Therese, Compliance Officer


Hej Therese, berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som Compliance Officer och har bolagsansvar för Folksam Sak och dotterbolaget Tre Kronor. Inom Compliance jobbar vi med regelefterlevnad genom att hjälpa bolagen att följa de lagar och regler som finns för en försäkringsverksamhet. Bland annat granskar och kontrollerar vi verksamheten och rapporterar till vd och styrelse.

Vad gjorde dig intresserad av att jobba på Folksam?

Jag hade tidigare jobbat inom finansbranschen med bland annat frågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism, men just försäkringsbranschen var mer okänd för mig. Under min juristutbildning hade jag inte heller läst försäkringsrätt. Ärligt talat hade jag nog bilden av att det var en lite ”mossig” bransch där det inte hände så mycket nytt. Men när jag blev kontaktad av Folksam ändrades min bild – det händer massor här!

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Det finns nästan ingen vanlig dag eftersom det är stor variation i vad vi jobbar med. En dag kan jag sitta och analysera en ny lagstiftning och hur den kommer att påverka oss. En annan dag håller jag presentationer för koncernledningen eller styrelsen. Däremellan jobbar jag med etikfrågor, riskanalyser, granskningar, utbildningar eller råd och stöd till verksamheten. Och sen är det ju alltid trevligt om jag hinner ta en fika med kollegorna.

Det finns oändligt många möjligheter för en jurist i försäkringsbranschen.

Vad gör att du trivs på Folksam?

Människorna som jobbar här och att det alltid finns kompetenta kollegor att bolla frågor med. Tidigare har jag jobbat i mindre bolag där man ofta sitter själv med en fråga. Folksam är ett stort bolag, men ändå med en närhet till både verksamhet och ledning. Det är lätt att ta kontakt med andra. Här finns också många möjligheter att utveckla sig och få större ansvar.

Hur kan du som Compliance Officer bidra till Folksams vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld?

Inom Compliance jobbar vi med kundskyddet i fokus, så hela mitt jobb går ut på att våra kunder ska känna sig trygga. Har du som kund dina försäkringar eller ett sparande hos oss ska tryggheten vara en självklarhet.

Vad har du för tips till en jurist som undrar hur det är att jobba i försäkringsbranschen?

Det finns nästan oändligt många möjligheter för jurister i försäkringsbranschen. Du kan jobba både brett och mer specialiserat. Och det kommer hela tiden nya regelverk som gör att det händer mycket nytt. Ser jag på möjligheterna inom Folksam så finns det jurister inom allt från skadereglering till bolagsjuridik – och Compliance förstås! Även några i Folksams ledningsgrupp har sin bakgrund inom juridiken. Är du jurist så är jobb inom Compliance ett framtidsyrke!