Träffa oss som jobbar med analys och aktuariellt arbete

Det bästa sättet att lära känna oss på Folksam är att lyssna på våra medarbetare. Här har vi samlat ett antal intervjuer där vi låter några av dem själva berätta om sina erfarenheter.

De delar bland annat med sig av sin resa inom Folksam och sina framtidsvisioner. De berättar också vad de tycker är roligast, viktigast och mest utmanande med sina jobb.

Träffa några av oss

Johanna, chefsaktuarie inom livförsäkring
Johanna är ledande i det operativa försäkringstekniska arbetet och jobbar nära andra aktuarier.
Intervju med Johanna
David, aktuarie på Aktuariefunktionen
David jobbar med att analysera, validera och bedöma olika aktuariella arbetsområden inom våra sakförsäkringsbolag.
Intervju med David
Gilles, modellaktuarie inom livförsäkring
Som modellaktuarie inom affärsområde Liv arbetar Gilles med att förvalta och utveckla Folksams beräkningsmodeller.
Intervju med Gilles
Emmi, avdelningschef
Emmi jobbar som avdelningschef i en kombinerad roll där hon både jobbar operativt som aktuarie, och är ledare för medarbetarna i hennes team.
Intervju med Emmi
Vilma och Filip, aktuarier inom sakförsäkring
Som aktuarier inom sakförsäkring jobbar Vilma och Filip med reservsättning av sakskador, vilket betyder att de beräknar reserver och gör framtida prognoser på skadekostnader.
Intervju med Vilma och Filip
Moa, prisanalytiker
Moa jobbar som prisanalytiker. Hennes Folksamkarriär började med ett sommarjobb. Idag utvecklar hon modeller och metoder för prissättning.
Intervju med Moa