Helena, skattejurist

Hej Helena, berätta om ditt jobb hos oss!

Jag arbetar som skattejurist, vilket innebär att jag är rådgivare åt hela Folksamgruppen i olika typer av skattefrågor. Frågeställningarna är väldigt breda och varierade. Jobbet i sig består främst av att hjälpa verksamheten med en korrekt skattehantering, men utöver det arbetar vi exempelvis med påverkansarbete där vi som stor aktör på marknaden tycker till och försöker påverka ny lagstiftning, främst inom ramen för Svensk Försäkring.

Jag var nyligen involverad i en stor insats där vi lyckades påverka utformningen av ett nytt skatteregelverk som i annat fall hade missgynnat våra kunder. Det kändes otroligt roligt att få bidra i detta. Nu när regelverket trätt i kraft driver jag arbetet med att implementera de nya reglerna inom Folksam, i samarbete med övriga verksamheter.

Som intern jurist får jag inte bara frågor levererade till mig, utan jag behöver jobba nära verksamheten för att själv kunna identifiera frågeställningar och stötta där det behövs. Detta gör det lite mer utmanande men väldigt lärorikt. Vi skattejurister har också ett nära samarbete med bolags- och försäkringsjuristerna där vi tillsammans hjälper verksamheten framåt på ett tryggt sätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är självklart kollegorna! Jag ingår i ett otroligt kompetent och härligt gäng med en öppen och vänlig kultur. Vi stöttar och lär av varandra och jag känner alltid att jag har trygghet och förtroende i ryggen i mitt arbete. Här behöver jag inte heller välja om jag vill vara en närvarande förälder eller göra karriär, jag kan göra båda och det värderar jag högt.

Här behöver jag inte välja om jag vill vara en närvarande förälder eller göra karriär, jag kan göra båda och det värderar jag högt.

Hur bidrar du som jurist till vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld?

För mig handlar trygghet om att känna förtroende och där har jag som jurist en viktig roll gentemot våra kunder. Folksam som stort försäkringsbolag har många regelverk att förhålla sig till och det krävs gedigen juridisk kompetens för att vi ska kunna fatta trygga och långsiktiga beslut. Eftersom vi är ett ömsesidigt bolag har vi ett naturligt starkt kundfokus och vår vision bidrar till att mitt arbete känns meningsfullt och att vi jurister har en viktig roll i organisationen.

Hur ser du på din utveckling och framtida karriär inom Folksam?

Här på Folksam har jag många fina förebilder som visar att jag inte bara har en karriärväg utan flera. Jag vet inte vilken väg jag kommer att ta, men ser väldigt långsiktigt på mig och Folksam tillsammans. Jag skulle kunna bli ännu mer specialiserad, utvecklas inom ledarskap eller ta en mer drivande strategisk och verksamhetsnära roll inom bolaget. Det finns många möjligheter så vi får se vad som händer framöver.