Nikola, gruppchef

Här är gruppchefen som leder kundrådgivare med tio nationaliteter och 15 språk. Fokus på trygghet, både i kundmötet och ledarskapet.

Kort om Nikola

  • Gruppchef
  • Flerspråkig Rikskundservice
  • Malmö
  • Superkraft: Ödmjukhet och tålamod

Vad uppskattar du mest med att vara ledare på Folksam?

— Vi har ett meningsfullt syfte i att skapa trygghet för våra kunder. Jag ser inte Folksam enbart som ett försäkringsbolag utan också som en viktig samhällsaktör. Här är dessutom arbetsmiljön viktig på riktigt. Vi bryr oss om varandra – det är inte bara prat.

Vad har Folksam bidragit med för att utveckla dig som ledare?

— Jag har haft chefsjobb i 20 år, men på Folksam har jag utvecklat en större tillit till andra. Jag leder mer med hjärtat idag, tidigare var resultaten viktigare. Och även om Folksam är stort känns kulturen personlig och jag kan vara mig själv. En stöttande chef har förstås också bidragit till min utveckling!

Ständiga förbättringar är en del av vår vardag. Hur jobbar du med det?

— Så länge kundens bästa är i fokus tycker jag det är viktigt att alla tar initiativ och vågar testa nya arbetssätt. Vi har till exempel provat att alla i gruppen själva lägger sina scheman så att de bättre passar allas behov. Kanske är det en bidragande orsak till att vi förra året nådde vårt bästa resultat någonsin.

Tillit och öppenhet är viktigt för oss på Folksam. Vad betyder det för dig?

— Mina medarbetare jobbar på 15 olika språk, så för mig gäller det verkligen att ha tillit till att alla kan våra produkter och möter kunden på ett bra sätt. Tillit handlar mycket om förtroende. Som ledare får jag förtroende genom att visa förtroende för andra.