Hanna, projektledare inom hållbarhet

Hanna jobbar som projektledare inom hållbarhet. Hon bidrar till att hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Folksam.

Berätta om din resa på Folksam!

Jag sökte mig till Folksam för snart tio år sedan eftersom jag gillar den långsiktighet som finns i ett kundägt bolag. Dessutom lockades jag av att Folksam är ett stort företag med många utvecklingsvägar, vilket jag verkligen har fått bevis på! Under min tid här har jag fått möjlighet att jobba både som HR-affärspartner, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare. I den sistnämnda rollen drev jag bland annat hållbarhetsfrågor, vilket var väldigt intressant. Så när jag fick nys om det här jobbet som projektledare inom hållbarhet tog jag genast chansen att få fördjupa mig i området.

Vad gör du på jobbet?

Jag jobbar bland annat med att driva ett tvärfunktionellt arbete kopplat till ny reglering inom hållbarhet, Sustainable Finance, som är EU-kommissionens handlingsplan för hållbara finanser. Vi gör analyser och tolkningar av hur regelverken påverkar Folksamgruppen, för att sedan omsätta till implementering.

Det är ett komplext och varierat jobb och jag lär mig massor! Det är jättekul att få jobba med så många kompetenta kollegor på Folksam – allt från jurister, compliance officer, affärsutvecklare till erfarna specialister inom kapitalförvaltning och fond. Vi jobbar tillsammans för att komma fram till de bästa lösningarna.
Vi bidrar till en bättre värld – på riktigt!

Hur bidrar du till målet att ha branschens mest nöjda kunder?

På Folksam gör vi otroligt mycket för våra kunder i arbetet med hållbarhet. Det går helt i linje med vår vision – våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Men vi behöver bli bättre på att kommunicera och visa vad vi faktiskt gör. Och här kan jag vara med och bidra!

Vad är det bästa med Folksam?

Själen i Folksam är att vi är kundägda, att vi vill bidra till en bättre värld och att vi verkligen gör det – på riktigt. Jag uppskattar också att det finns så många möjligheter att prova nya roller och få personlig utveckling. Du kan bredda dig eller blir mer nischad, allt beror på ditt intresse och viljan att utvecklas.