Kristofer, testledare

Hej Kristofer, berätta om ditt jobb.

— Jag jobbar som testledare för ett omfattande program som handlar om vårt system för skadehantering.

På Folksam kan man vara testledare på olika nivåer och min roll är mer strategisk än operativ. Jag ansvarar för hur vi ska jobba med området test i hela programmet och leder de andra testledarnas arbete. Det innebär bland annat att jag sätter en riktning, koordinerar arbetet och planerar resurserna.

Vad är särskilt kul och utmanande med jobbet?

Dels tycker jag det är kul att jobba med test generellt, dels är just det här programmet extra roligt eftersom vi jobbar så nära kärnverksamheten. Det vi gör har stor betydelse för skadereglerarna som har kontakten med kunderna.

Jobbet handlar också mycket om kommunikation och det tycker jag är kul. I slutändan ska vårt jobb leda till ett beslut och det gäller därför att ta fram ett så bra underlag som möjligt. Utmaningen är att du som testare alltid måste försöka hålla ett kvalitetsfokus. Många vill ofta prioritera tid och kostnad, men man måste vara medveten om vilka konsekvenser det kan få för kvaliteten och i slutändan för vår verksamhet och våra kunder.
Jag triggas av att jobba på ett företag som det går bra för

Hur ska man vara för att lyckas som testledare på Folksam?

Du måste som sagt brinna för kvalitet! Och du bör ha ett intresse för den utveckling som sker inom både teknik och arbetssätt just nu. Hela testområdet förändras snabbt, det agila arbetssättet växer och du behöver vara lyhörd för det. Den digitala utvecklingen är ett tydligt uttalat mål för Folksam och du ska vilja vara en del av den.

Folksam har som mål att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder – hur kan du bidra till det?

Jag ser en direkt koppling eftersom mitt jobb handlar om att leverera ett så bra systemstöd som möjligt för våra skadereglerare. Med ett enkelt och smidigt system kan de fokusera på det viktigaste – att göra kunden nöjd. Programmet bidrar också i högsta grad med att förbättra det digitala mötet med våra kunder, bland annat med webbanmälan som leder till automatreglering av vissa skadetyper.

Du har ju jobbat på Folksam tidigare och sen haft ett annat jobb. Vad var det som gjorde att du sökte dig tillbaka hit?

Efter tre tidigare år som testledare på Folksam jobbade jag som konsult i tre år och kom sedan tillbaka hit 2014. Anledningen är bland annat att Folksam är en trygg och bra arbetsplats där du har stor möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Som konsult får du inte alltid möjlighet att jobba med det du faktiskt vill – det är uppdragen som styr. Det har också hänt mycket på Folksam under de senaste åren, det finns en tydlig riktning och det är mer uttalat vad Folksam vill. Jag triggas också av att jobba på ett företag som det går bra för – då finns det utrymme att göra stora IT-satsningar och investeringar.

Hur är stämningen och arbetsklimatet på jobbet?

Den är bra! Folksam har ett humant sätt att se på sina medarbetare. Kulturen är tillåtande och det speglar av sig i hur folk bemöter varandra. Det finns en bra mix av människor, en mångfald som berikar på många sätt. Och det gillar jag!

Vad är det absolut bästa med att jobba på Folksam?

Att vi är ett modernt företag som är på väg mot en ännu bättre framtid. Jag känner mig stolt över att jobba här och när jag träffar andra kan jag lätt prata mig varm om Folksam som arbetsplats.