Frida, chef för Regulatory Office

Hej Frida, berätta om ditt jobb!

Jag ansvarar för Regulatory Office som är en sektion som inrymmer två ben. Dels Privacy Office som är en central gemensam organisation som jobbar med GDPR och dataskyddsfrågor, dels vårt nystartade team som arbetar med regelverksprocessen – en process för att bevaka, analysera och implementera förslag till nya regelverk. Vi är åtta med mig, ett väldigt trevligt och kompetent team. Vi har roligt på jobbet!

Jag kom till Folksam för ungefär fem år sedan som bolagsjurist med IT-inriktning. Jag jobbade då mycket med dataskyddsfrågor och större IT-avtal och efter en tid fick jag möjlighet att starta upp vårt nya Privacy Office.

Komplexiteten gör jobbet utmanande och klurigt, men det är också det som gör det kul.

Varför ska man jobba som jurist på Folksam?

Det finns så många anledningar. En av de största är att juridiken spelar en så viktig roll för vår kärnverksamhet eftersom vi är reglerade. Mängden regelverk och komplexiteten i dem ökar ständigt och reglering sker inom nya områden. Det finns många spännande och komplexa frågor för jurister att hantera och du kan verkligen göra skillnad här.

En annan anledning är att det finns så många kompetenta juristkollegor på Folksam inom en mängd olika specialområden, exempelvis bolagsjuridik, försäkringsjuridik, skattejuridik, dataskyddsfrågor och tvistelösning. Vi har ett väldigt bra samarbete och det finns alltid kunniga specialister att bolla med. Det finns också stora möjligheter att utvecklas här, som jurist kan du röra dig mellan olika specialområden. Till och med vår vd började sin Folksamresa som jurist!

Vad är det mest komplexa i ditt jobb?

Att få ihop helheten och få juridiken att fungera i praktiken. Det är komplex juridik inom en komplex verksamhet. Inom Folksamgruppen finns flera bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi är verksamma inom många delar av försäkringsbranschen eftersom vi erbjuder både tjänstepension, livförsäkring och sakförsäkring. Andra försäkringsbolag är ofta specialiserade inom något av områdena. Komplexiteten gör jobbet utmanande och klurigt, men det är också det som gör det kul.

Vad är det bästa med att jobba på Folksam?

Får man bara välja en sak då säger jag kollegorna. Det finns så många kompetenta och hjälpsamma kollegor och vi har en vänlig stämning. Folksam är också ett företag att vara stolt över. Vi är kundägda och tar ett stort samhällsansvar. Vi arbetar aktivt med att vara jämställda och har i flera år utsetts till den mest jämställda arbetsgivaren i branschen. Folksam är företaget med det stora hjärtat!