Kooperativ tjänstepension

— för dig i kooperationen eller i folkrörelse

Arbetar du i ett kooperativt eller folkrörelseägt företag är du försäkrad hos Folksam.

Genom ditt kollektivavtal omfattas du både av en tjänstepension och av avtalsförsäkringar som ger dig ett försäkringsskydd vid händelser i livet då ekonomin kan ansträngas extra hårt.

Här kan du läsa mer om din kooperativa tjänstepension. Är du osäker på vilket avtalsområde du omfattas av kan du fråga din arbetsgivare eller kontakta vår kundservice.

På internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner hittar du personliga uppgifter rörande din tjänstepension. Omfattas du av KAP som tjänats in från den 1 januari 2011 och du har Folksam som försäkringsgivare, hittar du den delen på Folksams Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Hur vi hanterar personuppgifter för kooperativa tjänstepensioner

Information till dig som arbetsgivare. Folksams behandling av personuppgifter i samband med administrationen av kooperativa tjänstepensioner.

Läs mer

Vilket avtal tillhör du?

Om du är osäker på vilket avtal du tillhör kan du hitta mer information nedan.

Ett särskilt avtal inom ett avtalsområde omfattar normalt bara en viss kategori av anställda, och det finns också olika regler för vilken åldersgrupp ett visst avtal gäller för. Om du inte vet vilket avtal som gäller för dig kan du få vägledning genom att läsa urvalskriterierna nedan.

Hittar du ändå inte ditt avtal kan du kontakta din arbetsgivare eller ringa vår kundservice på 020-485 485. Välj (därefter) ditt avtalsområde (nedan) för att läsa mer om vad du får välja i din anställning.
Avtal, födelseår och arbetskategori
 • Avtal: AFO-Handels
  Född: 1984 eller senare
  Arbetskategori: administrativ personal eller kontorspersonal inom arbetarrörelsen
 • Avtal: ABF-Handels, anställda före 1 januari 2017
  Född: 1984 eller senare
  Arbetskategori: administrativ personal eller kontorspersonal inom arbetarrörelsen
 • Avtal: KFO-Handels
  Född: 1983 eller senare
  Arbetskategori: tjänsteman eller medarbetare inom kooperationen
 • Avtal: KFO-Handels folkrörelse
  Född: 1983 eller senare
  Arbetskategori: tjänsteman eller medarbetare inom kooperationen
 • Avtal: KFO-FTF/ Handels /Akademikerförbunden
  Född: 1978-07-01 eller senare
  Arbetskategori: tjänsteman eller akademiker och arbetar vid ett kooperativt försäkringsbolag eller LO-TCO Rättsskydd
Avtal, födelseår och arbetskategori
 • Avtal: AFO-Handels
  Född: 1983 eller tidigare
  Arbetskategori: administrativ personal eller kontorspersonal inom arbetarrörelsen
 • Avtal: ABF-Handels, anställda före 1 januari 2017
  Född: 1983 eller tidigare
  Arbetskategori: administrativ personal eller kontorspersonal inom arbetarrörelsen
 • Avtal: KFO-Handels
  Född: 1982 eller tidigare
  Arbetskategori: tjänsteman eller medarbetare inom kooperationen
 • Avtal: KFO-Handels folkrörelse
  Född: 1982 eller tidigare
  Arbetskategori: föreståndare, kontorist eller ombudsman inom folkrörelsen
 • Avtal: KFO-FTF/ Handels /Akademikerförbunden
  Född: 1978-06-30 eller tidigare
  Arbetskategori: tjänsteman eller akademiker och arbetar vid ett kooperativt försäkringsbolag eller LO-TCO Rättsskydd
 • Avtal: KFO-PTK
  Född: 1980 eller tidigare
  Arbetskategori: tjänsteman eller medarbetare inom kooperationen
Avtal, födelseår och arbetskategori

Avtal: KFO-LO
Född: fyllt 25 år
Arbetskategori: arbetare eller personlig assistent hos arbetsgivare som är medlem i KFO finns KAP - Kooperationens avtalspension

Avtal, födelseår och arbetskategori

Avtal: KFO-PTK ITP1
Född: 1981 eller senare
Arbetskategori: tjänsteman eller medarbetare inom kooperationen

Avtal, födelseår och arbetskategori

Avtal: Pensionsplan för ombudsmän och/eller funktionärer
Arbetskategori: ombudsman eller funktionär och har en premiebestämd tjänstepension

Ditt försäkringsskydd

Inom kooperationen per kollektivavtal.

Vad kan jag välja?

Här kan du läsa mer om vad du har att välja mellan och om ditt försäkringsskydd, samt ladda ner villkor.