Åsa, avdelningschef

Hon har gått från första linjens chef till chef för chefer. Från Folksam till KPA Pension. Både i Sundsvall och Stockholm. Hela tiden med kundens bästa i fokus.

Kort om Åsa

  • Avdelningschef
  • KPA Pensionsservice
  • Sundsvall
  • Superkraft: Här-och-nu-närvaro

Vad uppskattar du mest med att vara ledare på Folksam?

— Det är faktiskt ganska så fantastiskt att vara ledare här! Vill du jobba med ledarskap på riktigt så kan du det. Bolagen inom Folksam är stabila men i ständig utveckling, med kundens bästa i fokus. På KPA Pension ser vi möjligheter – vi vill vara relevanta och ligga i framkant.

Vad har Folksam bidragit med för att utveckla dig som ledare?

— Ledarskap är en färskvara som behöver uppdateras och här finns alla möjligheter att boosta ledarskapet. Förutom att jag fått gå flera bra utbildningar har vi även ledarstöd i vardagen, vilket sällan finns i små bolag. Ledningsgruppen avsätter också tid att prata om utmaningar, så jag känner mig inte ensam.

Ständiga förbättringar är en del av vår vardag. Hur jobbar du med det?

— Först och främst avsätter vi tid för utveckling. Ibland kan det vara större satsningar, men mycket av utvecklingen sker i vardagen genom konstruktiva dialoger och reflektion. Alla grupper hos oss träffas varje morgon och planerar dagen. Där kommer det ofta upp idéer och förslag att jobba vidare med.

Tillit och öppenhet är viktigt för oss på Folksam. Vad betyder det för dig?

— Jag försöker visa mitt engagemang genom att vara intresserad och närvarande. Med ett nära ledarskap, där jag visar både mod och sårbarhet, ökar möjligheterna till tillit och öppenhet. För mig är det viktigt att vi delar både framgångar och misslyckanden för att växa och lära av varandra.