Sveriges Arkitekter

Ägarlägenhetsförsäkring

Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig eller

Bli kontaktad av oss
Ägarlägenhetsförsäkring hos Folksam

Ditt medlemskap i Sveriges Arkitekter ger dig ett riktigt bra medlemspris på vår försäkring för dig som äger din lägenhet fullt ut. Ägarlägenhetsförsäkringen är ett tryggt komplement till hemförsäkringen, och skyddar all fast inredning – som parkettgolv, handfat, köksbänk och ytskikt. Du kan när som helst utöka din försäkring till större skydd eller anpassa den med de tillägg du behöver. Till medlemspris det också, så klart.

  • 10 procent rabatt i medlemspris, plus ännu mer rabatt när du förebygger skada hemma hos dig eller samlar fler försäkringar hos oss.
  • Skydd för fast inredning, parkettgolv och ytskikt.
  • Skadehantering med 9 av 10 i snittbetyg, och kundservice som gör 9 av 10 kunder nöjda.
  • Tryggt komplement ovanpå hemförsäkringen.

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vår ägarlägenhetsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Med våra tillägg får du en hemförsäkring som passar just dina behov.
Det här ingår i Ägarlägenhetssförsäkringen Stor Mellan Bas
Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Valbart tillägg Valbart tillägg
Över 65 år
Över 65 år
Över 65 år Över 65 år
Ingår alltid i våra hemförsäkringar Stor Mellan Hem
Bra tilläggsförsäkringar till din hemförsäkring Köp till
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hem- och ägarlägenhet 2024

Villkor hem- och ägarlägenhet 2023

Självrisker Belopp
1 800 kr
900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
20%, lägst 1 800 kronor

Högsta ersättningsbelopp

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Händelse Utbetalningsbelopp
Egendom på annan plats än bostaden 40 000 kr
Cykel stulen på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. 20 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med fler medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Ersättningsbara tillbehör och delar till fordon och farkoster 5 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr, varav överfallsersättning 150 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr

Förutom försäkring för dina saker behöver du också ett skydd för lägenhetens fasta inredning, till exempel parkettgolv och köksbänk. Med vår ägarlägenhetsförsäkring får du en trygg hemförsäkring för dina saker och din ägarlägenhet. Det är viktigt att du som medlem är medveten om vilka skador du kan bli ansvarig för enligt samfällighetsföreningens bestämmelser och stadgar.

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, det finns ett undantag för tvister mellan tidigare makar, sambos, registrerade partners. Däremot omfattas, med vissa karensregler, tvister om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende.

Nej, när man reparerar något som är skadat och den reparationen täcks av en försäkring, får man inte göra rot- eller rutavdrag på arbetet. Detta har man som kund skyldighet att säkerställa, även fast leverantören också ska känna till det. Vi ger alltså alltid skadeersättning på det fulla priset, det vill säga innan rot eller rut.

Fyll i dina uppgifter i fälten nedan så kontaktar vi dig snarast med prisuppgifter. Har du frågor eller vill göra en ändring i din befintliga försäkring. Ring oss på 0771-950 950 istället!

Vi behöver ditt personnummer för att registrera försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokförings­register, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer så kan du kontakta oss.

Kontakta kundservice

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar.

Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Försäkringsrådgivare
Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)

Organisationsnummer

502006-1619

Adress
106 60 Stockholm

Telefon
0771-950 950

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid försäljning utanför Folksams affärslokaler, exempelvis på nätet eller om vi ringt upp dig, så har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att du ingick avtalet och att du vid distansavtal fick information och avtalsvillkor.

Eller då du vid försäljning utanför Folksams affärslokaler fick information om ångerrätt. Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende.

Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Äga en lägenhet ger stor frihet. En hemförsäkring ger ett bra skydd för dig och dina saker, men glöm inte bort att du även behöver ett skydd för lägenhetens fasta inredning. Med vår ägarlägenhetsförsäkring får du en trygg försäkring för din lägenhet. Nedan har vi samlat tips och tester för ditt hem.

Skydda hemmet mot skador

En hemförsäkring täcker de vanligaste skadorna som kan uppstå i hemmet – inbrott, brand, vattenskador och mögel. Du kan förebygga många skador genom att planera och ha rätt utrustning. Här är några tips på hur du undviker skador i hemmet.

Mot inbrott

Mot bränder

Mot vattenskador

Mot mögel

Guide för cyklister

Cyklar du till jobbet, med barnen till skolan eller som träning på fritiden? Här delar vi med oss av tips på säker cykling och resultat av våra cykelhjälmstester.

Rätt försäkring för cykeln

Cykelskador och stöld

Säker på cykel

Test av cykelhjälmar för vuxna

Test av cykellampor

Spara långsiktigt – till det du bryr dig om

Vad vill du spara till? Till barnen, första bostaden eller kanske det stora äventyret? Gör som 1,3 miljoner svenskar och spara långsiktigt hos oss.

Kom igång här!

Hitta rätt sjukvård på utlandsresan

När du behöver hjälp att hitta kvalitets- säkrad vård vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda tjänsten Hitta sjukvård utomlands. Då får du rätt vård till rätt pris.

Hitta rätt sjukvård