Emil, Machine Learning Engineer


Hej Emil, berätta om din väg in på Folksam!

Jag började på Folksam via talangprogrammet Folksam Tech Talent direkt efter att ha tagit min master i Computer Science vid Linköpings universitet.

Under utbildningen bestämde jag mig för att jag ville arbeta med AI och maskininlärning. Det som lockade mig till Folksam var dels att man skulle göra en satsning på maskininlärning, dels de många utmaningar och karriärmöjligheter som erbjöds. Jag blev också positivt överraskad av att Folksam har en sådan stor IT-avdelning och hur många olika tekniker som faktiskt används.

Vad gör du som Machine Learning Engineer?

Jag jobbar i en relativt ny gruppering och tillsammans bygger vi upp teamet och kompetensen inom området. Vi samarbetar för att identifiera verksamhetens behov och utveckla fullskaliga lösningar inom AI och maskininlärning.

Arbetet innebär allt från dataförberedelse och analys till modellträning och hela vägen till produktionssättning. Vi experimenterar mycket och uppmuntrar till att ta fram och testa nya idéer. Dessutom stödjer vi andra delar av verksamheten som utvecklar egna modeller.

Det finns oändligt med möjligheter här, både att göra karriär och prova nya saker.

Vad tycker du är mest spännande med ditt jobb?

En av de mest spännande aspekterna med att jobba på Folksam är potentialen med den stora mängden data vi har tillgång till. Utmaningen ligger i att denna data är utspridd över flera olika system, både gamla och nya. För att hantera detta arbetar Data- och analyssektionen för närvarande med att konsolidera all data i en egenutvecklad, avancerad analysplattform. Detta möjliggör att vi mer effektivt kan utföra avancerade analyser, utveckla nya produkter, förbättra kundupplevelsen och skapa mer fördelaktiga erbjudanden till våra kunder.

Varför trivs du så bra på Folksam?

Det som gör att jag trivs så bra är möjligheten att vara med och bygga upp kompetensen och arbetet kring AI och maskininlärning. Här ”hänger vi på låset” när det gäller den senaste tekniken och satsar stort för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Kulturen är det som sticker ut på Folksam – alla här är väldigt uppmuntrande och trevliga. Vi hjälper varandra och vi har dessutom stort fokus på lärande i hela företaget. Det finns oändligt med möjligheter här, både att göra karriär och prova nya saker. En långsiktig arbetsgivare helt enkelt.