat skydd betalar man en engångskostnad för: 1 500 kr (1 350 kr med samlingsrabatt).

Det är viktigt med ett försäkringsskydd tidigt i barnets liv. Försäkringen är ett komplement till det ekonomiska stödet från samhället. Den ger i första hand ett skydd till barnet samt ett visst skydd för den gravida (samt partner), beroende på vilken variant man väljer.

Gravidförsäkringen finns i två varianter, ett kostnadsfritt grundskydd och ett utökat skydd som man betalar en engångskostnad för.

Viktigt att tänka på är att vid ansökningstillfället ska den gravida vara folkbokförd, stadigvarande bosatt och befinna sig i Sverige.

Gravidförsäkringar ger först och främst trygghet till barnet och det ingår ingen ersättning vid sjukdom för dig som gravid. Den ersättning som skulle kunna bli aktuell är om du måste vårdas på sjukhus på grund av eventuella graviditets- eller förlossningskomplikationer som följer av graviditetsdiabetes.

Försäkringen kan då ge ersättning med ett dagbelopp under förutsättning att du är inskriven för vård i minst tre dygn samt att du har tecknat en gravidförsäkring med utökat skydd – dvs. den variant man betalar en engångskostnad för.

En annan möjlighet att få ersättning kan vara om du har kompletterat ditt skydd med en sjukförsäkring (antingen via facket eller privat tecknad).

Nej, gravidförsäkringen övergår inte automatiskt till en barnförsäkring när barnet är fött. Du behöver därför själv teckna en barnförsäkring och vi rekommenderar att du gör detta så snart som din bebis fått sitt personnummer.

Vi rekommenderar att du tecknar barnförsäkringen tidigt i barnets liv för att få ett så omfattande skydd som möjligt, eftersom barnförsäkringen inte ersätter skador eller sjukdomar som visar sig innan du tecknat försäkringen, och inte heller följder av dessa. Även om gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader, behövs ett annat mer omfattande skydd när barnet är fött. Därför bör du inte vänta med att teckna en barnförsäkring även om du har en gravidförsäkring.

Om du är medlem i ett fackförbund eller organisation som samarbetar med Folksam har du möjlighet att välja Medlemsbarn – extra förmånlig försäkring för ditt barn. Har du valt gravidförsäkring med utökat skydd gäller försäkringen utan kvalificeringstid om du tecknar försäkringen innan barnet fyllt sex månader. Läs mer och köp Medlemsbarn — barnförsäkring för medlem i fackförbund eller organisation

Inte medlem? Då kan du välja vår individuella barnförsäkring och du får en lägre premie om du tecknar försäkringen innan ditt barn fyller ett år. Läs mer och köp vår Barnförsäkring - en trygg försäkring för ditt barn

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Samla dina försäkringar - få rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på flera av våra för­säkringar – vår ordinarie bilförsäkring till exempel.

Vilka rabatter får du?

Välj en skidhjälm som skyddar

Folksam testar skidhjälmar för att du ska vara trygg i skidbacken. Se vilka skidhjälmar som fått utmärkelsen Bäst i test eller Bra val.

Se vilka hjälmar som är bäst