Inanc, produktutvecklare

Hej Inanc! Du är ju ganska nyanställd, hur kommer det sig att du började på Folksam?

— Jag började här för ungefär ett halvår sedan efter att ha blivit kontaktad av ett searchbolag. Rollen som produktutvecklare lät intressant och mitt i prick för mig, det var dags att göra något nytt.

Jag hade sedan tidigare en bra bild av Folksam som företag och visste att det är en arbetsgivare som månar om sina medarbetare. Bland annat genom många bra utvecklingsmöjligheter. Dessutom lockade den ömsesidiga bolagsformen, att Folksam är kundägt. Det är verkligen kundnytta på riktigt!

Berätta om ditt jobb! Vad är särskilt kul och utmanande?

I min roll som produktutvecklare är jag produktägare för ett antal gruppsjukförsäkringar. Det innebär att jag har ansvar för att driva utvecklingen av dessa produkter. Jag har också ett helhetsansvar för att följa upp lönsamheten, kommunikationen kring produkterna och att de motsvarar kundernas förväntningar och behov. Många är involverade – till exempel jurister, IT-utvecklare, aktuarier och skadereglerare – men det är jag som har överblick och håller ihop det tvärfunktionella arbetet. 

Detta är det roligaste, att få samarbeta med olika funktioner och engagerade kollegor med stor kompetens. Utmaningen är att Folksam är en stor och komplex organisation och det tar tid att sätta sig in i allt. Men en fördel är att vi jobbar aktivitetsbaserat och jag har möjlighet att sitta på en ny plats bredvid nya kollegor varje dag. Vi har fina, fräscha och moderna lokaler med bra variation mellan olika arbetsytor – verkligen upplyftande!
Det roligaste är att få samarbeta med engagerade kollegor med stor kompetens.

Hur ska man vara för att lyckas som produktutvecklare på Folksam?

Du behöver ha ett öppet sinne och vara lyhörd för andras åsikter och förslag som kan leda till bra utveckling. Du ska kunna ta initiativ och driva utvecklingen framåt – bra kan alltid bli bättre. Dessutom behöver du vara duktig på att involvera andra och kunna samordna olika perspektiv och åsikter. Att vara kommunikativ både muntligt och skriftligt är också en fördel.

Hur bidrar du till att skapa nytta för Folksams kunder?

Jag bidrar genom att vara med och utveckla våra produkter på bästa sätt, utifrån kundernas önskemål och behov. Det är viktigt för oss att infria deras förväntningar. Våra värderingar bär jag med mig hela tiden, kundnyttan är alltid i fokus. I vår kommunikation är vi personliga, vi tar ansvar genom att vara lyhörda för kundernas behov och vi är engagerade genom att vara initiativtagande och driva på utvecklingen.

Vad händer på Folksam just nu?

Jag är ju fortfarande ganska ny men min bild är att Folksam är mycket modernare nu än tidigare. Vi arbetar i molnet vilket faktiskt är ett stort steg. Just nu befinner vi oss i ett trendskifte när det gäller vår kommunikation – vi är mer personliga och arbetar medvetet för att undvika ett byråkratiskt språk.

Hur är stämningen och arbetsklimatet?

Harmonisk och trevlig! Här finns många hjälpsamma kollegor som är väldigt engagerade i sina jobb. Många har jobbat här länge och det gör man bara om man brinner för det man gör. Det har nog att göra med att Folksam är ett kundägt bolag, vi vill verkligen bidra på riktigt för att göra kunderna nöjda. Och det genomsyrar stämningen.

Vad tror du att du jobbar med om tre år?

Jag är bara i början av min resa inom produktområdet och vill nog vara kvar här ett tag till, men självklart bli mer erfaren och kunna bidra på nya sätt. Inom Folksam finns ju också aktuarierollen som känns intressant eftersom jag är analytiskt lagd. Om jag vill gå vidare i karriären framöver så skulle det jobbet nog passa mig. Men just nu vill jag vara kvar som utvecklare!

Vad kännetecknar Folksam som arbetsplats?

En trygg arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare genom att erbjuda många utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmiljö. Folksam uppmuntrar personlig utveckling och intern rörlighet mer än många andra företag, vilket är väldigt värdefullt.