Julia, redovisningsansvarig

Hej Julia, berätta om ditt jobb!

Jag är ekonom och jobbar på ekonomiavdelningen som redovisningsansvarig för två av dotterbolagen inom Folksam. Mycket fokus ligger förstås på boksluten som vi gör varje kvartal och rapportering till Finansinspektionen.

Hur länge har du jobbat här?

Nu är jag inne på mitt tredje år på Folksam. Under studietiden arbetade jag extra på ekonomiavdelningen ungefär två dagar i veckan och det var väldigt lärorikt. När jag sedan var klar med studierna öppnades möjligheten att stanna kvar.

Hur var det att jobba här som student?

Mycket bra! Det var ett bra sätt att få praktiska erfarenheter eftersom universitetsstudierna har så stort fokus på teori.

Hur ska man vara för att lyckas som redovisningsansvarig?

Det är viktigt att vara engagerad och intresserad av den verksamhet som bedrivs i Folksam och dess dotterbolag. Eftersom det ständigt sker förändringar i verksamheten, bland annat vilka regler som ska tillämpas och hur rapportering ska gå till, är det också viktigt att man är flexibel och har förmåga att utvecklas i sin yrkesroll. Som redovisningsekonom förutsätts du även vara noggrann och att du månar om kvaliteten i arbetet.
Jag utvecklas och lär mig nya saker varje dag

Vad händer på Folksam just nu?

Det händer en massa saker här. Folksam ska vara ett modernt finansiellt bolag och det påverkar förstås också oss som jobbar med redovisning. Bland annat håller vi just nu på att snabba upp bokslutsprocessen och målet är att vi ska vara klara med boksluten på fem dagar.

Och till slut – vad kännetecknar Folksam som arbetsplats?

Folksam är ett stort och stabilt företag med sunda värderingar. Det finns goda möjligheter till intern rörlighet och att göra karriär på olika sätt. För min egen del känner jag att jag utvecklas och lär mig nya saker varje dag.