Lena, handläggare liv och pension företag

Hej Lena! Berätta om ditt jobb på Folksam.

Jag jobbar inom en avdelning som heter Affärsstöd. I mitt jobb ligger fokus på Folksams företagskunder och våra livförsäkringar och tjänstepensioner. Det kan handla om fullmakter och annan administration i samband med att en kund flyttar kapital till Folksam från ett annat försäkringsbolag. Man kan säga att vi är en form av back office-funktion till Folksams företagsrådgivare.

En del av min tid lägger jag också på att jobba som förbättringsledare. Mina kollegor kommer med idéer och jag ansvarar sedan för att se till att dessa drivs framåt. Det kan handla om att utveckla och förenkla våra rutiner och blanketter, eller att införa en ny robot som effektiviserar arbetet.

Vad har du jobbat med tidigare?

På Folksam har jag jobbat sedan våren 2022. Innan dess har jag lång erfarenhet från försäkringsbranschen, bland annat 19 år som försäkringsförmedlare. Och efter så lång tid som förmedlare kändes det spännande att prova på ”andra sidan” och jobba mer med administration och service.

Hur kan du som handläggare bidra till Folksams vision ”våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”?

Livförsäkring och tjänstepension är ju definitivt produkter som gör att våra kunder kan känna sig tryggare i ett längre perspektiv. Folksam ligger dessutom i framkant när det gäller hållbara fonder som kunderna kan välja. Och att vi hela tiden jobbar med digitalisering för att bland annat minska pappersanvändningen bidrar också till en lite mer hållbar värld.

För mig passar det här jobbet som hand i handske

Vad är det som gör att du trivs med ditt jobb?

För mig passar det här jobbet som hand i handske. Jag gillar att jobba på en back office-funktion och på så sätt kunna nyttja min erfarenhet från andra delar av försäkringsbranschen. Det är också en fördel att jag tidigare jobbat med kundmöten och därför lätt kan sätta mig in i hur en kund tänker.

Och kollegorna gör förstås också att jag trivs! Det är en härlig stämning hos oss. Vi är en blandad grupp med olika erfarenheter, ålder och anställningstid. Så det finns alltid någon kollega att vända sig till om man behöver hjälp. Jag trivs faktiskt ännu bättre än jag trodde jag skulle göra!