Viltolyckor

Autobroms kan rädda upp till 45% från dödsfall

– vid älgolyckor med personbil

I Sverige inträffar mellan fem och sextusen älgolyckor årligen. I genomsnitt dör runt fem personer per år i personbilsolyckor mot älg.

Forskning visar att 70km/h är en hastighet som anses vara överlevnadsbar för en modern bil. Men många olyckor inträffar i högre hastigheter och de är svåra att lösa enbart med en förbättrad bilkonstruktion eller viltstängsel.

De allra flesta dödsolyckor med älg inträffar i mörker och oftast hinner inte föraren bromsa innan kollision. Finns det någonting i bilen som skulle kunna minska antalet dödliga olyckor med älg?

Autobroms ser älgen – så länge det finns ljus

I ett antal olika olyckstyper kan dagens autobromssystem upptäcka olika objekt och bromsa ned hastigheten, även om de upptäcker älg i dag inte kan se i komplett mörker. Hur många liv skulle ett kommande autobromssystem, som kan se i komplett mörker, kunna rädda?

Många kan räddas med mörkerseende

I studien analyserades älgolyckor med omkomna i personbil mellan 2005 och 2016. I varje olycka kontrollerades också förutsättningarna för om ett mörkerseende autobromssystem skulle kunna räddat livet på de omkomna, genom att bromsa ned hastigheten till överlevnadsbara 70 kilometer i timmen.

Ladda ner studien som i pdf-format

Synfältet hos en mörkerseende älg-autobroms.
Figuren ovan visar siktfältet för ett sådant system. Studien visar att 21 av 47 omkomna mellan personbil och älgolyckor, skulle kunna räddas med ett mörkerseende autobromssystem genom att kollisionshastigheten sänkts. Övriga olyckor hade för hög kollisionshastighet eller skedde med helt eller delvis skymd sikt.
Mellan 2005 och 2016 skadades 667 personer svårt i älgolyckor. Figuren nedan visar att Jönköping, Västerbotten, Västernorrland, Värmland och Västra Götalands län har flest älgolyckor med svårt skadade i personbil.
Flest älgolyckor med svårt skadade sker i Västerbottens län.
Folksams studier visar att trots stora deformationer av taket i en älgkollision så löser sällan krockkudden ut. Bilens hastighet minskar inte mer än 10-15km/h vilket inte räcker för att lösa ut. Det gör också att hastigheten efter en älgkollisionen kan vara så hög att en efterföljande kollision ofta sker.

Den vanligaste älgolyckan med dödlig utgång skedde på en rak, våt eller torr 90-väg utan viltstängsel, i mörker, där föraren inte bromsade innan kollision.

Resultat från Folksams tidigare Älgrapport

Volvo och Saab har traditionellt utvecklat sina modeller för att klara kollisioner mot älg. Våra resultat visar att Volvo och Saab hade 25% lägre andel huvud-, nacke- och ansiktsskador jämfört med andra storleksmässigt likvärdiga bilmodeller från andra märken.

En större bil ger ett större avstånd mellan huvud och tak, vilket ger bättre förutsättningar att undvika huvudskador vid älgkrockar. I en älgkollision trycks oftast taket ned och leder till islag mot huvudet. Våra resultat visar att stora bilar generellt har 14% större risk för huvud-, nacke- och ansiktsskador jämfört med små.

För vissa djur är det anmälningsplikt vid olycka

  • Du måste göra en polisanmälan och markera olyckplatsen vid sammanstötning mellan fordon och: Älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

    För övriga viltslag gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen.

Tänk på det här – för att undvika viltolyckor

  • Sänk hastigheten längs viltstråk utan viltstängsel. Typiska områden är öppna sädesfält växlande med skog
  • Älgar är mest aktiva under vissa perioder - fjolårskalvar förekommer under vår och sommar och älgarnas brunstperiod september till oktober
  • Älgolyckor är ändå vanligast i från september till januari med en topp i september till oktober under brunstperioden. Orsaken är i första hand att de ljusa timmarna blir färre på senhösten och att älgarna är svåra att upptäcka i gryning, skymning eller mörker
  • När du kör – svep med blicken längs sidoområdena, speciellt i mörker.
  • Älgens (och även annat vilts) ögon reflekterar billjuset och kan vara ett sätt att upptäcka viltet
  • En modern bil kan klara en älgkollision upp till ca 70 kilometer i timmen – en större bil med längre avstånd mellan huvud och framruta eller tak är generellt säkrare
Vilt på väg - skynda långsamt
Varning för viltolycka från skymning till gryning – Nationella Viltolycksrådet

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!