David, aktuarie på Aktuariefunktionen

Hej David! Du arbetar på Aktuariefunktionen Sak, vad innebär det?

Jag jobbar med att analysera, validera och bedöma olika aktuariella arbetsområden inom våra sakförsäkringsbolag, såsom prissättning, reservsättning, återförsäkring och regelverksefterlevnad. Vi kontrollerar till exempel att de modeller som aktuarierna i verksamheten använder är lämpliga. Vi konstruerar även egna parallella modeller som vi stämmer av resultat mot. Dessutom tar vi fram förslag på åtgärder och vidareutveckling av befintliga modeller i olika rapporter till vd och styrelse.

Berätta om din resa på Folksam!

Som grund har jag läst Teknisk fysik med inriktning mot matematik och sannolikhetsteori. På Folksam inledde jag min karriär som aktuarie på Aktuarie Sak. Jag trivdes mycket bra och jobbade i sex år med reservsättning för motorprodukter och skadelivräntor, men även med kapitalkravsberäkningar inom Solvens II. För tre år sedan började jag arbeta på Aktuariefunktionen där jag är verksam idag.
Att vi är ett ömsesidigt bolag ser jag som ett plus, vi jobbar för våra kunder och att veta att vinsten går tillbaka till dem känns bra

Vad är det bästa med att jobba som aktuarie på Folksam?

Jag uppskattar verkligen att Folksam är ett relativt stort bolag. Det finns många aktuariegrupper, vilket är socialt stimulerande, och mycket skade- och försäkringsdata att utgå ifrån vilket underlättar när vi sätter upp nya modeller.

Mina kollegor är väldigt trevliga och verkligen generösa med sin tid och sina kunskaper, vilket jag uppskattar mycket! Att vi är ett ömsesidigt bolag ser jag också som ett plus, vi jobbar för våra kunder och att veta att vinsten går tillbaka till dem känns bra.

Hur ser du på framtiden?

Folksam har en bred produktflora och dessutom arbetar vi på Aktuariefunktionen inom många olika aktuariella områden. Den kombinationen gör att det finns mycket att lära sig, så jag tror att de framtida utvecklingsmöjligheterna är stora. Det känns inspirerande!