Martin Midebo

Martin, HR-affärspartner

Martin arbetar som HR-affärspartner. Han jobbar nära verksamheten och är chefernas stöd i både strategiska och vardagliga personalfrågor.

Hej Martin! Vad gör du som HR-affärspartner på Folksam?

Grunden i mitt jobb är att stötta cheferna i olika HR-frågor. Allt ifrån frågor om ledarskap eller arbetsmiljö till samverkan med facket eller individärenden såsom rehabilitering. Det kan vara högt och lågt, både operativa och strategiska frågor. Man kan säga att jag fungerar som en länk mellan verksamheten och våra olika HR-specialister. På Folksams HR-funktion jobbar specialister inom bland annat rekrytering, lärande, ledarutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och lön.

Varför sökte du dig till Folksam?

Jag sökte en verksamhetsnära HR-roll. Och jag uppfattade Folksam som en organisation med starka värderingar som värnar om sina medarbetare.

Det är ett roligt jobb och Folksam är en bra arbetsgivare

Har dina förväntningar infriats?

Absolut! Det är ett roligt jobb och Folksam är en bra arbetsgivare. Jag ansvarar specifikt för att stötta enheten Marknad och försäljning. De är välkomnande och jag bjuds in för att kunna bidra, bland annat sitter jag med i deras ledningsgrupp. Det är en verksamhet där det händer mycket hela tiden och det trivs jag med.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Troligen har jag några möten med chefer som behöver stöd i exempelvis en organisationsförändring, rekrytering, lönesättning eller ett rehabiliteringsärende. Sedan dyker det alltid upp ärenden under dagen med ungefär samma typ av frågor.

Dessutom försöker jag avsätta tid för hur jag mer långsiktigt kan stötta cheferna och nå ut till verksamheten genom bland annat ledningsgrupper och chefsforum. En viktig strategisk fråga jag jobbar med är sjukfrånvaron och hur vi kan sänka den. Det ingår också en del resor i jobbet eftersom den verksamhet jag ansvarar för finns på flera kontor i landet. Men numera blir det inte så ofta eftersom vi mest har digitala möten.

Vad är viktigast i rollen som HR-affärspartner?

Att vara inlyssnande och följsam, nyfiken på människor och hur verksamheten fungerar. Och att tycka om att hugga tag i saker och driva frågor utifrån de behov som finns.

Framöver kommer det vara viktigt att fortsätta jobba med den kulturförflyttning vi påbörjat kring vårt nya medarbetarskap och ledarskap. Det är ett spännande och långsiktigt arbete. Och det ständiga lärandet kommer att bli allt viktigare i takt med digitaliseringen, AI och ökad konkurrens.