Sofia, HR-affärspartner

Sofia arbetar som HR-affärspartner. Hon jobbar nära verksamheten och är chefernas stöd i både strategiska och vardagliga personalfrågor.

Berätta om din resa på Folksam!

Jag sökte mig hit eftersom jag hade ett väldigt bra intryck av Folksam som företag. Jag delar värderingarna och uppskattar att vi jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Folksam har dessutom en stor HR-avdelning som jobbar strategiskt med utveckling och det lockade mig.

Under mina år har jag haft flera olika roller inom HR och arbetat brett med bland annat ledarutveckling, verksamhetsutveckling och lärande. I min nuvarande roll som HR-affärspartner får jag jobba ännu närmare affären vilket är jättekul.

Vad handlar ditt jobb om?

Det är en kombination av operativt och strategiskt personalarbete. Jag jobbar nära verksamheten och är chefernas närmsta stöd i kompetensförsörjningsfrågor. Det är väldigt varierat och kan handla om allt från att bistå vid en strategisk organisationsförändring till att stötta cheferna i olika individärenden.

Det bästa med jobbet är att få utveckla tillsammans med andra. Jag gillar att jobba i team och att bidra med kompetens, perspektiv och erfarenhet för att få en effektiv verksamhet, samtidigt som vi alltid har människan i fokus.
Det bästa med jobbet är att få utveckla tillsammans med andra

Hur ser du på framtida karriär och utveckling?

Det finns många möjligheter eftersom Folksam har en strategisk syn på lärande och satsar mycket på medarbetarnas utveckling och karriär. För min egen del skulle jag gärna vilja prova på en chefsroll.

Vad är det bästa med Folksam som arbetsplats?

Folksam är en arbetsplats som månar om sina medarbetare. Vi har ett trevligt klimat med fokus på samarbete och jättebra kollegor som vill varandra väl. Det är helt enkelt kul att gå till jobbet!