Kör klimatsmart

Idag kan du hitta en säker bil som också är mindre belastande för miljön. De mindre, bränslesnåla bilarna blir allt säkrare och de lite större bilarna förses med bränslesnålare motorer, vilket gör det lättare att välja en säker bil med mindre utsläpp.

Välj en bil med hög säkerhet och låg förbrukning så gör du en insats för säkerhet och miljö under många år.

Köp rätt bil

Skaffa en bil med låg bränsleförbrukning, till exempel en laddhybrid. Men allra bäst är det förstås med en elbil. 

Ecodriving

Eco-driving är ett utbildningspaket som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Ett ändrat körbeteende gör att du kan spara upp till 20% i bränsleförbrukning. Och du spar pengar.

Läs mer om ecodriving

Använd höga växlar

Växla upp tidigt. Kör inte på ettans växel längre än några billängder, växla direkt från tvåan till fyran (växla upp innan motorn når 3 000 varv/minut). De flesta bilar kan köras på femman i 50 km/tim på jämn väg. Accelerera snabbt. Acceleration drar bränsle så därför är det viktigt att snabbt komma upp till rätt hastighet.

Håll hastigheten

Om vi alla skulle hålla hastighetsbegränsningarna skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton/år. En hastighetsökning från 70-110 km/tim innebär att du förbrukar cirka 40% mer bensin.

Undvik ryckig körning

Kör med jämnt gaspådrag och god framförhållning. Undvik hårda inbromsningar genom att till exempel hålla avstånd till bilen framför och rulla fram mot trafikljus och korsningar.

Motorbromsa

Använd motorbroms istället för fotbroms. Släpp gasen helt när du ska sakta in, du spar bränsle. En lång motorinbromsning är alltid bättre än en kort inbromsning med fotbromsen. Rulla i nedförsbacke, ta det lugnt uppför. Försök att ta fart innan motlut så att du kan använda hög växel i backen. Tryck inte hårdare på gaspedalen i uppförsbacken.

Undvik tomgång

Tomgång drar både bensin och förstör miljön i onödan. Skrapa rutorna och packa in i bilen innan du startar den. Backa in bilen på parkeringsplatsen så kommer du snabbare iväg vid kallstart då bilen är som giftigast.

Undvik AC

Luftkonditionering/AC som är på ökar bensinförbrukningen med cirka 1 liter på 100 km. En varm sommardag kan bränsleförbrukningen öka med närmare 10%. Vid användning under vintern, främst för att avfukta passagerarutrymmet, ökar bränsleförbrukningen med ungefär 5%.

Stäng av motorn

Stäng av motorn om du väntar vid stopp, järnvägskorsningar och liknande.

Undvik rusningstrafik

Kökörning drar mycket bensin.

Undvik takbox

Takräcke och takbox ökar luftmotståndet kraftigt. Använd det så lite som möjligt så spar du både bränsle och miljö. Upp till 1 liter per 100 km bränsle sparas in.

Kör på miljöbränsle

Fråga efter KRAV-märkt och Rättvisemärkt biobränsle

Kortare sträcka – ta cykeln

Cyklar du istället för att köra bil minskar utsläppen av koldioxid med 0,7 ton per år (om 5 km till jobbet). Dessutom sparar du cirka 300 kronor/mån bara i bensinkostnader.

Samåk om möjligt

Genom samåkning sparar du både pengar och miljö. Ett års körning till arbetet 10 km kostar i snitt 4 500 kronor (vid ett bensinpris på 11,80 kronor/l) och släpper ut cirka 900 kg koldioxid.

Planera dina inköp

Planera inköp sparar du energi. Handla i närheten, så behöver du inte använda bilen. Planering av resor och transporter minskar resbehovet

Åk inte med onödig last

Töm bilen inte tanken. En tumregel är att för varje 100 kg extra ökar bränsleförbrukningen med 5 procent på landsväg.

Bilpool

Transportstyrelsen (tidigare Vägverket) har utvecklat ett interaktivt bokningssystemet Bil.Coop för att underlätta för mindre bilpooler att investera i ett bokningssystem.

Kolla däcktryck!

Kolla trycket i däcken ofta. Med rätt tryck i däcken kan bensinförbrukningen minska med över 5 procent. Förutom att det kostar dig som bilägare i form av ökat däckslitage och ökad bränsleförbrukning, innebär det att bidraget till växthuseffekten ökar med 270 000 ton.

Svensk däckåtervinning

Använd miljödäck

Använd miljödäck utan cancerframkallande HA-oljor.

Nitrogen i däcken sänker bränsleförbrukningen

Byt luften i däcken mot nitrogen så sänker du bränsleförbrukningen upp till 5 procent. Dessutom ökar livslängden på dina däck upp till 25 procent och säkerheten ökar.

Se efter motorn

En väl servad motor ger lägre bensinförbrukning. Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5-10 procent. Syntetiska oljor kan sänka bränsleförbrukningen med ytterligare ett par procent vintertid.

Motorvärmare spar bensin

Använd motorvärmare med timer så att du undviker kallstarter. Rätt använd sänker en motorvärmare bilens bränsleförbrukning, utsläpp av kolväten och partiklar markant, särskilt de första 5 km. Bilen blir mer lättstartad, vilket minskar slitaget på motor och batteri. Du hjälper alltså både miljön och din egen ekonomi.

Välj miljöanpassad biltvätt

Tvätta bilen med miljömärkt biltvättmedel på en mack, inte på gatan eller i naturen. Undvik specialrengöringsmedel. Det finns allt fler särskilt miljömärkta biltvättar, fråga din mack eller läs mer på Svanens hemsida.

Svanen