Fastighets

Hemförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter
Bra miljöval

Märkt med Bra Miljöval

Fastighets

Ditt medlemskap i Fastighets ger dig tillgång till en av marknadens bästa hemförsäkringar till ett riktigt bra medlemspris. Du kan när som helst utöka din hemförsäkring till Mellan eller Stor till förmånligt medlemspris, så klart. Du kan även komplettera din hemförsäkring med andra tilläggsförsäkringar.

 • 10 procent rabatt i medlemspris på Hemförsäkring Mellan eller Stor – Möjlighet till ännu mer rabatt när du förebygger skada hemma hos dig eller samlar fler försäkringar hos oss.
 • Sveriges populäraste hemförsäkring – Vi försäkrar flest hem i Sverige enligt branschstatistik från Svensk Försäkring 2022.
 • Topprankad hjälp när du behöver – 9 av 10 är nöjda med vår service (Folksams Kundservicemätningar).
 • Ingen övre ersättningsgräns för värdet på ditt lösöre
Jämför hemförsäkringspaketen
Fastighets

I samarbete med Fastighets

Försäkring som har utformats i samarbete med Fastighets.

Fastighets

Topprankad hos Konsumenternas

Oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå ger vår Hemförsäkring Stor betyget 4,5 av 5.

Konsumenternas jämförelse

Jämför hemförsäkringspaketen

Vår hemförsäkring för medlemmar finns i omfattningarna Hemförsäkring, Mellan och Stor. Med våra tillägg får du en hemförsäkring som passar just dina behov.
Det här ingår i hemförsäkringen Hem Mellan Stor
Upp till 40 tkr Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr
  Upp till 40 tkr Upp till 80 tkr
   
   
   
  Över 65 år
  Över 65 år
  Över 65 år Över 65 år
Ingår alltid i våra hemförsäkringar Stor Mellan Hem

För dig med bostadsrätt eller villa

 • Medlemsförsäkringarna skyddar oavsett nivå: dig själv, din familj och din egendom. Men om du skulle bo i en villa, eget radhus eller bostadsrätt så behöver du även ett skydd för exempelvis interiörer och fast inredning.

  Skydd för bostadsrätten läggs till ovanpå den nivå för hemförsäkring du väljer om du bor i bostadsrätt. Bor du i villa kan du välja mellan omfattningarna Bas och Stor – som läggs ovanpå hemförsäkringen – så att du får det skydd du behöver.
Bra tilläggsförsäkringar till din hemförsäkring Köp till
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig, samlad information om försäkringen.

Om du har tecknat eller förnyat din försäkring ännu tidigare än då villkoren nedan började gälla kan du logga in på Mina sidor för att hitta rätt villkor för just din försäkring.

Högsta ersättningsbelopp

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Händelse Utbetalningsbelopp
Egendom på annan plats än bostaden 40 000 kr
Cykel stulen på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. 20 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med fler medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Fast inredning som du äger och själv bekostat 60 000 kr
Inglasad balkong och altan 60 000 kr
Ersättningsbara tillbehör och delar till fordon och farkoster 5 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr, varav överfallsersättning 150 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr
Självrisker Belopp
1 800 kr
900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
20%, lägst 1 800 kronor

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna i ditt liv. Du får en grundläggande försäkring som ger ersättning om ditt hem och dina saker blir skadade. Alla hemförsäkringar har också ett reseskydd där du kan få ersättning för kostnader. Hemförsäkringen täcker oftast alla som är folkbokförda på din adress.

Det här är en kort sammanfattning av vad som ingår i en hemförsäkring. Tänk på att hemförsäkringen innehåller olika delar beroende på vilken storlek du väljer:

 • Egendomsskydd (lösöre)
  Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Egendomsskyddet gäller vid exempelvis brand, stöld och skadegörelse.
 • Reseskydd
  I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd under resans första 45 dagar. Det täcker läkarvård och merkostnader när du är utomlands och täcker stöld och vissa andra skador på ditt resgods.
 • Överfallsskydd
  Om du blir utsatt för våld, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få överfallsersättning.
 • Id-stöld
  Om du har hemförsäkring med id-stöld får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.
 • Allrisk
  Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och ingår i våra hemförsäkringspaket Mellan och Stor. Den gäller när du råkar ut för något som den vanliga hemförsäkringen inte täcker. Exempelvis skadad mobil eller borttappade glasögon.
 • Ersättning obrukbar bostad
  Blir din bostad helt eller delvis obrukbar efter brand eller annan skadehändelse som försäkringen omfattar så ersätter vi nödvändiga och skäliga merutgifter för till exempel kost, logi och magasinering i upp till två år.
 • Flyttskydd
  När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.
 • Rättsskydd
  Om du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist innebär rättsskyddet att du under vissa förutsättningar kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.
 • Ansvarsskydd
  Om du skulle krävas på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen som kan ge dig ersättning.

Priset på en hemförsäkring beror på din bostad och vilken omfattning på hemförsäkringen du väljer när du försäkrar ditt hem. I grundpaketet ingår alltid bland annat egendomsskydd, reseskydd och överfallsskydd. Utökat skydd och tillägg påverkar också hemförsäkringens kostnad.

En hemförsäkring är inte bara en försäkring för dina saker utan innehåller flera andra viktiga skydd. Exempelvis ersättning för annat boende om din bostad blir obeboelig efter en skada, reseskydd om du skadas på utlandsresan och behöver hemtransport, överfallsskydd om du blir utsatt för våld och rättsskydd om du hamnar i rättslig tvist.

Du har även ansvarsskydd om du skulle bli skadeståndsskyldig,

Om du äger en bostadsrätt är det viktigt att du försäkrar själva lägenheten med en bostadsrättsförsäkring och om du äger en villa behöver du försäkra byggnaden och tomtmarken med en villaförsäkring.

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Aktsamhetskrav innebär att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Egendomsskydd är ett skydd för din egendom. Med egendom menar vi saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

Sedan 2018 finns det i Folksams försäkringsvillkor möjligheten att medförsäkra personer som saknar folkbokföring. Det gäller alla flyktingar som söker uppehållstillstånd i Sverige. 

Läs mer på vår samlingssida med information om att medförsäkra flyktingar i din hemförsäkring

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, tvister mellan tidigare makar, sambos och registrerade partners omfattas inte av rättsskyddet.

Däremot gäller rättsskyddet för tvister om vårdnad, umgänge, underhåll och barns boende, med vissa karensregler.

Ring oss så hjälper vi dig bli rätt försäkrad

0771–950 950

mån-tors 8–19
fred 8–17
helger 9–16

Spara långsiktigt – till det du bryr dig om

Vad vill du spara till? Till barnen, första bostaden eller kanske det stora äventyret? Gör som 1,3 miljoner svenskar och spara långsiktigt hos oss.

Kom igång här!

Försäkring märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.

Försäkringar som gör skillnad