Niklas, områdesarkitekt

Hej Niklas, vad jobbar du med?

— Jag arbetar som en av flera områdesarkitekter. En stor del av min vardag handlar om att ta fram strategier för hur vi inom IT på bästa sätt kan stötta vår affärsverksamhet.

Att sprida information om våra strategier och säkerställa att vi lever som vi lär är också en del av mitt jobb.

Vad är särskilt kul och utmanande i ditt jobb?

Att jag får lära mig så mycket om Folksams affärer och vara en del i vår förändringsresa. Det är en utmaning att vara ett företag med ”historisk ryggsäck”, på gott och ont, i ett samhälle som förändras allt snabbare. Det etiska förhållningssättet sätter prägel på våra projekt, vi undviker gråzoner.
Jag försöker alltid sätta mina arbetsuppgifter i relation till den kundnytta de bidrar till

Hur ska man vara för att lyckas i din roll på Folksam?

Man måste tycka om att ta på sig en ledarroll med allt vad det innebär. Kunna ta in ny information från många olika håll och analysera hur den påverkar både våra befintliga och framtida lösningar. Man måste också kunna förmedla budskap på flera olika nivåer. Vara tydlig men samtidigt ödmjuk och lyhörd. Och gilla förändring!

Var i bolaget ser du dig själv vara om tre år och varför?

Jag ser en framtid på Folksam. Förhoppningsvis har jag växt in i min roll fullt ut och blivit ännu bättre på att förstå våra affärer. Eftersom jag tycker om förändringar kanske jag har en chefsroll eller en roll på verksamhetssidan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Den består till stor del av olika arbetsmöten. Övrig tid går åt till att sätta mig in i olika frågor eller att förbereda beslutsunderlag. Jag försöker även få lite tid över till reflektion, även om det oftast sker utanför arbetstid.

Berätta kort om kundnyttan du gör och hur kunden upplever den.

Ända sedan min första dag på Folksam har jag försökt sätta mina arbetsuppgifter i relation till den kundnytta de bidrar till. Bland annat att vi genom låga driftskostnader kan erbjuda våra kunder ett bra försäkringsskydd till ett bra pris. Att ständigt försöka bli bättre på det vi gör.

Hur är stämningen och arbetsklimatet på jobbet?

Vi har en familjär stämning och det är oftast inga större problem att ha bra balans mellan arbete och fritid. Det finns en aktiv kamratförening med många olika aktiviteter inom både idrott och kultur. Det finns motionslokaler i huset och dessutom får man friskvårdsbidrag.

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam? Du är ju faktiskt en så kallad återvändare, vad gjorde att du valde att komma tillbaka?

Jag har jobbat här i två omgångar, först 1998-2006 och sedan från 2008. Det finns många anledningar att välja Folksam, bland annat att det finns stora möjligheter att prova på olika yrkesroller. Att Folksam tar ett aktivt ansvar i etiska frågor är också viktigt för mig. Dessutom har vi många intressanta utmaningar i framtiden som attraherar mig rent professionellt.