Träffa oss som jobbar med IT och systemutveckling

Det bästa sättet att lära känna oss på Folksam är att lyssna på våra medarbetare. Här har vi samlat ett antal intervjuer där vi låter några av dem själva berätta om sina erfarenheter.

De delar bland annat med sig av sin resa inom Folksam och sina framtidsvisioner. De berättar också vad de tycker är roligast, viktigast och mest utmanande med sina jobb.

Träffa några av oss

Maryam, Scrum Master
Maryam jobbar som Scrum Master och jobbar med att hålla ihop olika kompetenser i ett agilt arbetssätt.
Intervju med Maryam
Helena, verksamhetsanalytiker
Helenas uppgifter är att sätta sig in i olika verksamheter och utveckla dem.
Intervju med Helena
Farhoud, lösningsarkitekt
Farhoud arbetar som lösnings­­arkitekt och är en länk mellan IT och affären.
Intervju med Farhoud
Tigist, lösningsarkitekt
Tigist arbetar fram lösningar som fungerar ur både ett kund- och användar­­perspektiv.
Intervju med Tigist
Kristofer, testledare
Kristofer jobbar med ett program som handlar om vårt system för skade­­hantering.
Intervju med Kristofer
Panos, testledare
Panos samordnar tester kring releaser och höjer kvaliteten på test­området.
Intervju med Panos
Niklas, områdesarkitekt
Niklas arbetar med att ta fram strategier som ska stötta verk­samheten.
Intervju med Niklas
Åsa, projektledare
Som projekt­­­ledare tillhör Åsa IT men hon jobbar med projekt över hela organisationen.
Intervju med Åsa