Dan, riskanalytiker

Hej Dan, berätta om ditt jobb!

— Jag jobbar som finansiell riskanalytiker inom Folksams vd-stab. Vi ansvarar för riskhanteringssystemet och jag har för närvarande stort fokus på utveckling, exempelvis genom att konstruera nya modeller och metoder.

Dessutom ansvarar jag för löpande arbetsuppgifter i form av analys, uppföljning och rapportering av finansiella risker till ledningen. Jag har ett nära samarbete med Kapitalförvaltningen för att stämma av riskbilden.

Vad är särskilt kul och utmanande i jobbet?

Det roligaste är satsningen på utveckling! Jag gillar när det händer saker och när jag får påverka och bidra med idéer. Det ger mig möjlighet att använda min kreativitet och analytiska förmåga till att skapa något som inte finns. Med min matematiska bakgrund passar det perfekt – försäkringsbranschen är en bra karriärväg för matematiker. Det som kan vara utmanande är det höga tempot och att det ofta händer saker som jag själv inte har kontroll över. Då får jag tänka om och ta en annan väg för att finna en lösning.

Hur ska man vara för att lyckas som riskanalytiker på Folksam?

Analys och kommunikation är ledord! Alla analyser och löpande rapporteringar ställer krav på en välutvecklad analytisk förmåga. Du måste också vara kommunikativ för att kunna skapa förståelse hos mottagaren. Dessutom behöver du gilla förändring och utveckling och kunna hålla ett högt tempo.
Det roligaste är satsningen på utveckling!

Vad händer inom riskområdet just nu?

Vi har många nya regelverk att förhålla oss till och flera stora förändringar är på väg. Ett exempel är en ny reglering för tjänstepensionsverksamhet där Folksam bidrar på alla sätt vi kan för att få till ett så bra förslag som möjligt för oss och våra kunder. En spännande utmaning!

Hur bidrar du till att göra Folksams kunder nöjda?

Mitt jobb är att bygga upp en effektiv och ändamålsenlig riskhantering. Risker uppfattas ju ofta negativt, men för Folksam som försäkringsbolag är det hela affärsidén att hantera risker. Om jag bidrar till att mäta och beskriva Folksams finansiella risker på ett korrekt och bra sätt så kan det i sin tur leda till god avkastning för våra kunder.

Hur trivs du på jobbet?

Väldigt bra! Jag har ett roligt och utvecklande jobb med trevliga kollegor och många kontaktytor. Att samarbeta med andra personer i olika yrkesroller är inte bara roligt utan ger mig större förståelse för Folksams komplexa verksamhet. Jag gillar också vårt aktivitetsbaserade arbetssätt som ger stor flexibilitet att själv välja vilken sorts miljö jag vill befinna mig i för att kunna jobba effektivt.

Slutligen – vad är det bästa med Folksam som arbetsplats?

Folksam är en väldigt schysst och medmänsklig arbetsplats med många spännande karriärmöjligheter. Jag gillar också vår vision och att vi verkligen lever våra värderingar – det är inte bara fina ord på ett papper. Ett exempel är vårt arbete inom trafiksäkerhetsforskning som är till gagn för hela samhället. Det gör mig stolt över att jobba på Folksam!